Zora Wildová

PANENKA, KTERÁ SE MUSÍ HLÍDAT

Jakpak asi šustí šaty z šustí,
když hudba k tanci valčík, polku nebo čardáš spustí?
To my dámy od dob,
kdy jsme se ještě do modelů ze zvířecích kůží odívaly,
víme, že šaty, ať jsou z čehokoliv,
na nás šustí při každičkém hnutí.
Avšak nejsvůdněji při luzné chůzi,
když krok je ještě pružný.
Ale taková panenka z šustí zrobená,
ta je po celé své žití tuze škrobená
a ničehožnic nedělá,
ta jen v doširoka nabíraných rukávech
drží ruce hodně daleko od těla.
Panenka milá, panenka bílá,
panenka, která se musí pilně hlídat,
aby se pro cokoliv k zemi shýbla,
aby se za žádným panáčkem nikdánenko
ani malinko neohlídla,
aby se v modrou stužkou ovinutém vosím pase nezlomila.
Která, kam ji postaví za ohromnou výkladní vitráží
v jedné nejmenované pražské luxusní obchodní pasáži,
tam vkus kolemjdoucích uráží svou naivní folklorní vizáží.
Neb tam stojí mezi roličkami nosivého cizokrajného hogo fogo hedvábí,
mezi honosnými brokáty
v prostinké režné sukýnce střižené cudně až na paty.
V jednoduché sukýnce z šustí,
kterou, dokud si ji ručkama nenadzdvihne asi tolik,
aby ve vší slušnosti ukázala, že pod ní nemá nohy,
nikam neodšustí.

ŽÁDNÝ BUDIČKNIČEMU

Ty můj že jsi budík? No tak budiš!
Ukaž, co umíš!
Avšak uvědom si, že můj budík nesmí být žádný budičkničemu.
Jelikož nechci mít doma ničemu,
jenž mi je, takže není k ničemu.
Jenž mě sice v termínu,
na němž jsme předem fixně dohodnuti,
(a v tom na něj musí být absolutní spolehnutí),
budí, budí, budí,
ovšem k ničemu, co by mi stálo za procitnutí, a obživnutí,
ani dost málo nevybudí.
Neboť ve mně neprobudí ambice
každému bez výjimky výjimečně líbit se.
Budiš mě tedy povinně
především v této významové rovině!
Tudíž budiž v intencích svého vznešeného buditelského poslání tím nejnesnesitelnějším prudičem
bez jakéhokoliv tlumiče
(ale probůh, ať tahle tvoje pověst zůstane jenom v naší rodině),
tudíž budiž nejen můj nade všechno nízké a obyčejné povznesený buditel,
nýbrž i můj nepostradatelný a maximálně efektivní vzbuditel.
Čili od zodpovědného a mě milujícího kamarádiče,
(a že to vůbec nemusí být bůhvíjak digitáliemi nabušený mladíček),
očekávám budíček od stopro úspěšného vzbudiče.

