Věra Kulišová

Erotický a poetický démon

MÝM DCERÁM

Na vás, mé děti, vzpomínám.
Jste zdravé, šťastné, bez starostí?
Tak hlodají mě pochybnosti,
když nevidím vás delší čas.
Vezmu si telefon a zavolám,
ať slyším nejmilejší hlas
vás obou, ať získám klid.
Co řeknu? Svou mámu přijďte navštívit,
stýská se mi moc.
Co neřeknu a říct bych chtěla?
Jste moje štěstí, nejvzácnější skvost,
co jsem kdy v životě měla.

V MLÁDÍ CHCEŠ…

plnými doušky život sát
chceš být jako květ
co za sluncem se otáčí-
pod jeho paprsky
chceš se hřát
chceš dravostí dobýt svět
jeho krásy vdechovat
však život tě co nevidět
do stinných míst zatlačí
kde není teplo jenom chlad
kde roste samé bodláčí

HADI Z RÁJE

Tvé rty jsou chtivé
temně rudé
hadi rájem vyslaní
to jsou
Pokušitelé co smyslností
k hříchu lákají –
moje rty rozevřou
Ovoce z ráje chutnat bude –
líbej mě líbej do sytosti
ať rty se vysají

NEUSÍNEJ

Můj milý nesmíš usínat –
já zvu tě na milostnou zteč
Jazykem ostrým jako meč
chci tvoje ústa protínat

Tvou bílou kůži pohladí můj dráp
mé zuby ostrou pilu předčí
Budu je zatínat
do tvého těla při milostné křeči

CHCI…

Chci ať tě má ženskost
tolik vzruší
že uslyším tvé zvolání:
„Mé tělo si vem i mou duši
ať tě má touha omámí
ať náruč tvá mi kosti zdrtí!
Líbej mé rty co vášní žhnou
I když se dotknu roucha Smrti
I kdybys byla kudlankou!

MLÁDÍ A ČAS

Proč jsi tak pospíchalo
mládí ode mne?
Snad aby ses vyrovnalo
rychlému běžci – času
Sebou sis vzalo
žár mého srdce
i moji mladickou krásu
A cos mi zanechalo?
Jen vybledlé vzpomínky
a pár šedých vlasů

AŽ ODROSTU TI

Až jednou lásko odrostu ti
a tvá vlákna jemná
kterými jsi mne spoutávala
jak okovy mě začnou škrtit
už lhostejně se dívat budu
když budeš padat z toho trůnu
odkud jsi mi kralovala

Jak mušle vzácná
vylovená z moře
ze které perlu vybrali
už nepocítím hoře
touhy ani trápení
Budu jen lastura prázdná
co do uší občas zašumí

KLIKATÉ CESTY

Chceš rovně žitím jít
cesty se ale klikatí
Se svojí pravdou narážíš
na udivené pohledy
co se skrývají
za hradbou lží

Kdy už tě unaví
cejch poctivosti?
Cožpak ty neslyšíš
výsměch mazaných
co se ti šklebí za zády?
Už řekni jednou – dosti!

Vím co mi odpovíš –
že štěstí je ti přesto nakloněné
že klidně zapomeneš
na touhy nesplněné
však svoji čest neztratíš
Vždyť nemáš víc

KDYŽ NA TVOU HLAVU…

Když na tvou hlavu
jde rána za ranou
když křivda se ti děje
když vlci lační tvou kůži dostanou
a kdejaká hyena a šakal se směje
že mají kořist snadnou
snad konečně uvěříš
že lumpa nikdy nedopadnou
že s drzostí jsi štěstí blíž
že jsou soudci nesoudní
že jen peníze mají moc
a mocní že jsou nestoudní
že nepřijde ti na pomoc
Kozinova věta slavná
že Boží mlýny nemelou
že Nemesis tu není žádná

BLANIČTÍ RYTÍŘI SPÍ

Český národ krvácí
pod vládou tunelářů
K odporu se nevzchopí
už nedočká se lepších časů
a Blaničtí rytíři tvrdě spí

Ten lid má holubičí povahu
už dávno ztratil tvrdost
dobyvačných Slovanů
už dávno ztratil odvahu
i svoji hrdost

EUROSKEPTICI HOŘEKUJÍ

Euroskeptici hořekují
že pod taktovkou europilitiků
mnohý národ zapláče
Zapletou nás do svých triků
státům vezmou identitu
a život nám naplánují
jak v období totáče

CHVÁLA TOBĚ

Chvála tobě jazyku český
Pro cizince jsi na učení
jistě dost těžký
Jsi ojedinělý četností
výrazů i mluvnických variací
Vzdávám ti díky
že jsi jak diamant vybroušený
že jsi tak rozmanitý-
všechny tvé možnosti
užívám při básnění

Ostatní tvorba Věry Kulišové publikovaná v Divokém víně:
DV 117/2022: Epigramy a říkanky
DV 116/2021: Už nám nic nepatří a další
DV 113/2021: Zimní proměny a další
DV 112/2021: EPI 2021 a další
DV 111/2021: Epigramy, říkanky a další
DV 110/2020: Epigramy a říkanky a další
DV 109/2020: V mládí chceš... a další
DV 107/2020: Opožděné jaro a další
DV 105/2020: Láska nezná tabu a další
DV 104/2019: Podzimu, Smutek květů a další
DV 102/2019: Hold lásce a další
DV 101/2019: Hold lásce a další
DV 100/2019: Zima je už jiná a další
DV 97/2018: Klidu noci a další
DV 96/2018: Letní, V památníku mysli a další
DV 93/2018: Haiku
DV 86/2016: V přírodě, Příchod podzimu a další
DV 81/2016: Zimní, Jarní atmosféra a další
DV 75/2015: Nedočkavě, Začni hrát a další
DV 66/2013: Pach kůže a další