Karla Cikánová

Z cyklu „Tajemství obrazu a slov“

Poezie, nebo spíše asociační texty jsou volně vázány k obrazům. Autorka chtěla jimi sdělit, že vnímání a prožívání uměleckých děl je mnohovýznamové, vztahuje se k osobní citové i rozumové zkušenosti, zážitkům a pocitům nejen malíře, ale i diváka.
Stejně tak vznikají texty před krajinou, viděnou „očima za očima“. Každý z nás by si mohl zkusit napsat, co jiného a dalšího mu obraz sděluje. Žádný obraz, umělecké dílo neposkytuje divákovi pouze jedinou možnost výkladu. Bývá často i tajemstvím, šifrou, potopenou lodí….

LINIE ZDENKA SÝKORY

Až se dohemžím,
zvedne prst
a pozve mne
k poslední večeři
před božím soudem.
A možná i řekne,
abych se nebála:
„Ty jsi ta úplně
tenká čára,
co se prouzlovala životem,
Fandil jsem ti.“
A já s pýchou
zauzlím
poslední uzel.

ČTVERCE VICTORA VASARELYHO

Jak si tu dětské prstíky
podle not hrají
na flétničku?
Když ťuknou na červenou?
Slunce je pod deštníkem.
Když modrou?
To se mu smějí mraky.
Co černá?
To přijde Noc
jak sametová paní
a kreslí skrz žaluzie
z palety Měsíce
jen tak na koberce
kola a žluté čtverce.
Ve snu si po nich
skáčeš do rána
strakatého panáka,
než kohout zakokrhá
a slípka zakdáká.

NESPAVOST PANÍ TOYEN

Sluneční motýli
snění jí nenesou.
Půlnoční můry
spánkem jí zatřesou,
bezesná pouť čeká ji
nahoru na horu,
kde potká v obloze
v zrcadle plném hvězd
svou dávnou pokoru.
Modrásek svítání za chviličku
zbaví ji černého svědomí.
Ale už k večeru
odhodí do prachu
motýla - rukavičku.

TŘI KVÁDRY VLADIMÍRA KOPECKÉHO

Až bude
po víře veta,
až bude
po naději veta,
až bude po všem
smrtelném veta...

I tak
pro Smrtku
nebude snadné setnout
lásku
kosou.

Ostatní tvorba Karly Cikánové publikovaná v Divokém víně:
DV 111/2021: Severka, Umět být a další
DV 110/2020: Noc, veselme se
DV 109/2020: Zahradník
DV 108/2020: Létavice, Labuť a další
DV 107/2020: Severka, Umět být
DV 106/2020: Noc
DV 105/2020: Věže
DV 101/2019: Cukr a trochu soli, Zlatá svatba
DV 100/2019: Mrakodrapy
DV 99/2019: O vodě a lodi
DV 98/2018: Salto mortále a další
DV 96/2018: O vlnové délce
DV 95/2018: Rousseau-v-lásce a další
DV 94/2018: Padání jablek, Úděly a další
DV 93/2018: O lavině, Mezi okny a další
DV 92/2017: Rozhovor se strážným andělem a další
DV 90/2017: Čas řeky, Křížek na čelo
DV 89/2017: Tři stíny klekánice a další
DV 88/2017: V Monetově zahradě a další
DV 87/2017: O řádu a chaosu v nás
DV 85/2016: ***
DV 84/2016: Hledání horizontů a další
DV 83/2016: Jistota javoru a další
DV 82/2016: LÉČIVKY I. – X.
DV 81/2016: O vodě po kapkách a další
DV 80/2015: Kolapsy
DV 79/2015: Motýlí efekt I. - IV.
DV 78/2015: Paměť krajiny a další
DV 77/2015: Vzkazy faty morgány - Morgany Le Fay
DV 76/2015: Obrazy a básně
DV 74/2014: Šedá, Proč a další