Karla Cikánová

SEVERKA

Dobrý den
říkávám jí večer
a myslím na zítřek

Dobrou noc
říkám Velkému vozu
Ať šťastně dojedeš
v čase mezi vlaštovkou a sýčkem
a nezlomíš bukovou loukoť kola
s paprsky světel mužných jasanů
co věky touží po Severce

Než zmizí hvězda v úsvitu
vždycky ji pozdravuj
jak s úctou a vděkem
dělávají námořníci
co ještě v noci našli si
svou bližší lásku v přístavu
Severka vzlykne rosou
a k ránu studem
trochu pobledne

UMĚT BÝT

Umět být stromem
ve sporu s bleskem
vzdorovat vichru
v údělu krupobití
Ustrnout v tichu
než ptáci přistehují
hnízda nití
v rozkvetlé koruně
Ctít bzukot včel
hrát na harfu větví
na buben letokruhů
Přijímat vzkazy
posílat je druhům
Unést i bolest
v koruně v kořenech v kůře
umět stát v pokoře
zatnout suk v pěst
a se vzkazem vůně dřeva
rozdýchat dýhy na stole

Ostatní tvorba Karly Cikánové publikovaná v Divokém víně:
DV 111/2021: Severka, Umět být a další
DV 110/2020: Noc, veselme se
DV 109/2020: Zahradník
DV 108/2020: Létavice, Labuť a další
DV 106/2020: Noc
DV 105/2020: Věže
DV 102/2019: Z cyklu „Tajemství obrazu a slov“
DV 101/2019: Cukr a trochu soli, Zlatá svatba
DV 100/2019: Mrakodrapy
DV 99/2019: O vodě a lodi
DV 98/2018: Salto mortále a další
DV 96/2018: O vlnové délce
DV 95/2018: Rousseau-v-lásce a další
DV 94/2018: Padání jablek, Úděly a další
DV 93/2018: O lavině, Mezi okny a další
DV 92/2017: Rozhovor se strážným andělem a další
DV 90/2017: Čas řeky, Křížek na čelo
DV 89/2017: Tři stíny klekánice a další
DV 88/2017: V Monetově zahradě a další
DV 87/2017: O řádu a chaosu v nás
DV 85/2016: ***
DV 84/2016: Hledání horizontů a další
DV 83/2016: Jistota javoru a další
DV 82/2016: LÉČIVKY I. – X.
DV 81/2016: O vodě po kapkách a další
DV 80/2015: Kolapsy
DV 79/2015: Motýlí efekt I. - IV.
DV 78/2015: Paměť krajiny a další
DV 77/2015: Vzkazy faty morgány - Morgany Le Fay
DV 76/2015: Obrazy a básně
DV 74/2014: Šedá, Proč a další