Stanislav Zeman

MADONA I

Pasou Madonu
Leonardo da Vinci
Raffael Santi …
Za kus žvance
Odpouští jim
Jakož i oni jí
Z milosti Boží
Lásku k bližnímu

MADONA II

Zaprodaná krásou
Ač stvořená duši
Stárne v rámu prokletí
Kovaném ze zlatých dukátů
Z měšce zpuchřelého vlhkem
Prosakujícím do pokladnice hradu
Bezhlavého rytíře
Ze studánky živé vody

MADONA III

Před šedým panelákem
Madona ze sídliště
Sklání se nad kočárkem

Co tě miláčku trápí
Ach slzička
Tvou tvářičku skrápí

Jaká to běd běda
Nic se neboj
Madona tě nedá

Ostatní tvorba Stanislava Zemana publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Z manéže, Klaun a další
DV 130/2024: Blues pro dva hlasy a další
DV 129/2024: Potkal jsem indiána a další
DV 127/2023: Za soumraku v Epirusu a další
DV 125/2023: Tajemství a další
DV 124/2023: Malý esej o románu a další
DV 123/2023: Chléb náš vezdejší a další
DV 122/2022: Rubáš nemá kapsy a další
DV 121/2022: V cizím městě a další
DV 120/2022: Rodina z Chválkova a další
DV 119/2022: Báseň a další
DV 118/2022: Kacířská a další
DV 117/2022: Plesová sezóna a další
DV 115/2021: Všichni ptáci světa a další
DV 114/2021: Nevracej se po křížové cestě a další
DV 112/2021: Děvčátko nese meloun a další
DV 111/2021: Věřit-li básníkovi a další
DV 110/2020: U rybníka Svět a další
DV 109/2020: Vystřiženo z Felliniho a další
DV 108/2020: Slova, Dům za městem a další
DV 107/2020: Proč ale člověk a další
DV 106/2020: Velikonoční, Když zemřel včelař Janek a další