Ostatní tvorba Zory Wildové publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Autogram, Jasno
DV 130/2024: Jen na rýmu mi bývá dosti dobrý a další
DV 129/2024: Pan M. Potměžil
DV 128/2023: Přesto mě nedokázala zastavit a další
DV 127/2023: Tak kam dnes půjdem, Žakelín? a další
DV 126/2023: Až se zajíkáme a další
DV 125/2023: Dědečkův virtuální pomník
DV 124/2023: Kominík pro neštěstí
DV 123/2023: Čím se dalo udobřit
DV 122/2022: Když mně ale ještě pořád byly v pase! a další
DV 121/2022: Vždyť ty celý jenom hoříš!
DV 119/2022: Jenom jestli jsme tenkrát přece nechybili?
DV 118/2022: Závist aneb proč jsem se zase já jednou fakt dožrala
DV 117/2022: Můj biják nabíják a další
DV 116/2021: Včela jedonosná a další
DV 115/2021: Práce prací a další
DV 114/2021: Proč tolik stouply v ceně? a další
DV 113/2021: A přesto horentně vydělává a další
DV 112/2021: Jak kdo na ně a další
DV 111/2021: Psí majstrštyk a další
DV 109/2020: Moje kuchyň, můj kulinářský Olymp a další
DV 108/2020: Za tím bezem, pod tím bezem a další
DV 105/2020: Nejraději do zlatého javorového listí a další
DV 104/2019: ***
DV 103/2019: Být tak paličkami a další
DV 102/2019: Teď mě jenom braň! a další
DV 101/2019: ***
DV 100/2019: Dnes imrvére v cukrárně a další
DV 99/2019: Má-li dojít na placení a další
DV 98/2018: Jak upadnout a při tom se o zem neuhodit? a další
DV 97/2018: To já sama a další
DV 96/2018: Jenom samé vteřinky a další
DV 95/2018: Odmítl je jako zrcadlo a další
DV 94/2018: Vyzrát na všecky a další
DV 93/2018: Starost jara a další
DV 92/2017: Jen si mě oťukává a další
DV 91/2017: Už jen v dobrém a další
DV 90/2017: Jak jim jeden píská a další
DV 89/2017: ***
DV 88/2017: Pro sólo vlastních kroků a další
DV 87/2017: Osud a další
DV 86/2016: Jen vlastní stín mi tady kryje záda a další
DV 85/2016: Mohla bych se vsadit
DV 84/2016: Být tak máminou beruškou
DV 83/2016: Kalamita vzniklá od labutího křídla
DV 82/2016: Nejvyšší kočičí vyznamenání
DV 81/2016: Lenoška na lenošce
DV 80/2015: Přiznávám ke své haně a další
DV 79/2015: Až za hranici viděného a další
DV 78/2015: Stříbrný šém noci a další
DV 77/2015: Čím větší tma, tím lépe vidí a další
DV 76/2015: V poměru jednoho ku jedné a další
DV 75/2015: Ihned zbaběle neutéci a další
DV 74/2014: Jdou, ačkoliv stojí a další
DV 73/2014: Jenomže já vejdu i tak
DV 72/2014: Když váhají a další
DV 71/2014: Jen ať si přivstanou a další
DV 70/2014: Mouchy, pokakejte si mě a další
DV 69/2014: Až on nakáže a další
DV 68/2013: Ihned se poslechnu a další
DV 67/2013: Až mi bude nejhůře a další
DV 66/2013: První po ruce a další
DV 65/2013: Kopřivy, Těžko pak rozhodnout a další
DV 64/2013: Vstup zdarma a další
DV 63/2013: Bez řečí, Žádný drahokam a další
DV 62/2012: A každý by chtěl něco slavit a další
DV 61/2012: Až se to bojím říct a další
DV 60/2012: Ať si zpívá pouze pro sebe a další
DV 59/2012: Nejen podle jména a další
DV 58/2012: Mezi cenami, Svoji nejteplejší čepici a další
DV 57/2012: Smrt nelze usmrtit a další
DV 56/2011: Ani mu to nevadí a další
DV 55/2011: Cíle dosud v plné síle a další
DV 54/2011: Až tam jsme se zadýchali, Odkud takhle zplihlá? a další
DV 53/2011: Na konci krve, Nejkrásnější mišš a další
DV 52/2011: I maličko nábožné, Vyzrát na všecky a další
DV 50/2010: Kousek nad hladinou a další
DV 49/2010: Jak upadnout a přitom se o zem neuhodit a další
DV 48/2010: Jako ulitý, Prozatím a další
DV 47/2010: Sama v celém rychlíku a další
DV 46/2010: Sama v celém rychlíku
DV 27/2007: Už jen v ústech mám sucho a další
DV 26/2007: Pomluva, Pravda trochu hravá a další
DV 25/2006: Jen, Ač právě pršelo a další
DV 24/2006: Pořád na stejném místě, Prosba a další
DV 23/2006: Nic k ničemu přidané, Asi jsem tě jenom špatně pochopila a další
DV 22/2006: Nic, Co? a další
DV 21/2006: Co může být horšího?, Jaká možná jsem a další
DV 20/2006: Tři přání, Rozhovor s matkou a další
DV 19/2005: Něco by tu mělo být mým domovem, Zklamání a další
DV 18/2005: Osidla naděje, Jako ty a další
DV 17/2005: Štěstí, Slabší místa a další
DV 16/2005: Ani náhodou, Brýle a další
DV 15/2005: Ani náhodou, Brýle a další
DV 12/2004: Postav mi bránu