Zdeněk Sosna

PŘEDSTAV SI

Představ si,
že modré padá z nebe.
Není, co svírá, zebe

- teď svět je ono místo,
kde všichni mají v duši čisto.
Zem šlape Dařbuján

a nikdo zhola
není tu Pandrhola.
Představ si,

že pýcha, závist, zloba
jsou bez významu slova
kdesi na zašlé stránce.

Dál smutku straň se.
Představ si
a z představ pak svět přestav.

A i když nebude to zítra
- představ si.
Ty jsi ta první cihla..

MOJE VNUČKA

Anetka roste do krásy.
To její děda hledá si
v zrcadle další vrásku.

Anetka chvilku neposedí.
Děda si ale křesla hledí,
krabice plné prášků

- a tepla u kamen.
S Anetkou všechno šije.
V těle jí šlehá plamen

a v očích vidět jiskru.
Říká tím, že se žije.
Tak já to ještě risknu..

TAKOVÝ PĚKNÝ PÁR

V noci při měsíčku
- už nesýčkuj.
Za ten rum a piva

přestaň mi spílat
- teď tlač a nestůj.
Stejně to nevrátíš.

Dívej se na cestu.
Zase mě převrátíš
do škarpy, jak včera.

Dříve jsi brečela,
teď jenom hartusíš.
A celou kachnu sníš

na jedno posezení.
Břich by ti málem puk.
Mameluk, kdo se žení..

OBRAZ SE MĚNÍ

Hvězdy a Luna.
Ve snu se vracet
zpátky do lůna

a cestou ztrácet
vše, co tak tíží.
Zbavit se mříží

své vlastní klece
- cítit tu volnost.
Jde to tak lehce.

Ve stavu bdělém,
když noc už bledne,
být zase tělem.

Se smysly smyslí.
Jenom ten vhled ne..

TEĎ A TADY

Život je teď a tady.
Stavět se tomu zády,
vnímat víc to, co včera

přece už stalo se,
je jako hledat brýle
od rána do večera

- a mít je na nose.
Však nastanou i chvíle,
kdy teď a tady odbýt nelze.

A člověk se diví,
jak rychle šediví.
Zrcadlo ale nikdy nelže..

CITÁT JOHNA HEBRONĚ

Síla je i v odhodlání
přiznat si slabost..

Ostatní tvorba Zdeňka Sosny publikovaná v Divokém víně:
DV 77/2015: Bdění, Soumrak a další
DV 76/2015: Za čárou, Na samotě a další
DV 75/2015: Ve zmatku, Odhodlání a další
DV 74/2014: O duši a další
DV 73/2014: Nátura, Každý máme něco a další
DV 72/2014: Zpátky do hnízda a další
DV 71/2014: Začínat od píky a další
DV 70/2014: Výhni se vyhni a další
DV 69/2014: Lehkost, Ponořen a další
DV 68/2013: Jinak to nejde a další
DV 67/2013: Něco se děje a další
DV 66/2013: Z ptačí perspektivy a další
DV 65/2013: O radosti, Šedesát a další
DV 64/2013: Synovi, Do nitra a další
DV 63/2013: Stačí jen vnímat a další
DV 61/2012: Ve spárech říkadel a další
DV 60/2012: Komu jsi dala almužnu a další
DV 59/2012: Ve vaně, O čem se nemluví a další
DV 58/2012: Pátek třináctého a další
DV 57/2012: Černá ranní káva a další
DV 56/2011: Září, Co bude po smrti a další
DV 55/2011: Co se to děje a další
DV 54/2011: Bez tíže, Jádro pudla a další
DV 53/2011: Jaro se hlásí, Slovo do pranice a další
DV 52/2011: Lidská bída, Ze tmy do světla a další
DV 51/2011: Obyčejný příběh a další
DV 50/2010: Co šeptá noc a další
DV 49/2010: Tady a teď, Věrné milování a další
DV 48/2010: Děleno dvěma a další
DV 46/2010: Moji zlatí, Co je vesmír a další
DV 45/2010: Kus holé země a další
DV 44/2009: Srdce na dlani, Jako děti a další
DV 43/2009: Hříchy mládí, Pěkný večer a další
DV 42/2009: Tři bratři
DV 41/2009: Staré zlaté časy a další
DV 40/2009: Zlatá šedesátá, Naši a další
DV 39/2009: U nás, Jak do nebe a další
DV 38/2008: Vyplavat na dno a další
DV 37/2008: Na ulici, V kině a další
DV 36/2008: Mít ve snu sen a další
DV 33/2008: O čem se sní a další
DV 32/2007: Mezi obrazy, Nový rok a další
DV 31/2007: Je ticho, noc a sněží a další
DV 29/2007: Malý Bobeš a další