Miroslav Václavek

Chvíle

Miloval jsem s živými
díval se do očí nenarozeným
a o mrtvých jsem slyšel
mé bytí je z pramenů a tikotu hodin
a když tě objímám říkáš že mám ruce anděla
zatímco po zdech kreslí neviditelná ruka obrazy ze stínů
a portréty příštího
když si dobře uvědomuji iluzi jíž jsem
a přesto se odvažuji milovat
nebo jít
ulicí zrcadlovým sálem
v níž po dešti se vyhýbám svým tvářím
a pijícím ptákům
právě když město voní jako pomilovaná žena
a černá růže
chvíli před rozsvěcením

Nad hrobem

Z klasů ticha vymlácená slova
prázdná sláma vět a zoraná zem
jako loni říkám si znova
léto že stojí nad hrobem
a dny jen nejsou tolik dlouhé jako dřív

ale jestli noc znamená milovat
dobré je to znamení
oči máš modré jako tráva
a usedáme na neviditelné dráty
jako ptáci před odlety
ještě než se rozední

a čas pak jako pes bude hledat naši stopu
a my budeme ještě chvíli naruby
pozřeni přesto světlem
a nehybní jako dvě zapálené svíce
pak všichni viděli s ohněm
a nebylo tmy více
jen pocit její

viděl jsem jeřabiny jako trsy holubích očí
připomínat

vítr je cítit deštěm
a nikdo si toho nevšiml

samota stromů
je lidská

dotýkáme se
konečky listů
s kořeny v sobě

Sonet o ranních vlasech

Čistý je podzim v něm věci zasychají
jím bosý jdu ze strniště mám cestu
hřeby stvolů rzí tvým tělem tiše pluji
v září pláču jen že křídla má jsou z listů

v bezvětří hořím a padám s nimi k zemi
ruce mé jsou horké jako hvězd zoraná hlína
sen z jiného času jsem a nevím jak je mi
z prachu duši mám když piji z tvého klína

bolest je v zahradách kde o zem plody bijí
jitra křivd a nach jež vytéká nám z úst
jen hroby a paže tvé světy jsou jež ukrývají
před hladem co v nás po nás je a jež bolí jako půst

ptačí je naše objímání a rybí jsou naše hlasy
pohlaď mne beránku ranními vlasy

Bylo to tiché

Bylo to tiché
jako ještě předtím než mé srdce poprvé udeřilo
a než ochutnal jsem karmínu těch rtů
když spolu s vesmírem jsme byli nenarozeni
a všechna slova byla jedno slovo
všechen čas ta vteřina v níž žijeme
všechno světlo pocit plamene
a všechna tma ten okamžik kdy zavřeš oči
které vypadají jako kamínky ve staré náušnici po babičce
bylo to slyšet
že dopadl první list
vlna za vlnou, že zpívá písně ryb
vítr že odkryl svoji tvář
a země že je nahá
jako když se rodíme milujeme a umíráme
my jež díváme se ke hvězdám
hledajíce sami sebe

měsíc vypadal jako dravčí spár
jakoby zvíře z druhé strany zaťalo dráp do tmy

a bylo to tiché

S tebou

Barvy nebe a země spojily se v jednu
déšť ten ke mně vracel se
a všechno splynulo s očima
když vločka strachu opouštění dopadla na mé srdce
a tála po celé roky
po které tě budu milovat
dole v ulici se míhaly šmouhy lidí
a čas zatím bezbolestně unikal z mého těla
jež ti patřívá
o patro níž byl dům cítit polévkou ze sáčku
a instantními slovy rozpouštěnými v neviditelných ústech
skryli se holubi odění do důchodcovské šedi
anebo naopak
abych mohl jít a měl všechny stěny jenom pro sebe
než vyjdu bosý po hrotech starých trav
zbaven cest

když zemře malé dítě
vezme jej anděl do náručí
a ještě jednou smí vidět všechno
co mělo nejraději

proto jsem s tebou

Ať vím

Jsme i nejsme jen
venku tisíc dešťů zpívá litanii vod
městu jež v noci kvete světly
a páchne prázdnotou
neurčitými domy a vyšeptalými návraty
prší já potkávám se s rybami mlčíce si na pozdrav
a v hladinách kapek vidím tebe
jsme i nejsme jen
padáme spolu vstříc
prostory ze tmy a svítání
právě beze slov
já bezbosý s křídlem loňské včely
opisuji tajemné polokruhy
maje pod tváří tvář
a dětské vlasy
jsme i nejsme jen

polib mne
ať vím

je skleněné ticho
slyším tvé srdce

spíš

Ostatní tvorba Miroslava Václavka publikovaná v Divokém víně:
DV 99/2019: Někdo, Počkám a další
DV 97/2018: Shořet, Parte blues a další
DV 96/2018: Řekli, Nad Prahou a další
DV 95/2018: Dívám, Jaro a další
DV 94/2018: Bych rád, Čas a další
DV 93/2018: Nad městem, Vteřina
DV 90/2017: Odpouštím, Teď a další
DV 84/2016: Za noci, Vůbec a další
DV 80/2015: Brzy, Vidím a další
DV 76/2015: Není, Zapomíná a další
DV 73/2014: Bože, Kvůli tobě a další
DV 69/2014: Myslím
DV 68/2013: Říjnu, K tobě a další
DV 64/2013: Růže pro Salome a další
DV 61/2012: Buddha blues, Přejdu
DV 58/2012: To léto, Jestli noc
DV 55/2011: Do rána a další
DV 53/2011: Březen, Blues pro dva, Blues pro psa
DV 49/2010: Kdo jsme, Villon blues a další
DV 47/2010: Se mi zdá a další
DV 45/2010: Člunky, Alfa a další
DV 42/2009: Ty a já, Bílé ráno a další
DV 41/2009: Než přijde smrt
DV 40/2009: Promluvím, Sklem
DV 37/2008: Dvacet jedna gramů slov, Nad Prahou
DV 36/2008: Tiše, Jestli a další
DV 34/2008: Den
DV 33/2008: Před půlnocí blues
DV 29/2007: Jižní vítr
DV 28/2007: Kohoutovo blues...
DV 22/2006: Pohlédla jsi
DV 18/2005: Tichounce
DV 16/2005: Jako mrtvý