Břetislav Kotyza

ŽE CHTĚL JSI

znamenalo vždy
každé vyloučení ze stáda
rychlou či pomalou smrt
ale ty básníku
hledaje samoty uprostřed davu
uprostřed davu hledaje sebe
posíláš marně své listy
žádaje odpuštění u sudičů
prose rychlou smrt od kata
není zde nikoho kdo chtěl by číst
důvody tvého pochybení
kdo chtěl by znát cokoliv
kdo vzdal by se podívané
stahování kůže za živa
že chtěj jsi psát jenom psát
až k uzalknutí chtěl jsi milovat

OKNA

dlouhými prsty chvějivými
přes okenní parapet
mezírky žaluzie
míchá slunce kávu
horkou a sladkou kávu
v šálku porcelánu
na stole mého domova
v posledním patře do nebe
věže Babylónie
stává se že někdy zrána
slunce neprostrčí drápky
přes okenní parapet
mezírky žaluzie
vynechá
snad zapomene na svoji kávu
na stole mého domova
v posledním patře do nebe
věže Babylónie
pak míchám slunci i sobě
horkou a sladkou kávu
v šálku porcelánu
dokud nevystydne a
pachutí nezhořkne
na stole mého domova
v posledním patře do nebe
věže Babylónie

Ostatní tvorba Břetislava Kotyzy publikovaná v Divokém víně:
DV 105/2020: Zrození
DV 102/2019: Panenská jablíčka a další
DV 92/2017: Událost
DV 56/2011: Zpráva o jabléčkách a další
DV 54/2011: Krajina, Bez jména, Město
DV 51/2011: Veršíků pár a další
DV 50/2010: Zase mi kdosi a další
DV 49/2010: Domina femini, Báseň o malíři
DV 48/2010: Sonet o vlaštovkách a další
DV 47/2010: Dle starých mistrů, Mluvka
DV 46/2010: Oldřichu Mikuláškovi
DV 45/2010: Ještě ke Karlu Hynku Máchovi a další
DV 43/2009: Moře, Holubi a další
DV 42/2009: Co říci k básni jiné, než své a další
DV 40/2009: Ubíhání, Vyzvání k tanci a další
DV 39/2009: Koleda, Krajina s figurkou a další
DV 38/2008: Prozatím, Zda, Ty a další