Karla Cikánová

TŘI STÍNY KLEKÁNICE

První v louce vlasaticí,
druhý brázdí oranicí,
třetí derou hrany skal
v utěšivé Kamenici.

Kolik světel, tolik stínů.
Mít jen slunce nad hlavou?
Nechci potkat Polednici.

ZIKKURAT

Čas bez svědků zrcadlení
v lidských očích
oken slepých
žárem v pouštích
Ustrnulé slzy v písku
zbytky vody bez pramenů
křídel ptáků bez oblohy
Čím jsou lidé výjimeční
když neteční
k svědkům v čase
co v zrcadlech připomenou
kolik lidí kolik koster
krutou vinou rozpadlo se
víc než živých
v každé chvíli
víc než mrtvých
v každé chvíli

VLCI

Vlk troufalý samotář
i v temné noře na obtíž
nebývá slyšen
A přesto když vyštěkne
bratříci lovci poblíž
v řadách číhají
jak zbavit se vlka
Poprvé nezabijí-li
počkají si

BAVIČI

Někdy je slyšet
dupot po slovech
jak po dláždění
kočičích hlav
kulometnou rychlost
zauzlené ignorance
nové gramatiky
v překotných intonacích
zle bavičských zpráv
kdy i ten sýček
s údivem houká
kdeže je domov
údělem náš

Ach češtino
kulatá jablíčky slov
v slovosledech
jak v logice katedrál
s žebrovím větných staveb
jen zdánlivě
bezbranná vážko u jezů
poblíž básníků
požehnej vzkříšeným
Halasům a Čapkům

Odmítni tirády
mluvkům bez ducha
plodících normu
pařeči s obsahy
zválených klubek zpráv
bavičských fanfár

UMĚT BÝT

Umět být stromem
ve sporu s bleskem
vzdorovat vichru
v údělu krupobití
Ustrnout v tichu
než hnízda
ustehují ptáci nití
a v rozkvetlé koruně
ctít bzukot včel
Hrát na harfu větví
na buben letokruhů
Přijímat vzkazy
posílat je druhům
Unést i bolest
v koruně v kořenech v kůře
umět stát v pokoře
zatnout suk v pěst
a se vzkazem vůně dřeva
rozdýchat dýhy na stole

Ostatní tvorba Karly Cikánové publikovaná v Divokém víně:
DV 111/2021: Severka, Umět být a další
DV 110/2020: Noc, veselme se
DV 109/2020: Zahradník
DV 108/2020: Létavice, Labuť a další
DV 107/2020: Severka, Umět být
DV 106/2020: Noc
DV 105/2020: Věže
DV 102/2019: Z cyklu „Tajemství obrazu a slov“
DV 101/2019: Cukr a trochu soli, Zlatá svatba
DV 100/2019: Mrakodrapy
DV 99/2019: O vodě a lodi
DV 98/2018: Salto mortále a další
DV 96/2018: O vlnové délce
DV 95/2018: Rousseau-v-lásce a další
DV 94/2018: Padání jablek, Úděly a další
DV 93/2018: O lavině, Mezi okny a další
DV 92/2017: Rozhovor se strážným andělem a další
DV 90/2017: Čas řeky, Křížek na čelo
DV 88/2017: V Monetově zahradě a další
DV 87/2017: O řádu a chaosu v nás
DV 85/2016: ***
DV 84/2016: Hledání horizontů a další
DV 83/2016: Jistota javoru a další
DV 82/2016: LÉČIVKY I. – X.
DV 81/2016: O vodě po kapkách a další
DV 80/2015: Kolapsy
DV 79/2015: Motýlí efekt I. - IV.
DV 78/2015: Paměť krajiny a další
DV 77/2015: Vzkazy faty morgány - Morgany Le Fay
DV 76/2015: Obrazy a básně
DV 74/2014: Šedá, Proč a další