Zora Wildová

JENOM SAMÉ VTEŘINKY

Dostala jsem náramné náramkové hodinky,
jenom samé vteřinky.
A to je tedy nějakého tikání!
Neboť tyhle hodinky umějí jedině tik, tik, tik
tíkati
jako ptáček nesmělý zobáčkem titěrným,
nedokáží však nikterak
slůvko tak, tak, tak
s patřičným důrazem na a a a
náležitě nahlas skandovat.
Totiž i kdyby se potrhaly,
tak ani to pouhopouhé tak tak,
to sotva ochotné a slyšitelné přitakání,
ze sebe dosud zřejmě ještě nikdy nevydaly.
Asi ho vůbec neznají.
Ani ze záruční opravy.
Proto mě hůř než nejhorší počasí
teď pronásledují rozmanité,
ba i velmi ne(v)hodné ne(v)časy,
které se mnou v ničem,
zejména však v čase,
až kategoricky nesouhlasí,
jelikož ten u nás bývá měřen,
a to mi tedy věřte, že nijak přesně,
jen když si vzpomeneme
natahovanými,
a přesto stále kratšími a kratšími hodinami!
Takže jestli potom nejsou lepší ty staré,
ty už trochu omrzelé, ty už naprosto de mode,
ty už veskrze archaické,
ty, co mají ale stále práci,
ty, co jsou víru doby nepřestajný motor hnací,
ty coby poušť Gobi, kam vítr, tam písek
přesýpací.

BRÝLE

Nejzvědavější z mého já
jsou na mém neprůbojném nose
dokonale vyčistěné, podnikavě vyleštěné
a pronikavě zahleděné brýle.
Neboť ony jsou ty první, kdo musí všechno vidět.
A shledat přinejmenším za značně překvapivé.
To ony vybírají mému pohledu i životu ty správné cíle.
To ony se na mé tváři tváří
tu moudře, tu pošetile.
A když na to přijde,
rovněž se rády něžně orosí
a popláčí si zjihle.
Zatímco oko, krčící se v jejich stínu
a o obraz světa tak vcelku málo zasloužilé,
mžiká provinile
a hýčká spíše vnitřní vize.
A čeká, až co na něj zbyde.
Až co mu k hlubšímu prozkoumání přenechá milostivě
jakési sklíčko arogantně uhrančivé
a přehánějící jenom tolik, kolik dovolí lékařem předepsaná dioptrie.

NIKDY NIKDE NEPŘEKÁŽET

Až budeš kolem mě opět nevšímavě kráčet,
dej prosím hlavně pozor,
ať mi aspoň moje úspěšnější,
mé pružnější a družnější druhá já,
mého nejlepšího strážce,
moje nejoddanější, nejvěrnější a nejhbitější páže,
příliš surově nepošlapeš!
Ten s mého čela svátý mráček,
jenž dokáže slunce zhášet
a pak se v sobě sám sobě beze stopy ztrácet,
do veselí chmury vnášet
i slzy pláče shovívavě snášet
či jako do fuku vzduchu jen několika tahy vločkou saze načmáraný uličnicky neposedný
a roztomile potměšilý z kusu blázna rošťák šašek
snadninkým rozmazáním neustále lehce
ztrapňovat se,
totiž co bylo dlouhé, odbýt v lapidární zkratce,
kdežto co se zdálo krátké,
nad tím bez konce rozplývat se;
a taky při zemi se ušle vláčet
nebo naopak po kolmých stěnách
holými prsty až na vrcholek natotata vydrápat se,
jenomže bez pevné opory se zase rázem skácet,
a ač těžce zraněn, vůbec nekrvácet,
pouze si chvilku trochu sklesle poležet
třeba při čekání u tramvaje na zastávce
nebo jako parádně sťatý
vyválet se v každé louži, v každé špíně,
v každém blátě,
a leckdy přímo v jízdní dráze,
zapomínaje, co je při tom v sázce,
ale sotva povoz zarachotí ještě kdesi v tetelivé dálce,
znovu čile vstát
a ke svému místu, ke své přikázané značce
nejhustším davem bezohledně prodírat se,
avšak aniž by si troufl o někoho otírat se,
natož, bože chraň a nedopusť,
do kohokoliv lokty vrážet...
prostě, co dovede být vždycky u všeho
a zároveň nikdy nikde nepřekážet.

A přitom k slzám tak málo stačí
Tedy jestli právě tohle není k pláči,
že si tu zrovna pro mě oči nevypláčí!
A přitom k slzám tak málo stačí!
Vždyť je ani štěstí, ani radost, ba ani smutek nepotlačí...
Vždyť tyhle speciální velké horké hořké kapky
jsou jen nahodilé místní vodní srážky
ať s nebo bez zarážky,
jen čirý dezinfekční roztok doporučovaný pleti
na vyrážky,
jsou to jen slané splašky
s povrchu nehezky sešklebené tvářky
ať s nebo bez přetvářky,
té nejskvělejší hráčky mnohdy hodně kruté,
leč již taky značně obehrané tragifrašky.

