Václav Odradovec

DEGENERATIVNÍ MEDITACE NA NÁPLAVCE

Na všechno je už pozdě
Nelze dopředu a není cesty zpátky
Vedle sedí dáma s brčkem
nasává atmosféru
a přemýšlí jak trefit bingo

Palubní personál
v univerzálním prostoru
zdárně podle manuálu
profesionálně a seriózně
poskytuje obligátní služby

V zaplevelené civilizaci
naivně spoléháme
na kamerové systémy
a za všeobecného veselí
odplouváme do neznáma

Prosím vás – a k čemu děti?
Máme jenom jeden život
Nebo ne?

STOLETÁ SE ROZPOMÍNÁ

V POVÁLEČNÉ HOSPODĚ
Neříkej mi kluku
když já jsem syn pluku
Kdo z vás tady za stolem
šlapal minovým polem

SOVĚTSKÝ VELVYSLANEC
Já se na to vyseru
Takovouto nádheru
že mohou mít v Praze
To jim přijde draze

NÁRODNÍ FRONTA
Naši prostí pracující
ministři ženy kojící
Všichni svorně v jednom šiku
budujeme republiku

NÁBOR DO KSČ
Ty soudruhu u soustruhu
přistup do našeho kruhu
Ty jsi ze správného druhu
znamenáš pro stranu vzpruhu

JAN MASARYK
S odbojem ve zbrani
se srdcem na dlani
Lidice Únor Vlast
Potichu sklapla past

EDUARD BENEŠ
Evropa v převleku
Tažený ve vleku
proti svojí mysli
Jak být nezávislý

ZA DIKTATURU PROLETARIÁTU
Po vysočanské silnici
šlapou v pluku cynici
Z proletářské bídy
pěst dělnické třídy

SAMOSTUDIUM V StB
Studuji metodu „cukr a bič“
jsem ze studia celičký pryč
Po kostičce cukru dvakrát bičem
Ctím Dzeržinského s Iljičem

KULT OSOBNOSTI
Na známá i dálná místa
zařiďte ať stojí busta
největšího velikána
Jeho píseň budiž hrána

IDEOLOGICKÝ BOJ
Více peněz na rušičky
ať nám nezkazí dušičky
západními způsoby
Nebo celé osoby

PO VÍTĚZNÉM ÚNORU
Na základě memoranda
nastává bizarní sranda
Mezi námi diplomaty
jsou teď lidé od lopaty

KOMUNISTA
S apetitem satirika
poplivává Masaryka
Se zázemím lopaty
nesahá mu po paty

INSCENACE PROCESU
aneb GENERÁTOR LŽI
Jsem jen třtinou nebo křovím
co chce slyšet to mu povím
jim se to do krámu hodí
mne oprátka vysvobodí

MILADA HORÁKOVÁ
Pohanem pohaněna
pohůnkem poháněna
Porotě poručena
o podvracení poučena
Poradci pomluvena
Politicky popravena

TŘIDNÍ NENÁVIST
Nastávají časy nové
z mistrů světa ničemové
Soudcem se tu stává buran
Boža Modrý kutá uran

REVOLUČNÍ MLÁDÍ
K nám nepatří knihomol
my jsme Rudý komsomol
Proletářsky revolučně
ukujeme kádr z učně

ZRUŠENÉ JMÉNO
Ač na tribuně můžeme sedět
a směle kupředu hledět
na Masarykově okruhu
se nesejdeme soudruhu

VIA FORTUNA
Kdopak to ví kam že míří
všichni naši pionýři
Do šťastné budoucnosti
tam kde bude všeho dosti

STALIN – MUŽ DVOU TVÁŘÍ
Sen – pohledem se jej dotýkat
Nejpracovitější kat
Strůjce nového života
Teroristický despota

ZA MILADOU HORÁKOVOU
Zavraždit čest
oběsit statečnost
Alexi – Tondo – Klemente
už nejste chlapi
jen aportující jezevčíci
Zásadoví jak eS eS
Buržoasie se střez
a stejně jak ten pes
chceš zavděčit se páníčkovi
Vy jste věděli co činíte

PVS V KASÁRNÁCH ČSLA
Z počátečních mazanin
Lenin Stalin Bulganin
to jsou naši přední hráči
Třeste se váleční štváči

PRVOMÁJOVÝ PRŮVOD
Každý se tu dneska chlubí
třetí třídou v podpalubí

ZKUŠENOST
Zabloudí-li človíček
chodí stále do kruhu
Začne druhým tykat
a říkati – soudruhu

POČÁTKY KOLEKTIVIZACE
Do družstva jsem vstoupil ňák…
pole krávy žebřiňák
na všechno jsou nové vzorce
Býk přijíždí na motorce

VYŠŠÍ STUPEŇ KOLEKTIVIZACE
V JZD třetího typu
je těžké rozumět vtipu
Šíří se zpráva z celých Čech
- žena teď bude majetkem všech

