Stanislav Zeman

NEVRACEJ SE PO KŘÍŽOVÉ CESTĚ

Nevracej se po křížové cestě
Potkáš mnicha
Co tě křtil
Vyzpovídá tě
Kam kráčíš a proč
Ačkoliv už nestojí o tvou odpověď

NA LOUCE SE PASE KŮŇ

Na louce se pase kůň
Míjí ho poutník
Po pár krocích se zastaví a ohlédne
Kůň se na něj upřeně dívá
Proč
Koně odpověď
Poutníka zpověď

TULÁK

Nebloudí nazdařbůh
Hledá cestu k hrobu své matky
Chtělo by se říct
Kolébce jde vstříc
Z lůna do lůna

Ostatní tvorba Stanislava Zemana publikovaná v Divokém víně:
DV 115/2021: Všichni ptáci světa a další
DV 112/2021: Děvčátko nese meloun a další
DV 111/2021: Věřit-li básníkovi a další
DV 110/2020: U rybníka Svět a další
DV 109/2020: Vystřiženo z Felliniho a další
DV 108/2020: Slova, Dům za městem a další
DV 107/2020: Proč ale člověk a další
DV 106/2020: Velikonoční, Když zemřel včelař Janek a další