Václav Odradovec

NA SLOVÍČKO…

Pane kardinále – Vaše Eminence,
v písni, která právě dozněla, byl vysloven kompliment – „jsi krásná jak hřích“.
Co takovémuto přirovnání říkáte?

- Co já říkám… já se především ptám, neboť tento – jak vy říkáte kompliment, vyvolává především otázku. Pokusme se analyzovat – tak především, jaký je vztah hodnotitele
k hodnocené? Ono totiž vůbec nemusí jít o kompliment. Pokud by se například jednalo
o árii z opery Perníková chaloupka a slova by adresoval Jeníček oné zlomyslné ježibabě,
potom je možné vzít na vědomí, že stanovisko hodnotitele je adekvátní. Že odpovídá skutečnosti.
V obecné rovině musíme míti za to, že jde o posudek subjektivní a z mého pohledu je hned
v prvním plánu zarážející slovní spojení „krásná“ a „hřích“. To je – ať dámy prominou -
antagonismus jako dámské stehno! Ač neznám ani nechci znát autora textu, považuji směr
jeho uvažování za scestný. I když se zde nejedná o konkrétní určení – jak je známo škála hříchů je neobyčejně rozsáhlá, vedle desatera Božích přikázání máme šestero hříchů proti
Duchu svatému, devatero cizích hříchů, sedm hlavních hříchů a také mějme na paměti
patero církevních přikázání – adorovat porušování jakéhokoliv z těchto přikázání, znamená
z teologického pohledu hrubé poškozování víry, etiky a dobrých mravů. Je to odsouzeníhodný prohřešek a jeho kategorizací se budeme zcela určitě při nejbližší příležitosti
zabývat. Já – na rozdíl od onoho nemravy zastávám názor, že žádný z oné široké škály hříchů
není krásný.
Jak vidíte, také v naší branži mají pachatelé stále náskok před ochránci zbožného chování
a dobrých mravů. Ďábel je stále ve střehu, aby nepropásnul žádnou příležitost. A člověk má
být stále ve střehu, aby nepodlehnul jeho svodům.
Čeká nás milý synu ještě mnoho každodenní vytrvalé práce na vinici Páně!

Poznámka: Redakce se vždy neztotožňuje s obsahem textů, což platí i v tomto případě, kdy
je předmětnou podstatou mystérium ženy.

EXISTENCIONÁLA

START
Prapodstata reality
světlo voda život city
Zhmotnění po Velkém třesku
vstříc dramatu Žít grotesku

EJHLE ČLOVĚK
Ecce homo – homogenně
nelze chápat zaručeně
Skupiny jsou rozličné
od brutálních po sličné

VĚČNÁ ZPŮSOBILOST
Ať je klid či větry dují
úředníci úřadují
V šimlovaté kobyle
je perpetuum mobile

KAZISVĚTI
Co stáli svět agresoři…
Kolik práce přišlo k zmaru
Jezdí na zběsilém oři
jenom ku svému rozmaru

POLITIKON

ATRIBUTY DOBY
Žentour zouvák plivátko
kladivo srp mávátko
Auta hobby roby lobby
víc a více od výroby

OSLAVNÉ KŘEPČENÍ
Tančíme vítězné tance
proti nám nemáte šance
na Srí Lance v jisté bance
schovány jsou naše rance

ŠMEJDI A EXEKUTOŘI
Vábíme lidi do pasti
na jejich sny a vidiny
vedem´ je na dno propasti
My jsme výrobci chudiny

ZVIDITELŇOVÁNÍ
Dál debata za debatou
nad korupcí nad útratou
Od důchodů až k islámu
dále mlátí prázdnou slámu

MODERNÍ SPOLEČNOST
Kolotoče a houpačky
exekuce lapák ryta
veletoče a vloupačky
atentáty i charita


ZÁKONITOST
Komu stále bank nestačí
má renomé – chamtivec
Oči jemu též zatlačí
a zapějí – spadla klec

