Karla Cikánová

PADÁNÍ JABLEK

Sáhl po hadovi
jak po ohni s ženskými vlasy
svázal naháše na uzel
Pak zatřásl stromem
a k nohám padala
jablka Hesperidek
Místo kde míval žebro
ožehlo jablko sváru
Toužil nalézt v něm hvězdu
nad jablečným ostrovem Keltů
a na Avalonu se potkat s Artušem

Vzbudil se jako Isaac Newton
se zjištěním gravitace
a jen země je má
Jeho praktická neteř
svařila s kůrkou chleba
všechna jablka na jablečný ocet

Zatím se uzel rozvinul
nalhal všem despotům
a faraonům světa
že neztratí božská křídla
když vpletou hada do své koruny

ÚDĚLY

Jezte i se slupkou
s bubákem
stopkou i s ohryzkem
řekl had
Dusit se budete
až údělem poznání

Ona natruc
upekla
rajský jablečný závin

On blahem vzdychl
a sápal se na poslední
kousíček štrůdlu

Hřešíš předčasně
řekla
a dolouskala poslení
hříšné jadérko

Hotovo
můžeme jít
A pak oba si našli
jen svůj úděl.

DISKOBOLOS

Eva žasla
Sotva se mu zahojila
rána v hrudi
Adam se předváděl
s oštěpem
jak se strnulým hadem
až Gabriel zatleskal
a u jabloně zasyšelo

Pak pazourkem
otesal kámen
do tvaru disku
Po několika otáčkách
disk svištěl kolem svatozáří
Za hranicemi ráje
v letu nad úhory dosud neoranými
přistál v bludišťi lesů
a zasekl se jako sekera

Házej koulí
řekla Eva
a podala Adamovi jablko
Pak vyběhli oba hledat
ten ztracený disk

FRESKA

Michelangelo nespal
jen chvíli chytal lelky
Dotkl se ještě vlhké Lilith
tak ses milovala s Adamem?
Teď postáváš u cest
a číháš v nevěstincích

Odehnal lelky
a ovinul ji těsněji kolem stromu
Zasyčela

TAJEMSTVÍ HRUŠNÍ

Brouzdal se zahradou
kde podzimní listí
vydávalo svá tajemství
pak o něco zavrávoral
Pod hrušní leželo jablko
a daleko široko
ani jediná jabloň

NEDOZRÁLÉ

Záclona sněhu
severním střepem
studeně studené nebe stíná
A přece do iglú vlétla syrová vůně
jiskřící zeleně jablka
Snad Eva zapomněla vrátit stromu
ještě nahé jablko
aby dozrálo

ŠEST JABLEK

Kup jen šest jablek
říkávala za mlada
Kyselejších na štrůdl?
ptal se

I po mnoha letech
kupoval šest jablek
Ale jen ta nejsladší
pro čtyři vnoučata
a dvě pravnoučata

RED DELICIOUS

Když král má tři dcery
šediví předšasně
Prstem putuje po mapě
posílá poštovní holuby se vzkazy
medituje nad stolem kulečníku
hraje kuželky i ve snu
a pěstuje vzácné jabloně

Dcery žasnou
Když dokvétají
pak pochopí
Dvě starší házejí zlatými jablky
ta nejmladší karmínovým
Sadaři a básníci vědí
V tuhé slupce
je mírně nahořklé
a dužina je sladká

TA NEJKRÁSNĚJŠÍ

Ta nejkrásnější
se zatvrzelou sebestředností
povila syna žháře
co podpálil chrám
Rozbila zrcadlo
a s uvadající sebestředností
povila sobě podobnou dceru
co nabízela otrávená jablka

A jiná
se zatvrzelým míněním
o své ošklivosti
umanutě porodila
tu nejkrásnější

INOVACE – ANEB KDE NEZRAJE JABLKO

V rozhovoru s názvem
"Mimozemšťané jsou mí bratři"
ředitel Vatikánské observatoře
uvedl:
Podle mého názoru
možnost života na exoplanetách existuje
Inteligentní bytosti stvořené Bohem
mohou existovat ve vesmíru
Někteří mimozemšťané mohou být
bez prvotního hříchu
a zůstat v plném přátelství se Stvořitelem

Oficiální mluvčí Vatikánu
otec jezuita Frederico
zveřejnil dne 21. února 2009 prohlášení
že takové dohady
nesmí být zaměňovány
za oficiální názor Svatého stolce

Ostatní tvorba Karly Cikánové publikovaná v Divokém víně:
DV 111/2021: Severka, Umět být a další
DV 110/2020: Noc, veselme se
DV 109/2020: Zahradník
DV 108/2020: Létavice, Labuť a další
DV 107/2020: Severka, Umět být
DV 106/2020: Noc
DV 105/2020: Věže
DV 102/2019: Z cyklu „Tajemství obrazu a slov“
DV 101/2019: Cukr a trochu soli, Zlatá svatba
DV 100/2019: Mrakodrapy
DV 99/2019: O vodě a lodi
DV 98/2018: Salto mortále a další
DV 96/2018: O vlnové délce
DV 95/2018: Rousseau-v-lásce a další
DV 93/2018: O lavině, Mezi okny a další
DV 92/2017: Rozhovor se strážným andělem a další
DV 90/2017: Čas řeky, Křížek na čelo
DV 89/2017: Tři stíny klekánice a další
DV 88/2017: V Monetově zahradě a další
DV 87/2017: O řádu a chaosu v nás
DV 85/2016: ***
DV 84/2016: Hledání horizontů a další
DV 83/2016: Jistota javoru a další
DV 82/2016: LÉČIVKY I. – X.
DV 81/2016: O vodě po kapkách a další
DV 80/2015: Kolapsy
DV 79/2015: Motýlí efekt I. - IV.
DV 78/2015: Paměť krajiny a další
DV 77/2015: Vzkazy faty morgány - Morgany Le Fay
DV 76/2015: Obrazy a básně
DV 74/2014: Šedá, Proč a další