Petr Havel

BŘEZNOVÁ INFEKCE

Když ráno vpadne do pokoje
jak otravný spolubydlící
bez klepání
nový den zas kličkou otáčí
jak flašinetář hrající dokola
tu samou píseň

Za oknem poletuje sníh
jak když na obloze
oškubali labuť
přesto jdu černou břečkou
po ulici sám jen moje plíce
jsou rozbouřený oceán
a můj dech
škuneru se podobá
tak do březnového bláta
hlen pokládám

Až do ochraptění
psal bych ti milostné verše
však znenadání slyším
odněkud z druhého poschodí
Tvůj hlas jak mne volá:
„Buď zdráv básníku"

JARNÍ PODVEČER

Slunce se schovalo
za paraván mraků
a déšť ševelí
v jarním podvečeru
jen ptáci ve větvích klábosí
o zimě jež vzala roha

Svatozář luny utonula
v řece jak Nepomucký Jan
jenom těch pět hvězd
nemohu pod hladinou najít
jsem smolou i smůlou
však smůla se na mne
lepí o poznání víc
tu nedokážu vodou smýt

V jarním podvečeru
se slunce schovalo
za španělskou stěnu
jako by svlékalo svršky
ač je vždy nahé
jako Eva v Ráji

Z kolmých střech
uklouzla kapka
jak na zamrzlé kaluži
její vlhké prsty pošimraly
okenní římsu
a dopřály zemi spršky

LÁVKA PŘES ŘEKU

Nepočítám kolik kroků přešlo
přes lávku z kovu
jež klene se nad rodnou řekou
pod tím mostem kde
chladná Kamenice pramení z hor
trhal jsem nachové kvítky
kostivalu a o kus dál
medově vonící kycol

Bohužel už ani nevím
kolik životů Kamenice vzala
možná desítky stovky tisíce?
Určitě jich ale nebylo víc
než padlých vojáků na frontě
nedaleko zákopu

Kamenice na své pouti
žíznivým javorům ruku podala
cestou však míjela
opuštěné továrny
s oprýskanými komíny
jež připomínají zbořené domy
na konci války

OKNO DO ULICE

Z okna paneláku hledím
z výšky do ulice
kterou kdosi potřísnil
skvrnami sněhu jež připomínají
expresivní malbu
na Pollockově plátně
jen slunce a déšť
může je vybílit

padá noc jak těžké kamení s kusy hlíny
zavřela jsi oči a spíš
a já si přihnul z kalíšku rumu
abych na tebe nezapomněl
Na obloze září
jediný světelný bod večernice
jež se špičce sirky podobá
jenom tak rychle nezhasne
uprostřed rozlité temnoty

Zatím měsíc odkráčel
po nylonových strunách
brnkat kamsi za scénu
a nebe se pomalu rozsvěcí
když tmu úsvit zahání
jak krysu do kouta
krátce na to vyšlo slunce
s kulatým hřbetem
takže se o něj mraky nezraní
jako čmelák spadlý do bodláčí

PŘED KLUBEM

Na začátku března stojíš
sama před jazzovým klubem
a vychutnáváš si
jednu cigaretu za druhou
zrovna z úst vydechuješ
sivé kytice kouře
když v tom přišel vítr ten šmírák!
Jenž ti kouká pod sukni
začalo sněžit a vločky tvé vlasy
orosily jak jarní luhy

Sníh jak čistý list mého notesu
do nějž verše napíšu záhy
zatímco chlad ti do tváře
vepsal obavy o vlastní zdraví
proto si típla posledního špačka
a vešla jsi zpátky do baru
neony z hospod náhle zhasly
stejně jako má naděje
že tě ještě někdy spatřím

neboj tebe si s jinou nespletu
tvůj dech po pár deci nasál režnou
neposedné vlasy hoří po fernetu
chtěl bych tuze znát duši něžnou

Ostatní tvorba Petra Havla publikovaná v Divokém víně:
DV 129/2024: Milenka na jednu noc a další
DV 128/2023: Podzimní šlápoty a další
DV 127/2023: Do podzimu déšť pláče a další
DV 126/2023: Loď co má jméno ''Ty'' a další
DV 125/2023: Vězeňská noc a další
DV 124/2023: Kolotoč Země a další
DV 123/2023: Mrazivá noc a další
DV 122/2022: Křik divokých husí a další
DV 120/2022: Záhada měsíce a další