Petr Petříček

BEZ ZÁBRAN

V pivní pěně
jako v ženě
smáčím se
přirozeně
je to v ceně
až dopiju
šestý pivo
pomiluju
tě protivo
hlavu nechám
na věšáku
půjdem někam
do věžáku
přikrejem se
panelem
to se máme
nestelem…

SÍŤ

Spřádáme jemné pavučinky
ze snů a přání

Náš svět je velkou sítí

A my chyceni

BALADA O MALÍŘI

Noc je černé plátno s několika okny
rozžatými štětcem abstraktního malíře
hledá v nich člověka a zapomíná na sklo

Pořezaný vykrvácí do růží v záhonech

Postupně vysychá barva žárovek

Lidé jdou spát
jen vypínače
hrůzou cvakají

PO SVÁTCÍCH

V pondělí ráno
po noci zjasněné hvězdami a milováním
rozespalé dívky v tramvaji zívají

Ještě jim ramena hladí
vzdechy milého
a těžká víčka podpírá jen víra
že ani ve shonu všedního dne
láska neumírá

POZDRAV Z ARLES

Nebe se oholilo
jen pár bílých chomáčků
zůstalo mu na tváři

Vypraštilo svá modrá kukadla
a zaseklo si slunce do čela
ostré jak břitva

Ucítil jsem vůni cypřišů
z obrazu van Gogha
a žízeň
a samotu
a břitvu na uchu

Bojte se nevěstky rozlepit obálku!

NOC S GAUGUINEM

Noc je plná hitů
námořníci v krčmách propíjejí moře
Alibaba je v zajetí rocku
Alenky se čtyřiceti loupežníky
v říši divů
a měsíc vyje
na psy v řetězech

Půllitry se zvedají
k reprodukci na stěně
Bonjour monsieur Gauguin
ale ke dnu je daleko
Novák chrápe v rytmu kantilény
květináč tiše vyrůstá
z tchýniných jazyků

Psi se utrhli z řetězů
měsíc jasem vybílil celou hospodu
jen stíny nohou židlí
převrácených na stolech
kreslí mřížoví vězení
vězení

Bonjour monsieur Gauguin

S čepicí do očí
s rukama v kapsách
už sto let
trčí před plotem
a vrátka nikde

Ach Tahiti!

GAMBLEŘI

Mincemi krmí naději

Mezi cinkáním drobných
veliká touha
zaslechnout nevyřčené

S rachotem padají
vyhrané koruny
a nakonec docela tiše
srdce do kalhot

Ostatní tvorba Petra Petříčka publikovaná v Divokém víně:
DV 95/2018: A člověk má dělat umění... a další
DV 41/2009: Naděje, Spěch, Svítání