Marie Kofroňová

POZVÁNÍ

Nemohu projít dveřmi
skrz -
a zároveň je zavřít.
Talisman nepíše stísněnost
prostoru.
Budeš-li chtít, není nemožno
odejít.

TALISMAN?

Kus nízké trávy.
Nosím ji pod srdcem.
Moc šípů a toho,
čemu se u vás říká
bezbrannost.
Moc tvrdší
než diamant dobrého
předsevzetí.

Otevřeš-li,
zůstává.

PŘELOŽENO

Míjíš zákaz vjezdu.
Nezbývá,
než stočit to doleva -
až prosviští protijedoucí.
Nepřejet psa, kočku,
a tak dál...
Ale co bude,
půjdeš-li nemotorně
opět touto ulicí
bez kláštera předpisů
- myšlenky na vodítku -
aby je nepřeválcovala
palčivá chuť rána,
o němž jsi věděl,
že zákonitě přijde
- bosky a bez ptaní -
protože zkouška, smrt
a nejbližší
jsou blesk i hromosvod.

Vše, co se stane,
bude přeloženo
do tvého těla.

PŘE

Přeučit poezii
na praváka...
Nikdo ji nečte,
kráčí po druhé straně
náměstí...
Aby je i sebe
Usmířila,
ubohá vrací
se ve směru ležaté
osmy.
Středy se protnou.
Jejího zvuku
i prostoru
neslyší.

Ti nepatrní
z podhledu
Zahlédnou.

POČTENÍ

Listuješ knihou.
Čas vítr hraje proti.
Obracíš, nevytrháváš stránky -
patří jim
jejich důstojenství.
Čteš odzadu
nelze ti jinak.
Hodiny nevyspání řežou do spánků
a léta, ta uplynulá léta
v řece, potocích i stružce
pod vaším kopcem
šeptají rybí hladinou ve snách:
- Víme, že žil jsi pozpátku…
A teď,
teď to máš.

ZATMNĚLÝ MĚSÍC.

Tvář padající
na pruh snící o psacím stole...
Brzy ho spálí,
kulhavého.
Neboť i on žádal si
tebe předběhnout.

(V hlavě ti doutná
světlá budoucnost.)

KAŽDÝ PRVNÍ

Vycházíš
z nemocničních dveří.
Vše postaru.
Ale ta radost
dostat své číslo 13,
vydržet půl dne
/pohledem nezabít.../
Dostat se na řadu!
Po chodbě
jezdící postele.
Kolik let
znovu jsi
šťastný
ve slepé tramvaji!

Jednou i tvá
kolej
bude zavřená.

Ostatní tvorba Marie Kofroňové publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Hroznové bílé a další
DV 129/2024: Lůžkové oddělení a další
DV 128/2023: Modrá z popele a další
DV 127/2023: Úděly, Zlom a další
DV 125/2023: Jitra, Vesnická madona a další
DV 124/2023: Křídlo v rohovém pokoji a další
DV 123/2023: List z poslední propouštěcí zprávy a další
DV 122/2022: Upomínka na rok 1950 a další
DV 120/2022: Tam u nás a další
DV 119/2022: Klopotání, Slepec a další
DV 118/2022: Věnování, Pokoj, který není a další
DV 117/2022: Myšlénka, Štěstí a další