Zdeněk Sosna

TŘI BRATŘI

V těle jedné mladé matky
udály se náhlé změny
Někdo řek by přímo zmatky
dodat však se k tomu patří
že to jenom světlo světa
spatřit měli by tři bratři

První nevěřícím Tomášem byl
neboť jenom tomu věřil
co sám viděl hmatem zkusil
popřípadě co si změřil.

Ten druhý byl jako Janek
Všechno plete pochyby má
proč prý zadkem není předek
příčinu má za následek
takže světlem jeho bytí
zůstávala tma

Třetí byl ten který věřil
že už jenom to že tu je
musí dílem býti toho
že nás něco přesahuje

Prostě bratři jak se patří
někdy ne a jindy v sporu.
Pojďme tedy poslechnout si
kousek jejich rozhovoru

Janek pochybovač:
Co si myslí moji bratři
o tom zdejším bytí
Zdálo se mi totiž dneska
že nás teprv čeká žití

Věřící:
Připomněla se ti bratře
tvoje čistá mysl
Ve všem ukryt bývá smysl
ani to co se ti zdá
nemůže být náhoda
Proto i já sdílím víru
že nás teprv čeká žití
na nějž někdo ušil míru

Tomáš nevěřící:
To je hloupost jako trám
Sám si lehce spočítám
že už nic tu krom nás není
A až bude po nás veta
zbude jenom tlení
Nikde není života
vše je jenom prázdnota

Věřící:
Tuším že jsme v těle matky
jejíž lásky čistota
přípravou je pouhou zatím
do pravého života
Zažijeme teprv věci
o kterých nic nevíme.
Uvnitř sebe kdesi
slyším ten hlas což vy ne?

Tomáš nevěřící:
Ten tvůj život jak sám říkáš
jak by mohl vůbec být
To by musel přece dávno
někdo se z něj navrátit
Nikdo tu však nikdy nebyl
ani nikdy nebude
A ten hlas o kterém mluvíš
je jenom tvým přeludem

Janek pochybovač:
Cos to říkal o mámě?
Žádná matka přece není
vždyť ji nikde nevidím
Což tu bratře žijem s bláznem
anebo zas jenom sním?

Věřící:
Vždyť je přece všude kolem
ať jsme kde jsme vždy jsme v ní
A když někdy mlčím s tichem
cítím její hlazení...

Ostatní tvorba Zdeňka Sosny publikovaná v Divokém víně:
DV 77/2015: Bdění, Soumrak a další
DV 76/2015: Za čárou, Na samotě a další
DV 75/2015: Ve zmatku, Odhodlání a další
DV 74/2014: O duši a další
DV 73/2014: Nátura, Každý máme něco a další
DV 72/2014: Zpátky do hnízda a další
DV 71/2014: Začínat od píky a další
DV 70/2014: Výhni se vyhni a další
DV 69/2014: Lehkost, Ponořen a další
DV 68/2013: Jinak to nejde a další
DV 67/2013: Něco se děje a další
DV 66/2013: Z ptačí perspektivy a další
DV 65/2013: O radosti, Šedesát a další
DV 64/2013: Synovi, Do nitra a další
DV 63/2013: Stačí jen vnímat a další
DV 62/2012: Představ si a další
DV 61/2012: Ve spárech říkadel a další
DV 60/2012: Komu jsi dala almužnu a další
DV 59/2012: Ve vaně, O čem se nemluví a další
DV 58/2012: Pátek třináctého a další
DV 57/2012: Černá ranní káva a další
DV 56/2011: Září, Co bude po smrti a další
DV 55/2011: Co se to děje a další
DV 54/2011: Bez tíže, Jádro pudla a další
DV 53/2011: Jaro se hlásí, Slovo do pranice a další
DV 52/2011: Lidská bída, Ze tmy do světla a další
DV 51/2011: Obyčejný příběh a další
DV 50/2010: Co šeptá noc a další
DV 49/2010: Tady a teď, Věrné milování a další
DV 48/2010: Děleno dvěma a další
DV 46/2010: Moji zlatí, Co je vesmír a další
DV 45/2010: Kus holé země a další
DV 44/2009: Srdce na dlani, Jako děti a další
DV 43/2009: Hříchy mládí, Pěkný večer a další
DV 41/2009: Staré zlaté časy a další
DV 40/2009: Zlatá šedesátá, Naši a další
DV 39/2009: U nás, Jak do nebe a další
DV 38/2008: Vyplavat na dno a další
DV 37/2008: Na ulici, V kině a další
DV 36/2008: Mít ve snu sen a další
DV 33/2008: O čem se sní a další
DV 32/2007: Mezi obrazy, Nový rok a další
DV 31/2007: Je ticho, noc a sněží a další
DV 29/2007: Malý Bobeš a další