František Hrubín

RAJSKÝ PASTEL

Jehličí drtil jsem ti dlaní
na nahém těle. Vonělo jako les.
Já - řeka protékal jsem tebou.
Tělesné nebe. Nebe bez nebes.

I vycházela zvířata
za horkých nocí z houštin tvých
a pila ze mne…
A srdce, kámen na mém dně,
v mechatých rybinách se hnulo
tím steskem člověčím -

že hladina má od hvězd
nerozezná oči šelem, že tebou protékám
a nevím odkud ani kam.

Však ráno z pařeniště trav
vstávalo slunce ještě orousané.

S hlasy, jež rozdala jsi ptactvu svému,
a s němotou mých ryb
přitiskli jsme se k jeho ohni.

Jen v houštinách
tam někde blízko srdce tvého
kňučely šelmy od hvězd omrzlé.

A za to léto slunce spálilo
tvůj hlas i s hlasy ve větvích
a němotu ryb s řekou vypilo
až k tomu srdci - kameni.

A jednou na ně začal padat sníh…

A dotek první vločky projel jím
Jak první políbení - tenkrát.