LIDÉ BDĚTE
S mandelinkou bramborovou
my nevzdáme éru novou
a v průběhu této éry
vypátráme sabotéry

PĚTILETKU SPLNÍME
Bez ohledu na choroby
úředníci do výroby!
Holič krejčí baron Török
všichni rychle do montérek

VOJÁK U KATAFALKU
Stojím čestnou stráž
ve sloupové síni
Pane Bože náš
nemám rád tu svini

Z FIKTIVNÍHO DOPISU VLADO CLEMENTISE
Ctirade Šárko Chrudoši
zem ovládají rudoši
zuřiví jsou až z nich zebe
Požírají sami sebe

PRACOVNÍK STS
Na sovětském traktoru
v socialistickém sektoru
s buldozerem Stalincem
kroutím hlavou nad bincem

KULT OSOBNOSTI
Parlamentní modloslužba
po zbožštění velká tužba
Diktátorské nové šaty
vychvalující debaty
Protagonista při síle
každý své růžové brýle
Permanentní truchlohra
z despoty činí obra

POHRANIČNÍ STRÁŽ
Dráty zbraně střílny
produkt naší dílny
Sovětský svaz – náš učitel
Cílem každý narušitel

POLITICKÉ HLEDISKO
Buduj vlast – posílíš mír!
Prosím – posiluji když trhám pýr?
Záleží na tom – komu
u kterého domu

VÝKON TRESTU PŘEVÝCHOVOU
Ráno nás vypustí z klece
Stavíme vysoké pece
soudruhu Gottwaldu kvůli
i proti svojí vůli

OPTIMISMUS ZVANÝ POVINNÝ
Naostřili jsme si tužky
napsali čtyři častušky
a potom na každém pádě
zpívali je na brigádě

ČESKÝ ROK 1955
Lidé z Hlasu Ameriky
vzpomínají Masaryky
Pro současné vládce české
není toto téma hezké

VÍTĚZOSLAVNÉ DĚDICTVÍ
Svým kádrovým profilem
já nezářím omylem
Z dědičného důvodu
jsem dělnického původu

EMIGRACE
Kousíček po kousku
stále blíž k Rakousku
přes blata pralesem
Naději si nesem´

ÚCHYLKA Z POLITICKÉHO UVĚDOMĚNÍ
Každé ráno do čé-ká-dé
kde jsou ženy hezké mladé
pracující na soustruhu
Znamenají pro mne vzpruhu

DOTAZNÍK
Třídní původ otce – matky
Aktivity v pohraničí
Z čeho máte v hlavě zmatky
Co příbuzní v zahraničí

KOMUNISTICKÉ VÁNOCE
Přikázal nám Gottwald – Kléma
- Už nechoďte do Betléma
k Moskvě pohleď – k Moskvě miř
Možnost je i na Sibiř

VPŘED KE KOMUNISMU
Takovou jsme píseň pěli
- Teď když máme co jsme chtěli
Na brigádu jdem´ v neděli
Co bychom si záviděli

KATECHISMUS
TÁBORA MÍRU A SOCIALISMU
Řekl generalissimus
- Není nad internacionalismus
socialismus porazí kapitalismus
Marxismus-leninismus
vybuduje komunismus

ECHO SURREALISMU

ROZMAR
Vodní sklo si vodní ptáci
pořídili pro legraci
Dle stejného scénáře
nyní shání sklenáře

OBĚD S KOMTESOU
Unesu komtesu kamsi
tam oběd s komtesou dám si
Nápad je poněkud levým
protože o žádné nevím

LABILITA VŮLE
Tázala se Věrky Zita
- Též ti vadí obezita?
- Život není řehole!
Jedli dort a kremrole

MARNOST KVALIFIKACE
Stalo se to v městě Brně
Lez´na půdu opatrně
Přestože byl půdoznalec
zvrtnul si na půdě palec

ROMÁNEK
Potkal mne kdysi Páral
do mojí duše sfáral
Po těle kutal krok po kroku
unavil se až v rozkroku

SOULAD
Léčitel povídá: K sakru
vy máte ucpanou čakru
Já léčiteli věřím
posílím pitný režim

PEKELNÝ MEJDAN
Každá hlava opita
klopýtají kopyta
Peklo si však není jisté
zdali jsou to satanisté

DEFEKT
Svou druhou signální soustavu
mám již rok v léčebném ústavu
Stále vysílala signály
aby se mé smysly nebály

SLOVAN VŠUDE SESTRU MÁ
Tážeme se odalisky
jaké má v harému zisky
- Pracuji za byt a stravu
a vzpomínám na Ostravu

TURBULENCE aneb KONEC ŠPATNÝ VŠECHNO ŠPATNÉ
Na závěr výletu
po vyhlídkovém letu
máme v dlaních palici
Zvracíme jako alíci

