Karla Cikánová

O LAVINĚ

Jak „strhnout slovem lavinu“
včas poznat samolibost
v zrcadle fanfarónů
Vždyť není totéž
„být pochválen“ - „být pochopen“
byť v koutech noci znejistělý
zda upsaný k údělu
Být svůj – ne tvrdošíjně jiný
vždyť kolik je nebásníků
co deklamují po kavárnách
jen ze svých prasklých zrcadel
Psát a pochybovat
zda nejde o skuhravost hlasu
a nejsem umanutým psavcem
chimér planých lavin
Dokázat říci
Nesmím strhnout lavinu
když nerozeznám
co je trápením či slastí
Dokázat říci
pomohu
a vyhledám ruku
třeba právě vaši

MEZI OKNY

Dlouho se díval na květy vloček
a okno prasklo modlitbou vězně
Motýlí prosba zemřela tiše
spjatými křídly uprostřed zimy

Včas proto k podzimu
motýly ohřej v dlaních
své letní lásky
prosíkem z listů lip a jasanů

ZAHRADA

Když se tě podzim zeptá
co v zahradě se urodilo
poptej se kořenů
zda hýčkaly už v lednu
mízu stromů něhou
Pak dubnového deště
zda nadějí pršel zeleně
A v máji milenců
co z písní tichem psali
do osnov větví stromů
když nad láskou jim kvetly
A ptej se úlů
a sester včel
zda v plástvích
život medem odkojily
Zda s tebou v srpnu
růženci jeřabin slunce uprosily
o zlatě mírné sálání

Ostatní tvorba Karly Cikánové publikovaná v Divokém víně:
DV 111/2021: Severka, Umět být a další
DV 110/2020: Noc, veselme se
DV 109/2020: Zahradník
DV 108/2020: Létavice, Labuť a další
DV 107/2020: Severka, Umět být
DV 106/2020: Noc
DV 105/2020: Věže
DV 102/2019: Z cyklu „Tajemství obrazu a slov“
DV 101/2019: Cukr a trochu soli, Zlatá svatba
DV 100/2019: Mrakodrapy
DV 99/2019: O vodě a lodi
DV 98/2018: Salto mortále a další
DV 96/2018: O vlnové délce
DV 95/2018: Rousseau-v-lásce a další
DV 94/2018: Padání jablek, Úděly a další
DV 92/2017: Rozhovor se strážným andělem a další
DV 90/2017: Čas řeky, Křížek na čelo
DV 89/2017: Tři stíny klekánice a další
DV 88/2017: V Monetově zahradě a další
DV 87/2017: O řádu a chaosu v nás
DV 85/2016: ***
DV 84/2016: Hledání horizontů a další
DV 83/2016: Jistota javoru a další
DV 82/2016: LÉČIVKY I. – X.
DV 81/2016: O vodě po kapkách a další
DV 80/2015: Kolapsy
DV 79/2015: Motýlí efekt I. - IV.
DV 78/2015: Paměť krajiny a další
DV 77/2015: Vzkazy faty morgány - Morgany Le Fay
DV 76/2015: Obrazy a básně
DV 74/2014: Šedá, Proč a další