Ostatní tvorba Zory Wildové publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Autogram, Jasno
DV 130/2024: Jen na rýmu mi bývá dosti dobrý a další
DV 129/2024: Pan M. Potměžil
DV 128/2023: Přesto mě nedokázala zastavit a další
DV 127/2023: Tak kam dnes půjdem, Žakelín? a další
DV 126/2023: Až se zajíkáme a další
DV 125/2023: Dědečkův virtuální pomník
DV 124/2023: Kominík pro neštěstí
DV 123/2023: Čím se dalo udobřit
DV 122/2022: Když mně ale ještě pořád byly v pase! a další
DV 121/2022: Vždyť ty celý jenom hoříš!
DV 120/2022: Žádný budižkničemu a další
DV 119/2022: Jenom jestli jsme tenkrát přece nechybili?
DV 118/2022: Závist aneb proč jsem se zase já jednou fakt dožrala
DV 117/2022: Můj biják nabíják a další
DV 116/2021: Včela jedonosná a další
DV 115/2021: Práce prací a další
DV 114/2021: Proč tolik stouply v ceně? a další
DV 113/2021: A přesto horentně vydělává a další
DV 112/2021: Jak kdo na ně a další
DV 111/2021: Psí majstrštyk a další
DV 109/2020: Moje kuchyň, můj kulinářský Olymp a další
DV 108/2020: Za tím bezem, pod tím bezem a další
DV 105/2020: Nejraději do zlatého javorového listí a další
DV 104/2019: ***
DV 103/2019: Být tak paličkami a další
DV 102/2019: Teď mě jenom braň! a další
DV 101/2019: ***
DV 100/2019: Dnes imrvére v cukrárně a další
DV 99/2019: Má-li dojít na placení a další
DV 98/2018: Jak upadnout a při tom se o zem neuhodit? a další
DV 97/2018: To já sama a další
DV 95/2018: Odmítl je jako zrcadlo a další
DV 94/2018: Vyzrát na všecky a další
DV 93/2018: Starost jara a další
DV 92/2017: Jen si mě oťukává a další
DV 91/2017: Už jen v dobrém a další
DV 90/2017: Jak jim jeden píská a další
DV 89/2017: ***
DV 88/2017: Pro sólo vlastních kroků a další
DV 87/2017: Osud a další
DV 86/2016: Jen vlastní stín mi tady kryje záda a další
DV 85/2016: Mohla bych se vsadit
DV 84/2016: Být tak máminou beruškou
DV 83/2016: Kalamita vzniklá od labutího křídla
DV 82/2016: Nejvyšší kočičí vyznamenání
DV 81/2016: Lenoška na lenošce
DV 80/2015: Přiznávám ke své haně a další
DV 79/2015: Až za hranici viděného a další
DV 78/2015: Stříbrný šém noci a další
DV 77/2015: Čím větší tma, tím lépe vidí a další
DV 76/2015: V poměru jednoho ku jedné a další
DV 75/2015: Ihned zbaběle neutéci a další
DV 74/2014: Jdou, ačkoliv stojí a další
DV 73/2014: Jenomže já vejdu i tak
DV 72/2014: Když váhají a další
DV 71/2014: Jen ať si přivstanou a další
DV 70/2014: Mouchy, pokakejte si mě a další
DV 69/2014: Až on nakáže a další
DV 68/2013: Ihned se poslechnu a další
DV 67/2013: Až mi bude nejhůře a další
DV 66/2013: První po ruce a další
DV 65/2013: Kopřivy, Těžko pak rozhodnout a další
DV 64/2013: Vstup zdarma a další
DV 63/2013: Bez řečí, Žádný drahokam a další
DV 62/2012: A každý by chtěl něco slavit a další
DV 61/2012: Až se to bojím říct a další
DV 60/2012: Ať si zpívá pouze pro sebe a další
DV 59/2012: Nejen podle jména a další
DV 58/2012: Mezi cenami, Svoji nejteplejší čepici a další
DV 57/2012: Smrt nelze usmrtit a další
DV 56/2011: Ani mu to nevadí a další
DV 55/2011: Cíle dosud v plné síle a další
DV 54/2011: Až tam jsme se zadýchali, Odkud takhle zplihlá? a další
DV 53/2011: Na konci krve, Nejkrásnější mišš a další
DV 52/2011: I maličko nábožné, Vyzrát na všecky a další
DV 50/2010: Kousek nad hladinou a další
DV 49/2010: Jak upadnout a přitom se o zem neuhodit a další
DV 48/2010: Jako ulitý, Prozatím a další
DV 47/2010: Sama v celém rychlíku a další
DV 46/2010: Sama v celém rychlíku
DV 27/2007: Už jen v ústech mám sucho a další
DV 26/2007: Pomluva, Pravda trochu hravá a další
DV 25/2006: Jen, Ač právě pršelo a další
DV 24/2006: Pořád na stejném místě, Prosba a další
DV 23/2006: Nic k ničemu přidané, Asi jsem tě jenom špatně pochopila a další
DV 22/2006: Nic, Co? a další
DV 21/2006: Co může být horšího?, Jaká možná jsem a další
DV 20/2006: Tři přání, Rozhovor s matkou a další
DV 19/2005: Něco by tu mělo být mým domovem, Zklamání a další
DV 18/2005: Osidla naděje, Jako ty a další
DV 17/2005: Štěstí, Slabší místa a další
DV 16/2005: Ani náhodou, Brýle a další
DV 15/2005: Ani náhodou, Brýle a další
DV 12/2004: Postav mi bránu