Zora Wildová

PSÍ MAJSTRŠTYK

Na nástupišti stanice Hůrka metra linky B,
nechť trasa A pro tentokrát promine,
se, jémine, událo něco dosti nezvyklé.
Propukl křik, jen svůj pohled, a vzápětí i psi,
svou nevábností s jistým odporem k sobě přivábil.
Jakýsi mladík tam na svého habánského čokla povyk zdvih,
i vodítkem po zadku ho lísk, po hřbetě švih za to, že si tam na úhledně položeném ušlechtilém,
a do blýskava vyleštěném žulovém dlažebním kameni
určeném lidem k esteticky povznášejícímu popocházení po Zemi
architektonicky náročně pojednaném, leč poněkud sterilním prostředí,
že si právě tam v nestřežené chvilce ulevil,
že tam popustil svému dlouho hromaděnému ničivému přepětí,
že tam vykonal svůj možná největší tvůrčí čin,
svůj trojrozměrný, svůj sochařský majstrštyk.
To je tedy síla, slečna vedle mě jeho kvantitu i kvalitu ohromeně a upřímně ocenila
a honem od onoho konkrétního, byť svým výtvarným stylem spíše abstraktního díla
o pár kroků odstoupila,
neboť zmíněná skulptura měla rozměr, barvu, tvar i pach, které si doslova vynucovali v úžasu je obzírat
pokud možno na distanc.
Byl to výtvor vskutku výstavní, který se nikterak neztratil ani jako v hangár rozlehlé, prostorné a čerstvým průvanem provětrávané prostoře přepravní.
Protože se dokázal svou formou, pojetím, provedením i účinkem na davy opravdu prosadit
byl to fakt artefakt, jemuž není rovno, ač to bylo jen přírodní psí…
Bez skrupulí požívat výsady
rozdmýchávat mezi diváky kontroverzní nálady, probouzet dva různé avšak vzájemně se nevylučující názory
rozdělující publikum na dva brblající tábory.
První jej zahrnul odsudkem: Jak skandální zrovna zde prezentovat tak banálním počin anální, zatímco druhý vyrukoval s opatrným obdivem:
Jak šokující, jak neobyčejně exkrementální se jeví zejména v kulise takto vysoce moderního nádraží tento naprosto standardní projev fekální!
Shodu našli toliko v jediném,
že ať tak či tak zavání až moc naturalismem.
A že by páníček už mohl pohnout
s tím jeho nenadšeným úklidem.

PRO SLZU, KTERÁ SE ULILA

Na to se nedá zapomenout, jak usilovně jsem kdysi přikládala do ohníčku ve tvých očích,
jak jsem tam házela všecko, co aspoň trošku hoří, aby tvůj pohled rychle vzplál a dlouze žhnul,
aniž by kdy pohasl.
Abych se napořád mohla hřát u těch fajrujících kamínek,
byť z nich občas vyšlehl zlobný plamínek,
byť z nich někdy vypadl hodně žhavý uhel
a i já ihned viděla ho svítit rudě;
nebylo potom snadné zlikvidovat požár,
jímž jsi mě ve chviličce infikoval,
jimž jsme vzápětí chytli oba;
a chtěl při tom tuplovaném spalujícím žáru bez hydrantu,
při těch nekontrolovaně do nebe uletujících plamenech,
či akutním ohrožení na životě,
při ohrožení toho nevyššího stupně,
ještě něco zachraňovat pro příště,
na které již nelze sjednat žádné pojistné.

Tak jsme jednou vyhořeli až do základů,
a pak neměli kam složit svoji žhářskou dračí hlavu.
My nevěděli kam se svýma vyhaslýma očima;
poslední jiskru v nich ulila jakási slza zpozdilá.
Ta, která se z hašení předtím bůhví proč ulila.
Však taky ona jediná tu pohromu přežila.

