Věra Kulišová

OPOŽDĚNÉ JARO

Letos máš jaro zpoždění
Jak vlčák hladový
tě čekám po zimě
co byla dlouhá tentokrát
Už vylez slunce
usměj se a začni hřát

Tvůj malíř – kouzelník
ať barvy rozhodí
na každý květ
co z matky země vyraší
Mé smysly budou ódy pět
až skloním se a přivoním

TULÁKOVA ZLÁ HODINA

Mráz zuby skřípe
v lednové noci
Tulák se choulí pod zimníkem
na kost promrzá
Myslí mu projde – jaké klišé
sám tady umírám
v hodině mezi psem a vlkem

PŘED SMRTÍ

Věřím tomu že
ve smrtelné křeči
je ještě cosi
co v jediné vteřině
naposled zburcuje
smysly zmírající
Vědomím probleskne
světlo jasné –
pak klid projde myslí
a svíce zhasne

MARNÉ HLEDÁNÍ

Sama nezůstaň
říkali mi známí
Tak šla jsem přec
v světa kraj
a hledala ji – lásku
Však před branami
obcí…měst
bylo všude psáno
(a je to smutný fakt)
že vše cenné je rozebráno
a zbyl jen samý brak

SKLEROTIKŮM

Myšlenka prolétne
hlavou v mžiku
jak elektrická jiskra –
je jistě rychlejší než zvuk
Zkus na ni vzpomenout zítra
bláhový sklerotiku
a zjistíš že ani ťuk

STRAKA

Straka je krásný pták
Když černobílý frak
rozprostře nad krajem
za letu odhalí
část peří do modra –
jak brokát leskne se
I když je zlodějka
také má
své místo na Zemi
A role člověka?
Ten zatím přežívá
se všemi neřestmi

BLÁHOVÉMU PERU

Ty snad mé Pero sníš
na pomyslných vavřínech!
Proti nepravostem… utrpení
marně burcuješ
Snad si nemyslíš
že někdo půjde
s papírem počmáraným
hřímat a zachraňovat svět?

Ostatní tvorba Věry Kulišové publikovaná v Divokém víně:
DV 117/2022: Epigramy a říkanky
DV 116/2021: Už nám nic nepatří a další
DV 113/2021: Zimní proměny a další
DV 112/2021: EPI 2021 a další
DV 111/2021: Epigramy, říkanky a další
DV 110/2020: Epigramy a říkanky a další
DV 109/2020: V mládí chceš... a další
DV 105/2020: Láska nezná tabu a další
DV 104/2019: Podzimu, Smutek květů a další
DV 102/2019: Hold lásce a další
DV 101/2019: Hold lásce a další
DV 100/2019: Zima je už jiná a další
DV 97/2018: Klidu noci a další
DV 96/2018: Letní, V památníku mysli a další
DV 93/2018: Haiku
DV 87/2017: Mým dcerám a další
DV 86/2016: V přírodě, Příchod podzimu a další
DV 81/2016: Zimní, Jarní atmosféra a další
DV 75/2015: Nedočkavě, Začni hrát a další
DV 66/2013: Pach kůže a další