Zdeněk Sosna

BDĚNÍ

Nic není náhoda.
Stačí jen vnímat
všechno to dění

a přestat dřímat.
Teprve bdění
do tmy ti rožne.

V mysli to žhne..

SOUMRAK

Venku už se smráká.
Na plotě havran kráká
a tma přebírá žezlo.

Nebe se zatahuje.
To den opouští křeslo
a noc zas na tahu je..

VE SPÁNKU

Za zavřenými víčky
v tichu a ve tmě
mi plápolají svíčky.

Do snů dál veď mě
hluboký spánku.
Než den otočí stránku..

BEZE SMUTKU

Život mi chutná.
Že nemám všeho dosti
- to je mi putna.

O to přec nejde.
I tolik radosti
co za nehet se vejde

kolikrát stačí.
Člověk si zvykne.
Smutku se vyhne

a dál svou káru tlačí..

SÁM VE TMĚ

Můj strážný anděli.
Do světla veď mě
ze tmy a samoty

a dej mi naději
zbavit se darmoty.
Buď moje opora.

Než chtění okorá..

Ostatní tvorba Zdeňka Sosny publikovaná v Divokém víně:
DV 76/2015: Za čárou, Na samotě a další
DV 75/2015: Ve zmatku, Odhodlání a další
DV 74/2014: O duši a další
DV 73/2014: Nátura, Každý máme něco a další
DV 72/2014: Zpátky do hnízda a další
DV 71/2014: Začínat od píky a další
DV 70/2014: Výhni se vyhni a další
DV 69/2014: Lehkost, Ponořen a další
DV 68/2013: Jinak to nejde a další
DV 67/2013: Něco se děje a další
DV 66/2013: Z ptačí perspektivy a další
DV 65/2013: O radosti, Šedesát a další
DV 64/2013: Synovi, Do nitra a další
DV 63/2013: Stačí jen vnímat a další
DV 62/2012: Představ si a další
DV 61/2012: Ve spárech říkadel a další
DV 60/2012: Komu jsi dala almužnu a další
DV 59/2012: Ve vaně, O čem se nemluví a další
DV 58/2012: Pátek třináctého a další
DV 57/2012: Černá ranní káva a další
DV 56/2011: Září, Co bude po smrti a další
DV 55/2011: Co se to děje a další
DV 54/2011: Bez tíže, Jádro pudla a další
DV 53/2011: Jaro se hlásí, Slovo do pranice a další
DV 52/2011: Lidská bída, Ze tmy do světla a další
DV 51/2011: Obyčejný příběh a další
DV 50/2010: Co šeptá noc a další
DV 49/2010: Tady a teď, Věrné milování a další
DV 48/2010: Děleno dvěma a další
DV 46/2010: Moji zlatí, Co je vesmír a další
DV 45/2010: Kus holé země a další
DV 44/2009: Srdce na dlani, Jako děti a další
DV 43/2009: Hříchy mládí, Pěkný večer a další
DV 42/2009: Tři bratři
DV 41/2009: Staré zlaté časy a další
DV 40/2009: Zlatá šedesátá, Naši a další
DV 39/2009: U nás, Jak do nebe a další
DV 38/2008: Vyplavat na dno a další
DV 37/2008: Na ulici, V kině a další
DV 36/2008: Mít ve snu sen a další
DV 33/2008: O čem se sní a další
DV 32/2007: Mezi obrazy, Nový rok a další
DV 31/2007: Je ticho, noc a sněží a další
DV 29/2007: Malý Bobeš a další