Ondřej Durczak

Narozen v roce 1989 v Ostravě.
Studoval na Ústavu fyziky na Slezské univerzitě v Opavě a na stejné škole také na Institutu tvůrčí fotografie, kde dnes pokračuje v doktorském studiu a působí zde také pracovně.
Předmětem jeho zájmu je především město Ostrava. Fotograficky toto téma zpracoval v knize Ostrava v důchodu (2015), v níž připomíná zanikající průmyslové dominanty bývalé hutní a hornické lokality.
V teoretické rovině se věnuje fotografickým publikacím o Ostravsku, které zpracoval v rámci bakalářské a diplomové práce a nyní v tématu pokračuje také v disertační práci.
V posledních dvou letech pracuje na fotografickém projektu Karvinsko, který se zaměřuje na stěžejní mezníky významného průmyslového regionu prostřednictvím osobitého autorského pohledu. V něm Durczak prolíná své osobní vzpomínky, prožité okamžiky i studium odborné literatury.
Autor se zabývá také historií užití fotografie v různých vědeckých disciplínách. Publikoval několik článků v periodikách a sbornících a své poznatky prezentoval na přednáškách a konferencích u nás a v Polsku. Měl několik samostatných výstav.

FOTOGRAFIE

obr. 1

náhled 1. obrázku

obr. 2

náhled 2. obrázku

obr. 3

náhled 3. obrázku

obr. 4

náhled 4. obrázku

obr. 5

náhled 5. obrázku

obr. 6

náhled 6. obrázku

obr. 7

náhled 7. obrázku

obr. 8

náhled 8. obrázku

obr. 9

náhled 9. obrázku

obr. 10

náhled 10. obrázku

Galerie obsahuje celkem 46 obrázků.
1-10   11-20   21-30   31-40   41-46  

Autor snad nemohl zvolit přiléhavější název své bakalářské práce.
Ostrava, hrdé město plné hrdých lidí. Město, které se pyšnilo názvem Ocelové srdce republiky. Ptali se funkcionáře: Na co chcete nalákat do Ostravy turisty? Odpověděl:
Na kouřící komíny. Nevidíte, jak je to krásné? Jak absurdní, ale i naivně nevinné.
V letech 2011 až 2014 nafotografoval Ondřej Durczak soubor fotografií o Ostravě.
Z fotografií vytvořil obsáhlou knihu s těmito kapitolami Doly a kolonie, Hutnický průmysl, Místa k odpočinku, Služby veřejnosti, Ulice a sídliště, Ostatní podniky.
Fotografie památek a dalších vybraných míst jsou doplněna texty o historii a významu objektů. Vznikla tak ojedinělá publikace, která realistickým pohledem odhaluje opravdovou tvář města. I když doposud nebyla vydána, zařazuje se do široké řady obrazových publikací, které podrobně dokumentuje, komentuje a rozebírá teoretická práce Fotografické publikace o Ostravsku v letech l948 – 1989.
Publikace je nejen o místech známých, ale i neznámých. Detaily se střídají s velkými celky, interiéry s exteriéry, paneláky s koloniemi, bazary, obchody, knihovny, krajinné detaily s velikými celky, pomníky, továrny, hřiště, lesoparky, Devastace i současnost. Mezi tyto fotografie jsou zařazeny fotografie lidí, kteří nakupují, pracují, odpočívají, baví se.
Jednotlivci i skupiny, Staří i mladí.
Z této obrovské plejády fotografií bylo vybráno deset, které mají výtvarný charakter. Jsou to jakási městská zátiší, Rozbité hodiny, Slunce na zdi, Zátiší s kobercem a pneumatikou, Mapa Ostravy, Kresba továrny, Skokanský můstek, Prolézačky, Terč, Okna, Drátěné kvítko.
Soubor má až surrealistický nádech a může nám asociovat nalezená zátiší Emily Medkové nebo jiných fotografů šedesátých let.
Fotografie v nás vyvolávají vzpomínky na doby, kdy předměty či objekty žily svým účelným životem, kdy se jich dotýkaly ruce, kdy byly funkční.
Vše má svůj čas, vše má svůj začátek a konec.
Publikace obsahuje seznam použité literatury, seznam odkazů na historické fotografie a seznam zkratek.
Soubor deseti fotografií velmi vhodným způsobem doplňuje obrazová publikace, která identifikuje jednotlivá zátiší do prostředí, kde byla nalezena.

Práci doporučuji k přijetí a hodnotím stupněm A.

prof. Mgr. Jindřich Štreit