Petr Havel

Poetický démon

Text nebyl redakcí korigován

LOĎ CO MÁ JMÉNO ,,TY''

Tvé oči svítí na cestu
jak lampionový průvod
a jeden po druhém
stoupá ke stropu nebe.
Ve tmě jdu za tebou
a nevidím na krok
tvé oči jsou majáky
jež mrkají noční tmou.

Jsem loď a spěchám
do přístavu tvé náruče
kde čekáš u mola
až do tebe zakotvím.
Dívčí dlaně jsou koráb,
po kterém přeplul bych
klidně celý oceán.

Ale co když ty lampiony
vítr odnese, kam už mé oči nedohlédnou
bez kterých nemohu plout
a ve tmách ztroskotá
ta loď co má jméno ,,Ty"

OTEVŘENÁ KNIHA LESŮ

Prsty větru lehce listují
v otevřené knize lesů
opatrně listy v korunách obrací
dokud nerozdrolí se pod rukama.
První mráz o svaté Anně
svázal svět do plátna
jako kdyby vyrazil do plenéru
malovat krajinku

Plakaly dívky a matky
dny, týdny, měsíce
když jim válka muže odvlekla
vojáci počítají hořící hvězdy,
jež jim ukazují dny bez domova

Les v huňatém kožichu,
jehož červencová rána hřejí
než se vzbudí hučící úl
včely kvetoucí strom políbí,
jako muž svoji věrnou ženu.
Na zalesněném obzoru
doutná požár svítání
a za úsvitu vyjede kraj
z dlouhého tunelu tmy
jež končí až za soumraku

HOŘÍCÍ LÉTO

Žhnul červenec zázračný,
jen časně z rána
chuchvalce par se vlekly
líně, jako tažní koně z lesa,
jež občas povzbuzuje zlatými opratěmi
slunce schované za mračny

Sedím u stolu na němž
hořící svíčka slzí
do talířku
za oknem vidím léto
s ruměncem ve tvářích,
kde v blankytné zahradě
uzrál oranžový plod jihu

Červenec rozmíchal na paletě
všechny barvy léta
šel malovat na všechny stromy, louky, keře,
ba i oblohu vybarvil,
jen léto, jak laň běží k lesíku
a žádný vlk jí tam nezardousí

NA TROSKÁCH ŽIVOTA

Na troskách života
zůstal jsem nehybně ležet
život byl kdysi
honosný zámek
v němž teď
všude pobíhají krysy
na postelích
s nebesy

baldachýn překryl oblohu
modrým přelivem
poněvadž někdy jí
rostou šediny
když se zatáhne

V závěji sutin ležím
a můj život byl křehký
jak domeček z karet.
Tělem projel blesk bolesti
když ze skráně
stéka potůček krve
ani ta nejlepší medicína
mi nedokáže pomoci

Nezbyde tak nic jiného
než vstát špínu smýt
rány ošetřím si
v alkoholu
a pak pomalu z těch sutin
vystavět nový život
který podobal by se zámku

Ostatní tvorba Petra Havla publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Dubnový vánek a další
DV 130/2024: Bžeznová infekce a další
DV 129/2024: Milenka na jednu noc a další
DV 128/2023: Podzimní šlápoty a další
DV 127/2023: Do podzimu déšť pláče a další
DV 125/2023: Vězeňská noc a další
DV 124/2023: Kolotoč Země a další
DV 123/2023: Mrazivá noc a další
DV 122/2022: Křik divokých husí a další
DV 120/2022: Záhada měsíce a další