Karla Cikánová

SEVERKA

Dobrý den
říkávám jí večer
a myslím na zítřek

Dobrou noc
říkám Velkému vozu
Ať šťastně dojedeš
v čase mezi vlaštovkou a sýčkem
a nezlomíš bukovou loukoť kola
s paprsky světel mužných jasanů
co věky touží po Severce

Než zmizí hvězda v úsvitu
vždycky ji pozdravuj
jak s úctou a vděkem
dělávají námořníci
co ještě v noci našli si
svou bližší lásku v přístavu
Severka vzlykne rosou
a k ránu studem
trochu pobledne

UMĚT BÝT

Umět být stromem
ve sporu s bleskem
vzdorovat vichru
v údělu krupobití
Ustrnout v tichu
než ptáci přistehují
hnízda nití
v rozkvetlé koruně
Ctít bzukot včel
hrát na harfu větví
na buben letokruhů
Přijímat vzkazy
posílat je druhům
Unést i bolest
v koruně v kořenech v kůře
umět stát v pokoře
zatnout suk v pěst
a se vzkazem vůně dřeva
rozdýchat dýhy na stole

SEN O POVODNI

Stůl osiřel,
Magdaléno,
židle uplavala
jízlivými jezy.
Amorci lenoší
v lenoškách snů,
nevěří,
že pod ledovcovými pilíři
zatápí Vulkán.
Jen horolezci
na hraně hazardu
licitují,
kdy je kdo pohřbí.
Židle narazila na břeh,
po břehu zevlují
černé kočky.

ČERNÁ DÍRA

Hej, černá díro,
postůj blízko v nekonečnech,
vždyť jsem tvůj i tvá,
jak vítr, čas a temný dech
v mizení těla,
hříchů, lží a pravd,
dnem nocí žebrák,
nebo grand,
zelený jaspis, prvok,
ze železa krve rudý král,
genom vědců, svatý grál
už tenkrát při Velikém třesku.

Nech mne se vrátit do němoty,
kdy prázdno ohraničÍ
lásku, hněv,
své temně jasné hmoty.

Hej, černá díro,
pohni prstencem,
co zkřiví čas jak vlas,
vídám tě denně na zápraží,
tak daleko
a blízko zas.

ZAHRADNÍK

(kamarádovi, znali jsme se od dětství, umřel mi letos v říjnu 2020)

Byl jeden jediný
co uměl šeptat si
s přilnavým jmelím
galantně poradit
stydlivým májkám
co s chvojím borovým

Podobný měsíci
s plavýma očima
se dvěma tůněmi
co náhle zablýsknou
v potulkách za městem
za letních nocí

Nesmělé piano
váhavě laděné
nejistou strunou
mívá v své paměti
doteky rukou

I žebřík důvěrný
kradený ze zahrad
sežehlý svíčkou
vláčený půlnocí
míval ho v paměti
poslední příčkou

Po letech stále vím
v tom daru měsíce
v jediné noci
měli jsme jen jednou
jedinkrát zůstat
spolu až k rozednění

Ostatní tvorba Karly Cikánové publikovaná v Divokém víně:
DV 110/2020: Noc, veselme se
DV 109/2020: Zahradník
DV 108/2020: Létavice, Labuť a další
DV 107/2020: Severka, Umět být
DV 106/2020: Noc
DV 105/2020: Věže
DV 102/2019: Z cyklu „Tajemství obrazu a slov“
DV 101/2019: Cukr a trochu soli, Zlatá svatba
DV 100/2019: Mrakodrapy
DV 99/2019: O vodě a lodi
DV 98/2018: Salto mortále a další
DV 96/2018: O vlnové délce
DV 95/2018: Rousseau-v-lásce a další
DV 94/2018: Padání jablek, Úděly a další
DV 93/2018: O lavině, Mezi okny a další
DV 92/2017: Rozhovor se strážným andělem a další
DV 90/2017: Čas řeky, Křížek na čelo
DV 89/2017: Tři stíny klekánice a další
DV 88/2017: V Monetově zahradě a další
DV 87/2017: O řádu a chaosu v nás
DV 85/2016: ***
DV 84/2016: Hledání horizontů a další
DV 83/2016: Jistota javoru a další
DV 82/2016: LÉČIVKY I. – X.
DV 81/2016: O vodě po kapkách a další
DV 80/2015: Kolapsy
DV 79/2015: Motýlí efekt I. - IV.
DV 78/2015: Paměť krajiny a další
DV 77/2015: Vzkazy faty morgány - Morgany Le Fay
DV 76/2015: Obrazy a básně
DV 74/2014: Šedá, Proč a další