ODPLATA
Značně čilá činčila
koberce nám zničila
Chystá koželuh náčiní
že ji pořádně vyčiní

SEXUOLOG RADÍ
Sexuální deviace
můj chlebíček moje práce
Exhiby se nelekejte
za ukázku minci dejte

ŠANGAJSKÁ ROMANCE
Jdu od banky k bance
hodnotím své šance
…doma já su stíhané
tady samí Číňané

FANTAZIE A REALITA
V houpacím křesle v záklonu
v představách vžitou šablonu
krásek Havaje příboje
Čokl u nohou ví svoje

PROKLETÍ
Poeta v úloze lovce
slovesa a citoslovce
k podstatným přídavná jména
s imaginací zejména
Jinotaje jinovatky
či dilema křižovatky
Rozestlané dva pelíšky
v nich zářící pampelišky
přilétající kolibříci
s otázkou
Co nám tím chtěl básník říci

ÓDA NA VEPŘO KNEDLO ZELO

Tradice a oblíbenost
k tomu kuchařská dovednost
Milá česká kombinace
skrývající hodně práce

Proč už Bivoj nesl kance
podobně jak Rumcajs Mance
Na každém hradu – podhradí
s odpovědí si poradí

Chuťové buňky nadšené
ať plebejské či značené
I když je mozek odkrvován
ten chod je stále vyžadován

Energii těžkých prací
toto jídlo skvěle vrací
Je národní ilustrací
od pradávných generací

Potěšení tímto chodem
nikdy nelze dáti sbohem
O hodně se připravuje
kdo se tímto nestravuje

Nevím koho omrzelo
libé vepřo knedlo zelo
Pamatujte na mé věty
Tak to bude Až na věky

Ostatní tvorba Václava Odradovce publikovaná v Divokém víně:
DV 132/2024: Nejen česká alternace a další
DV 131/2024: Nejen rok 1944 a další
DV 130/2024: Zlo, Znovu uprostřed Evropy... a další
DV 129/2024: Politické delirium a další
DV 128/2023: Na cestě a další
DV 127/2023: Interkontinentálními cestami a další
DV 126/2023: Ministrův diář a další
DV 125/2023: Soumrak naturální milostné lyriky a další
DV 124/2023: Předvolební taškařice v mediálním prostoru a další
DV 123/2023: Protagonisté pokleslého dramatu a další
DV 122/2022: Podzim 2022 a další
DV 120/2022: Nedopatření a další
DV 119/2022: O TRANSFORMACI SLOV V ČASOPROSTORU aneb OHLÉDNUTÍ V BŘEZNU 2022 a další
DV 118/2022: Historické schéma a další
DV 116/2021: Všichni jsme z jednoho těsta a další
DV 115/2021: Český Honza na konci 20. století a další
DV 114/2021: Historia magistra a další
DV 113/2021: Hledání a další
DV 112/2021: Fantastická tužba a další
DV 111/2021: Konzumní princip a další
DV 110/2020: Personifikátor a další
DV 109/2020: Málo ku štěstí postačující a další
DV 108/2020: Úzkost roku 2020 a další
DV 107/2020: Půlnoční rituál a další
DV 106/2020: Lakonická sága o nevyhnutelnosti dějin a další
DV 104/2019: Cestou pro bibli a další
DV 103/2019: Parlamentace, Exklusivně polní cestou a další
DV 102/2019: Pokus o litanie a další
DV 101/2019: Vysmívaná pravdoláska a další
DV 100/2019: Imaginární veličenstvo čas a další
DV 99/2019: Na pochodu a další
DV 98/2018: Existencionála a další
DV 97/2018: Automat na podivnou naději a další
DV 95/2018: Stopadesát milionů hladových a další
DV 94/2018: Stoletá se rozpomíná a další
DV 93/2018: Drak velkoměsta a další
DV 92/2017: Odkaz VŘSR, Čas očekávání a další
DV 91/2017: Svoboda, Nad cenou času a další
DV 90/2017: Slohové cvičení a další
DV 89/2017: Historia magistra a další
DV 88/2017: Existencionála, Politikon a další
DV 87/2017: Na slovíčko... a další
DV 86/2016: Politikon, Memento mori a další
DV 85/2016: Historia magistra a další
DV 83/2016: Alláh na Kocourkovem
DV 82/2016: Josefovská panagyrika a další
DV 81/2016: Jak mi z toho šla hlava kolem aneb novoroční kocovina a další
DV 80/2015: Doba se dál z kloubů vymyká a další
DV 79/2015: Od exploze k válce a další
DV 78/2015: Óda cechu povalečů a další
DV 76/2015: Za pravdou pravdoucí a další
DV 75/2015: My a oni a další
DV 74/2014: Stoleté echo
DV 73/2014: Navštívil jsem nemohoucno a další
DV 72/2014: Starověká praxe a další