Olga Nytrová

FIALOVÉ TICHO

Odlivy a přílivy osudu
krůpěje naděje
stékají po zelenkavých
listech dnů
Fialové ticho napájí duha
světlo pokory ozařuje kroky

SMARAGDOVÉ NÁPOVĚDI

Smaragdové nápovědi moře
tyrkysové očekávání obzoru
naděje opalizuje v očích
Jak dlouhá je cesta k pochopení

Jak zvláštně zraje srdce
kolik otázek má ráno
jaké odpovědi dáváme svým nocím
v nichž vztahujeme
ruce ke světlu

KDO UTIŠÍ JEZERO?

Nakloněná rovina snů
se povážlivě houpe
strmé cesty víry
jsou plné napětí sopečné touhy
Kdo utiší jezero Genezaretské

VSTUPUJI DO KATEDRÁL TICHA

Syté víno života
má zralou příchuť
nadhledu a odpoutání

Dveře zralosti otevírají
další pláně za ohnisky života
i vysokohorské oblasti ducha

Mělčiny řídkých slov
už se mě netýkají
vstupuji do katedrál ticha

K HORSKÝM JEZERŮM

Postím se
oproštěna od všeho
co nevede do nitra
pročišťuji vnitřní horská jezera
odkládám pláty
zraňujících příběhů

OBŘEZAT SRDCE

Obřezat srdce
aby žádná infekce
zmaru závisti žárlivosti
v něm nemohla klíčit

Obřezat předkožku chtivosti
nekázně
Obřezat
pokorně všeho hrubého
vědoucně zbavit diamant

PURPUROVÝ OKRAJ TOUHY

Tančí duše tančí
šíje se prohýbá
ruce jenom kreslí
v prostoru
křivku labutě
křídla se dotýkají
purpurového
okraje touhy

Jak je ti bleděmodrý sne
a ametystová vzpomínko?

BORISI RÖSNEROVI

Metaforu Cyranovy lásky
jsi potkal na sestupu
ke dnu talentu i sil
a vzlétl jsi s ní na křídlech úžasu
k vrcholkům nadání
kterému nerozumíme
ale víme o něm srdcem
a rubínovým tepem existence

TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU

(Libušce Šafránkové a Františku Pavlíčkovi)

Hlas i tvář
ve které je křišťálová studánka
Princezna čistá a zázračná
Když viděl František Pavlíček
fotografii Libušky Šafránkové
byl nadšen
řekl mi o svých pocitech
Ano v té tváři je neporušenost
ideál čistý tón vnitřního bytí
jí mohu věřit
rozhodl se tehdy scenárista
který psal inkognito Tři oříšky pro Popelku
Věděl komu svěřuje své poselství

JANU SOKOLOVI

Kolik víry měl
Simeon trpělivě
nesoucí břímě
stáří
až s abrahamovským
doufáním pokorně
očekával
příchod Páně
Pramen víry
občerstvuje
vnitřní život
V kontemplaci
vytryskne
pravý pramen
a nebudeš pít
z falešných cisteren
před nimiž varuje
Mistr Eckhart
Jako Simeon
v nejtajnější komnatě
svědomí
navoněla prorokyně Anna
lůžko svého srdce
pro vstupujícího
ženicha

ALFREDU KOCÁBOVI

Setkávání v sochařském ateliéru
na Starém Městě
Bytové meditace
oheň zvěsti
pročištění mysli
a otevírání chrámu srdce
Pospolu nad Písmem
v hlubině meditace
Vanutí Ducha
nás objímá

Ostatní tvorba Olgy Nytrové publikovaná v Divokém víně:
DV 129/2024: Přicházíš a další
DV 128/2023: Superúplněk a další
DV 127/2023: Zrání, Můžete být vidoucí? a další
DV 126/2023: Hádanky, Zpoždění a další
DV 125/2023: Vizionáš, Vnitřní zrak a další
DV 124/2023: O touze po radosti a další
DV 122/2022: Jak můžete vnímat sobotu a další
DV 121/2022: Letní mrholení a další
DV 120/2022: Inspirace, Mozek a další
DV 118/2022: Josif Brodskij a další
DV 117/2022: Dantemu a další
DV 114/2021: Radost – Projev naplněného života a další
DV 113/2021: Radost – projev naplněného života a další
DV 112/2021: Jsme eticky slepí a další
DV 111/2021: Podzimní Žofín a další
DV 110/2020: Abrahám a Izák a další
DV 109/2020: Samotář plný veršů a další
DV 108/2020: Nadpřirozený úděl člověka
DV 103/2019: Pegasovi, Ahasver a další