Stanislav Zeman

VĚŘIT-LI BÁSNÍKOVI

Věřit-li básníkovi
Ze smrti vykoupení
Věřit-li básníkovi
S životem rozloučení

K moři stékají se slova
Samá voda samá voda

MLČENLIVÝ KÁMEN

Každý nosí v duši báseň
Kdo ji napíše je básník
Kdo nikoli je zaklet v kámen

Mlčenlivý kámen
Kat básníků
Básník katů
Epitafů amen

U BUSTY BÁSNÍKA

Poezie mu byla životem
Pronesl řečník

Život mu byl poezií
Pronesl jiný řečník

Dilema řečníka
Úsměv básníka
Vytesaný do kamene

Ostatní tvorba Stanislava Zemana publikovaná v Divokém víně:
DV 119/2022: Báseň a další
DV 118/2022: Kacířská a další
DV 117/2022: Plesová sezóna a další
DV 115/2021: Všichni ptáci světa a další
DV 114/2021: Nevracej se po křížové cestě a další
DV 112/2021: Děvčátko nese meloun a další
DV 110/2020: U rybníka Svět a další
DV 109/2020: Vystřiženo z Felliniho a další
DV 108/2020: Slova, Dům za městem a další
DV 107/2020: Proč ale člověk a další
DV 106/2020: Velikonoční, Když zemřel včelař Janek a další