Zdeněk Sosna

BEZ TÍŽE

Ve snu se třeba přihodí,
že najednou máš křídla.
Z těžkého jídla

jsou zase střevní příhody
a z pití bývá opice.
Zdá se, že v této optice

si člověk jen tak na sebe
sám přivolává potíže.
- A při pohledu na nebe,

ten vysněný stav bez tíže.

JÁDRO PUDLA

Kdekdo tu káže
o rodné hroudě.
Jako když uváže

psa ke své boudě
na těžký řetěz.
Tak se mi to jeví.

Ve světě peněz
kdo ti co sleví,
když brána za plevy

tu poctivost jen chudla.
- V tom je jádro pudla.

NÁVRAT

Ráno se budím
po noci do dne.
Ten pocit studí,

jak bych byl v hrobě
- ne ve své posteli.
Jen nebýt rušen.

Dokud se nevtělí
zpátky má duše.

TEN NA TŘI

Ve světě lidí
jen peníze platí.
I ten, kdo šidí

dobře se šatí
- to dělá člověka.
Jak se kdo obléká

a co vše mu patří
- to je, oč tu běží.
Člověk - tvor hovězí?

Myslím ten na tři.

VE ŠKOLE

Dokud se žije,
jde to, mí drazí.
Bytí jak zmije

neslyšně se plazí
- ani o tom nevíš.
Všichni jsme nazí.

Nikdo ne výš
a nikdo dole.
Žáci ve škole.

CESTOU DOMŮ

Cesta z putyky
je plná záhad.
Popíjet "U lípy"

a kolem ztichlých zahrad
se pak nocí vracet.
Do ruky klacek

pro všechny případy.
Nechat si zahrát
na břehu rybníka,

zcela bez přípravy
zdejším sborem žab.
Pozdravit vodníka.

A že je chlap,
ze staré vrby
(sucho už ho svrbí)

- radostně mě vítá.
Pomalu svítá
a měsíc bledne,

stejně, jak posledně.
Když stojím u vrat,
ještě jsem v ráži.

A musí teprv uzrát,
kdo že propil gáži.

MALÁ SMRT

Má smutná duše.
Přebývá v těle
z masa a kostí,

které ji hostí.
Pryč odtud nemůže.
Na stolku u postele

ke čtení dva snáře.
Když zhasnu, do polštáře
bytí se noří

a žiju jen ze snů.
Tak pro svět zesnu,
však zábrany se boří

a ven z mých útrob
opouští duše hnízdo.
Je v noci můj hrob,

to opuštěné místo.

ŠUPLÍK JOHNA HEBRONĚ

Puškine, Puškine,
kordy a pušky ne.
Tvoje zbraň, břitké slovo.

A to je nad olovo
i kulky z pistole.
Stačilo říci si:

Piš, vole..Piš, vole..

Ostatní tvorba Zdeňka Sosny publikovaná v Divokém víně:
DV 77/2015: Bdění, Soumrak a další
DV 76/2015: Za čárou, Na samotě a další
DV 75/2015: Ve zmatku, Odhodlání a další
DV 74/2014: O duši a další
DV 73/2014: Nátura, Každý máme něco a další
DV 72/2014: Zpátky do hnízda a další
DV 71/2014: Začínat od píky a další
DV 70/2014: Výhni se vyhni a další
DV 69/2014: Lehkost, Ponořen a další
DV 68/2013: Jinak to nejde a další
DV 67/2013: Něco se děje a další
DV 66/2013: Z ptačí perspektivy a další
DV 65/2013: O radosti, Šedesát a další
DV 64/2013: Synovi, Do nitra a další
DV 63/2013: Stačí jen vnímat a další
DV 62/2012: Představ si a další
DV 61/2012: Ve spárech říkadel a další
DV 60/2012: Komu jsi dala almužnu a další
DV 59/2012: Ve vaně, O čem se nemluví a další
DV 58/2012: Pátek třináctého a další
DV 57/2012: Černá ranní káva a další
DV 56/2011: Září, Co bude po smrti a další
DV 55/2011: Co se to děje a další
DV 53/2011: Jaro se hlásí, Slovo do pranice a další
DV 52/2011: Lidská bída, Ze tmy do světla a další
DV 51/2011: Obyčejný příběh a další
DV 50/2010: Co šeptá noc a další
DV 49/2010: Tady a teď, Věrné milování a další
DV 48/2010: Děleno dvěma a další
DV 46/2010: Moji zlatí, Co je vesmír a další
DV 45/2010: Kus holé země a další
DV 44/2009: Srdce na dlani, Jako děti a další
DV 43/2009: Hříchy mládí, Pěkný večer a další
DV 42/2009: Tři bratři
DV 41/2009: Staré zlaté časy a další
DV 40/2009: Zlatá šedesátá, Naši a další
DV 39/2009: U nás, Jak do nebe a další
DV 38/2008: Vyplavat na dno a další
DV 37/2008: Na ulici, V kině a další
DV 36/2008: Mít ve snu sen a další
DV 33/2008: O čem se sní a další
DV 32/2007: Mezi obrazy, Nový rok a další
DV 31/2007: Je ticho, noc a sněží a další
DV 29/2007: Malý Bobeš a další