Ostatní tvorba Zory Wildové publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Autogram, Jasno
DV 130/2024: Jen na rýmu mi bývá dosti dobrý a další
DV 129/2024: Pan M. Potměžil
DV 128/2023: Přesto mě nedokázala zastavit a další
DV 127/2023: Tak kam dnes půjdem, Žakelín? a další
DV 126/2023: Až se zajíkáme a další
DV 125/2023: Dědečkův virtuální pomník
DV 124/2023: Kominík pro neštěstí
DV 123/2023: Čím se dalo udobřit
DV 122/2022: Když mně ale ještě pořád byly v pase! a další
DV 121/2022: Vždyť ty celý jenom hoříš!
DV 120/2022: Žádný budižkničemu a další
DV 119/2022: Jenom jestli jsme tenkrát přece nechybili?
DV 118/2022: Závist aneb proč jsem se zase já jednou fakt dožrala
DV 117/2022: Můj biják nabíják a další
DV 116/2021: Včela jedonosná a další
DV 115/2021: Práce prací a další
DV 114/2021: Proč tolik stouply v ceně? a další
DV 113/2021: A přesto horentně vydělává a další
DV 112/2021: Jak kdo na ně a další
DV 109/2020: Moje kuchyň, můj kulinářský Olymp a další
DV 108/2020: Za tím bezem, pod tím bezem a další
DV 105/2020: Nejraději do zlatého javorového listí a další
DV 104/2019: ***
DV 103/2019: Být tak paličkami a další
DV 102/2019: Teď mě jenom braň! a další
DV 101/2019: ***
DV 100/2019: Dnes imrvére v cukrárně a další
DV 99/2019: Má-li dojít na placení a další
DV 98/2018: Jak upadnout a při tom se o zem neuhodit? a další
DV 97/2018: To já sama a další
DV 96/2018: Jenom samé vteřinky a další
DV 95/2018: Odmítl je jako zrcadlo a další
DV 94/2018: Vyzrát na všecky a další
DV 93/2018: Starost jara a další
DV 92/2017: Jen si mě oťukává a další
DV 91/2017: Už jen v dobrém a další
DV 90/2017: Jak jim jeden píská a další
DV 89/2017: ***
DV 88/2017: Pro sólo vlastních kroků a další
DV 87/2017: Osud a další
DV 86/2016: Jen vlastní stín mi tady kryje záda a další
DV 85/2016: Mohla bych se vsadit
DV 84/2016: Být tak máminou beruškou
DV 83/2016: Kalamita vzniklá od labutího křídla
DV 82/2016: Nejvyšší kočičí vyznamenání
DV 81/2016: Lenoška na lenošce
DV 80/2015: Přiznávám ke své haně a další
DV 79/2015: Až za hranici viděného a další
DV 78/2015: Stříbrný šém noci a další
DV 77/2015: Čím větší tma, tím lépe vidí a další
DV 76/2015: V poměru jednoho ku jedné a další
DV 75/2015: Ihned zbaběle neutéci a další
DV 74/2014: Jdou, ačkoliv stojí a další
DV 73/2014: Jenomže já vejdu i tak
DV 72/2014: Když váhají a další
DV 71/2014: Jen ať si přivstanou a další
DV 70/2014: Mouchy, pokakejte si mě a další
DV 69/2014: Až on nakáže a další
DV 68/2013: Ihned se poslechnu a další
DV 67/2013: Až mi bude nejhůře a další
DV 66/2013: První po ruce a další
DV 65/2013: Kopřivy, Těžko pak rozhodnout a další
DV 64/2013: Vstup zdarma a další
DV 63/2013: Bez řečí, Žádný drahokam a další
DV 62/2012: A každý by chtěl něco slavit a další
DV 61/2012: Až se to bojím říct a další
DV 60/2012: Ať si zpívá pouze pro sebe a další
DV 59/2012: Nejen podle jména a další
DV 58/2012: Mezi cenami, Svoji nejteplejší čepici a další
DV 57/2012: Smrt nelze usmrtit a další
DV 56/2011: Ani mu to nevadí a další
DV 55/2011: Cíle dosud v plné síle a další
DV 54/2011: Až tam jsme se zadýchali, Odkud takhle zplihlá? a další
DV 53/2011: Na konci krve, Nejkrásnější mišš a další
DV 52/2011: I maličko nábožné, Vyzrát na všecky a další
DV 50/2010: Kousek nad hladinou a další
DV 49/2010: Jak upadnout a přitom se o zem neuhodit a další
DV 48/2010: Jako ulitý, Prozatím a další
DV 47/2010: Sama v celém rychlíku a další
DV 46/2010: Sama v celém rychlíku
DV 27/2007: Už jen v ústech mám sucho a další
DV 26/2007: Pomluva, Pravda trochu hravá a další
DV 25/2006: Jen, Ač právě pršelo a další
DV 24/2006: Pořád na stejném místě, Prosba a další
DV 23/2006: Nic k ničemu přidané, Asi jsem tě jenom špatně pochopila a další
DV 22/2006: Nic, Co? a další
DV 21/2006: Co může být horšího?, Jaká možná jsem a další
DV 20/2006: Tři přání, Rozhovor s matkou a další
DV 19/2005: Něco by tu mělo být mým domovem, Zklamání a další
DV 18/2005: Osidla naděje, Jako ty a další
DV 17/2005: Štěstí, Slabší místa a další
DV 16/2005: Ani náhodou, Brýle a další
DV 15/2005: Ani náhodou, Brýle a další
DV 12/2004: Postav mi bránu