Miroslav Václavek

TO LÉTO

To léto jsem tě čekal
stával s rukama v kapsách
u výkladů
a vývěsek s parte
a tvářil se světaznale
jako výrostek

to léto
přibylo andělů
a barev
i zaschlých pivních kruhů
jež se navlékaly jeden do druhého
a tráva voněla
v nesmyslných odstínech

a pak hodiny
hlasitě tikaly
jako by někdo zatloukal hřeby
na Golgotě
po všechen čas

a větve se prohnuly
pod dlaní větru
právě tehdy

když
nepřišlas

JESTLI NOC

Stál jsem nad městem
hluboko v sobě
a měl tvář anděla ze psího hřbitova
dole nebylo nic
jen líc střech a trocha padlého slunce
a nikdo
s otevřeným ohněm
ani s tmou po kapsách
jen neviditelné touhy
a stromy ztichlé z dáli
praskaly jako uhry
pod prsty mé prázdnoty
jež přešlapovala
jako malý kluk
nebo dospělý chlap po třech pivech
co nechává to na jindy
a pak nakreslil jsem
větve do korun a sklo před oči
aby všechno bylo
zase pod povrchem
jako žihadla
která dostáváme na cestu
když nerozumní chceme mít
všechny včely v pěsti
a naslouchat tak
tomu co bychom nikdy neměli slyšet
když čekáme
na pokraji ulic
jestli začne noc

Ostatní tvorba Miroslava Václavka publikovaná v Divokém víně:
DV 99/2019: Někdo, Počkám a další
DV 97/2018: Shořet, Parte blues a další
DV 96/2018: Řekli, Nad Prahou a další
DV 95/2018: Dívám, Jaro a další
DV 94/2018: Bych rád, Čas a další
DV 93/2018: Nad městem, Vteřina
DV 90/2017: Odpouštím, Teď a další
DV 84/2016: Za noci, Vůbec a další
DV 80/2015: Brzy, Vidím a další
DV 76/2015: Není, Zapomíná a další
DV 73/2014: Bože, Kvůli tobě a další
DV 69/2014: Myslím
DV 68/2013: Říjnu, K tobě a další
DV 64/2013: Růže pro Salome a další
DV 61/2012: Buddha blues, Přejdu
DV 55/2011: Do rána a další
DV 53/2011: Březen, Blues pro dva, Blues pro psa
DV 49/2010: Kdo jsme, Villon blues a další
DV 47/2010: Se mi zdá a další
DV 45/2010: Člunky, Alfa a další
DV 44/2009: Chvíle, Nad hrobem a další
DV 42/2009: Ty a já, Bílé ráno a další
DV 41/2009: Než přijde smrt
DV 40/2009: Promluvím, Sklem
DV 37/2008: Dvacet jedna gramů slov, Nad Prahou
DV 36/2008: Tiše, Jestli a další
DV 34/2008: Den
DV 33/2008: Před půlnocí blues
DV 29/2007: Jižní vítr
DV 28/2007: Kohoutovo blues...
DV 22/2006: Pohlédla jsi
DV 18/2005: Tichounce
DV 16/2005: Jako mrtvý