Břetislav Kotyza

CO ŘÍCI K BÁSNI JINÉ, NEŽ SVÉ

Přiznávám pevný bod: vycházím z obrazu básníka, píšícího své verše pro sebe. Především pro sebe. Básník píše slova veršů se snahou vyrovnat svůj vztah sám se sebou. S úsilím uchopit křehkost bytí do osnovy své básně. Omezován jen možnostmi slovního vyjádření, mírou své umělecké schopnosti a životní zralosti.
Je to od básníka sobecké, ale jedině možné: Osobní zpráva je vydávána za obecný stav s pozváním ke ztotožnění.
Avšak já, pouhý čtenář - divák, ať pozván či nikoliv, vnímám jen jistý vnější pohyb, zajímavý anebo nudný slovosled básně, avšak vnitřní cestičky básníkovy zůstávají skryty a jsou slovy nesdělitelné. Jen ohlas cizího zápasu doléhá ke mně ozvěnou zvolené metafory, doléhá k mým osobním zápasům. Předstírání empatie je lhaním, estetická měřítka selhávají. Jisté je, že vnější napětí básně je nepopíratelné a přitahuje. S podobností vzácné chvíle sounáležitosti, tušením nevyslovitelného, společně sdíleného tajemství.
To mám na mysli, když kterýkoliv autor překvapí mne dotazem ke své básnické práci.
Nevím, opravdu nevím. Jen hledám, zda naleznu, zda osloví mne akord souznění. Avšak jakkoliv hodnotit, poměřovat, soudit? Kdo si troufne!

ZLOMKY

Štíp dřeva zdélí -
Kdy bolel jsem naposled
třískou pod kůží?
Na desce válu
tak dávno, kuchyní mámy
my tajně zkoušeli zde
Cyrana z Bergeracu
kloboukem patriarchy
k výstupu prvotnímu

Štíp dřeva vrostlý
nazpět do kořenů
když naposled bolel jsem
němostí nevyřčenou
k verši prvotnímu

ROČNÍK ČTYŘICET DVA

Netrpělivý kůň čínského horoskopu
kopytem cinká kopytem řinčí
kamenů nádvoří buchlovského hradu
Salvátor Dalí ořezávátkem na tužky
ostří špičky kníru a
slámkou popíjí tekoucí čas
Netrpělivý kůň čínského horoskopu
kopytem řinčí kopytem tančí
kameny schodů buchlovského hradu
Salvátor Dalí posnídal ve stínu staré lípy
zbytek barev táhle rozhodil
po stěnách věže bastionu
Netrpělivý kůň čínského horoskopu
kopytem tančí kopytem zvoní
kamennou věží šesti světových stran
Salvátor Dalí pozvolna dopíjí sedlinu času
zaplatil básní ticha co vzniká i končí
v jediném okamžiku
Netrpělivě sedlám koně horoskopu
kopytem lomozí kopytem duní
nádvoří bastionu hradu
horečkou drolím pod kůží kamene
horečkou hledám znamení vzkazu
útržky sbírám pentlí času
co Salvátor Dalí odložil spropitným
netrpělivému koni čínského horoskopu
ve stínu staré lípy buchlovského hradu

Ostatní tvorba Břetislava Kotyzy publikovaná v Divokém víně:
DV 105/2020: Zrození
DV 102/2019: Panenská jablíčka a další
DV 92/2017: Událost
DV 56/2011: Zpráva o jabléčkách a další
DV 54/2011: Krajina, Bez jména, Město
DV 51/2011: Veršíků pár a další
DV 50/2010: Zase mi kdosi a další
DV 49/2010: Domina femini, Báseň o malíři
DV 48/2010: Sonet o vlaštovkách a další
DV 47/2010: Dle starých mistrů, Mluvka
DV 46/2010: Oldřichu Mikuláškovi
DV 45/2010: Ještě ke Karlu Hynku Máchovi a další
DV 44/2009: Že chtěl jsi, Okna
DV 43/2009: Moře, Holubi a další
DV 40/2009: Ubíhání, Vyzvání k tanci a další
DV 39/2009: Koleda, Krajina s figurkou a další
DV 38/2008: Prozatím, Zda, Ty a další