S O N D Y

Z REDAKČNÍ PORADY

Časopisecky vzato
sledujeme stopy v trendu
Schopenhauer ani Cato
nesníží nám remitendu

HOMOGENIZACE

My - absolventi ústavů
když se vmísíme do davů
ať prostí drobní statní
stejní jak ostatní

NEJISTOTA

Dvě podomní obchodnice
mystifikují partaje
Dva filmoví velikáni
deflorují asistentky
Dvě zvědavé rovnoběžky
hledají své nekonečno
Dva zbrojnoši s halapartnou
drží stráž nad státním dluhem
Dva sněhuláci na saních
procvičují esperanto
Nebo to byli Eskymáci?
Nebo je všechno jinak..?

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ
Přání v skutky proměniti
Proces je tenké niti
což je pravda snad do půle
Podle síly naší vůle

Ostatní tvorba Václava Odradovce publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Nejen rok 1944 a další
DV 130/2024: Zlo, Znovu uprostřed Evropy... a další
DV 129/2024: Politické delirium a další
DV 128/2023: Na cestě a další
DV 127/2023: Interkontinentálními cestami a další
DV 126/2023: Ministrův diář a další
DV 125/2023: Soumrak naturální milostné lyriky a další
DV 124/2023: Předvolební taškařice v mediálním prostoru a další
DV 123/2023: Protagonisté pokleslého dramatu a další
DV 122/2022: Podzim 2022 a další
DV 120/2022: Nedopatření a další
DV 119/2022: O TRANSFORMACI SLOV V ČASOPROSTORU aneb OHLÉDNUTÍ V BŘEZNU 2022 a další
DV 118/2022: Historické schéma a další
DV 116/2021: Všichni jsme z jednoho těsta a další
DV 115/2021: Český Honza na konci 20. století a další
DV 114/2021: Historia magistra a další
DV 113/2021: Hledání a další
DV 112/2021: Fantastická tužba a další
DV 111/2021: Konzumní princip a další
DV 110/2020: Personifikátor a další
DV 109/2020: Málo ku štěstí postačující a další
DV 108/2020: Úzkost roku 2020 a další
DV 107/2020: Půlnoční rituál a další
DV 106/2020: Lakonická sága o nevyhnutelnosti dějin a další
DV 104/2019: Cestou pro bibli a další
DV 103/2019: Parlamentace, Exklusivně polní cestou a další
DV 102/2019: Pokus o litanie a další
DV 101/2019: Vysmívaná pravdoláska a další
DV 100/2019: Imaginární veličenstvo čas a další
DV 99/2019: Na pochodu a další
DV 98/2018: Existencionála a další
DV 97/2018: Automat na podivnou naději a další
DV 96/2018: Degenerativní meditace na náplavce a další
DV 95/2018: Stopadesát milionů hladových a další
DV 94/2018: Stoletá se rozpomíná a další
DV 93/2018: Drak velkoměsta a další
DV 92/2017: Odkaz VŘSR, Čas očekávání a další
DV 91/2017: Svoboda, Nad cenou času a další
DV 90/2017: Slohové cvičení a další
DV 89/2017: Historia magistra a další
DV 88/2017: Existencionála, Politikon a další
DV 86/2016: Politikon, Memento mori a další
DV 85/2016: Historia magistra a další
DV 83/2016: Alláh na Kocourkovem
DV 82/2016: Josefovská panagyrika a další
DV 81/2016: Jak mi z toho šla hlava kolem aneb novoroční kocovina a další
DV 80/2015: Doba se dál z kloubů vymyká a další
DV 79/2015: Od exploze k válce a další
DV 78/2015: Óda cechu povalečů a další
DV 76/2015: Za pravdou pravdoucí a další
DV 75/2015: My a oni a další
DV 74/2014: Stoleté echo
DV 73/2014: Navštívil jsem nemohoucno a další
DV 72/2014: Starověká praxe a další