Miroslav Václavek

NAD MĚSTEM

Viděl jsem duhu nad městem státi
pršelo do větví a chvěl se den
počítal co jsem dal a co mám dáti
tu zbyl mi penízek modravý sen

Na jedné straně byl rytíř jen na koni
na druhé tvář čísi jedné snad z žen
a stíny v zahradách rodících jabloní
kterými zaplatit ráno smíš jen

Pak vzal jsem peníz ten a dal jej do dlaně
jednomu ze slepých jenž ztratil zrak
zranil jej toužením i ostřím na hraně
a pohled do nebe vzlétl jak pták

VTEŘINA

Jsem jen prach reklam
když v lednové noci mé já stojí v cestě neonu
a svítí tím, co je neviditelné
jako to za zdmi
kde rybí duše mléčných žárovek plují u stropu
a těsně u hladiny
s rozeklanými jazyky vláken
z cizokrajných kovů se jmény jako z řeckého podsvětí či ze sudetských poštovních schránek
touží uštknout elektřinou do očí
a uvidět tak obsidiánem tvého pohledu
křehkého a ostrého zároveň
jež krájí maso mého vědomí lépe než řeznický nůž a jímž si velkoměstští sebevrazi přetínají žíly
tak aby se krev smísila s deštěm a nikdo nepoznal čím je sladký
a vypínače čekají na doteky jako ženská těla
v tu chvíli jsem smířený se vším
s mrtvou televizí na druhé straně výloh i s vývěskami se jmény zemřelých
se jmény ostrovů a zemí za výklady cestovních kanceláří
kde vás přivítá opálená roštěnka vonící santálem a stiskem ruky konzistencí podobným medúze
a také s pláčem který má sotva pár slz
ale kterého jsou plné oceány
vím je čas přijmout stín tohoto dne
a obléci tělo a nasadit tvář s níž padnu až na dno zrcadel
já řeka k prasknutí plná
písek větru a skvrna dechu na skle mezi námi
vím, že největší jsem když klečím
že má nejhlasitější slova jsou v tichu
že nejvíc mám v odevzdání
že vítězím když se ti vzdávám
a nejsilnější jsem když odpouštím
právě tady a teď
v přítomnosti která je upřena budoucím i mrtvým
vteřina věčnosti jsem

Ostatní tvorba Miroslava Václavka publikovaná v Divokém víně:
DV 99/2019: Někdo, Počkám a další
DV 97/2018: Shořet, Parte blues a další
DV 96/2018: Řekli, Nad Prahou a další
DV 95/2018: Dívám, Jaro a další
DV 94/2018: Bych rád, Čas a další
DV 90/2017: Odpouštím, Teď a další
DV 84/2016: Za noci, Vůbec a další
DV 80/2015: Brzy, Vidím a další
DV 76/2015: Není, Zapomíná a další
DV 73/2014: Bože, Kvůli tobě a další
DV 69/2014: Myslím
DV 68/2013: Říjnu, K tobě a další
DV 64/2013: Růže pro Salome a další
DV 61/2012: Buddha blues, Přejdu
DV 58/2012: To léto, Jestli noc
DV 55/2011: Do rána a další
DV 53/2011: Březen, Blues pro dva, Blues pro psa
DV 49/2010: Kdo jsme, Villon blues a další
DV 47/2010: Se mi zdá a další
DV 45/2010: Člunky, Alfa a další
DV 44/2009: Chvíle, Nad hrobem a další
DV 42/2009: Ty a já, Bílé ráno a další
DV 41/2009: Než přijde smrt
DV 40/2009: Promluvím, Sklem
DV 37/2008: Dvacet jedna gramů slov, Nad Prahou
DV 36/2008: Tiše, Jestli a další
DV 34/2008: Den
DV 33/2008: Před půlnocí blues
DV 29/2007: Jižní vítr
DV 28/2007: Kohoutovo blues...
DV 22/2006: Pohlédla jsi
DV 18/2005: Tichounce
DV 16/2005: Jako mrtvý