Zdeněk Sosna

Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

Vlaštovky na drátě:
Jaro už opratě
snad pevně třímá.

Na plotě přou se vrabci:
Zima jen dřímá
a ještě zvedne hlavu.

Ti neposední rádci
slyší růst trávu asi
- vše mají v merku.

I na počasí měrku
pod křídlem nosí.
Z haluzí v kalužích

se prohlížejí kosi
a hlasitě se diví:
Už zase řeže dříví

- z komína kouří se.
Na římse sýkorky
humorné historky

si štěbetají s drozdy.
- Ale z té tříště
zase až příště.

Šumí tu na mě hvozdy..

HOLD POETŮM

Kde chybí skromnost,
pokora okorá
a tam, kde strom rost

- teď holá pustina.
(a mám tu Puškina)
Svět rázem šediví.

Dost o té šedi ví
hrdina příběhu.
A ještě diví se,

(máme tu Diviše)
proč, že i při běhu
on, hlavní postava

dál v rohu postává.
Já zase na mysli
mám ale poetu.

- (A už i Poe tu)..

S ČISTÝM ŠTÍTEM

Před lidskou záští
uchýlit se za štít
klidu a rozvahy.

To chce víc odvahy,
než jak to vypadá.
Ať si to vykládá

ten vzteky bez sebe,
jak uzná za vhodné.
Psovi kost neber.

Dloubni se do žeber
- prý do všeho vidí.
Však ani za plot ne.

Jen kolem boudy slídí..

JAK BÝT SPOKOJEN

Pod jednou střechou
všichni tu bydlíme.
Namísto dobrých vztahů

schody si mydlíme
a druhé berem na hůl.
Jen vlastní prospěch známe.

Závistí bledne ihned,
kdo nemá zrovna výhled
- tak ať si nohu zláme

ten s okny do parku.
Myšince do párku
- do bytu štěnice.

Vidět ho křenit se..

V PASTI

To spíš pryž plyš
začne mít v oblibě,
než by se česká myš,

zvlášť, jde-li do tuhého,
snažila vstřícně chovat.
Podrazit druhého

- to přece vrchol slasti.
Potom se rychle schovat.
I tak je ale v pasti

pro svoji náturu.
Zpocené čelo vraští
andělé na kůru..

…JEJICH JE KRÁLOVSTVÍ..

Blázen je nejspíš hlazen
andělem slétlým na zem
a má tak blízko k Bohu.

Před lidmi pak se krčí v rohu.
Těm bude vždycky pro smích,
že nestará se jenom o břich

a o svůj vlastní prospěch.
Třeba na úkor bližního.
Kopance, ústrky a posměch

- to bývá jejich nadílka.
I za bezelstnost plísní ho.
Má jenom toho andílka..

OHLÉDNUTÍ

Zápory a klady.
Závory a klády
na klikaté cestě.

Hudba sfér i žestě.
Státy a hranice.
Konečná stanice,

prosíme, vystupte.
Odsudku stranit se.
- Andělé, vy trubte..

ODLET

Až stlučou máry,
obláček páry
po mně tu zbude.

Na funus půjde
jenom pár kamarádů.
Budu tam taky,

ale až vzadu
a nikým nepoznán.
Odletím s hejnem vran..

Ostatní tvorba Zdeňka Sosny publikovaná v Divokém víně:
DV 77/2015: Bdění, Soumrak a další
DV 76/2015: Za čárou, Na samotě a další
DV 75/2015: Ve zmatku, Odhodlání a další
DV 74/2014: O duši a další
DV 73/2014: Nátura, Každý máme něco a další
DV 72/2014: Zpátky do hnízda a další
DV 71/2014: Začínat od píky a další
DV 70/2014: Výhni se vyhni a další
DV 69/2014: Lehkost, Ponořen a další
DV 68/2013: Jinak to nejde a další
DV 67/2013: Něco se děje a další
DV 65/2013: O radosti, Šedesát a další
DV 64/2013: Synovi, Do nitra a další
DV 63/2013: Stačí jen vnímat a další
DV 62/2012: Představ si a další
DV 61/2012: Ve spárech říkadel a další
DV 60/2012: Komu jsi dala almužnu a další
DV 59/2012: Ve vaně, O čem se nemluví a další
DV 58/2012: Pátek třináctého a další
DV 57/2012: Černá ranní káva a další
DV 56/2011: Září, Co bude po smrti a další
DV 55/2011: Co se to děje a další
DV 54/2011: Bez tíže, Jádro pudla a další
DV 53/2011: Jaro se hlásí, Slovo do pranice a další
DV 52/2011: Lidská bída, Ze tmy do světla a další
DV 51/2011: Obyčejný příběh a další
DV 50/2010: Co šeptá noc a další
DV 49/2010: Tady a teď, Věrné milování a další
DV 48/2010: Děleno dvěma a další
DV 46/2010: Moji zlatí, Co je vesmír a další
DV 45/2010: Kus holé země a další
DV 44/2009: Srdce na dlani, Jako děti a další
DV 43/2009: Hříchy mládí, Pěkný večer a další
DV 42/2009: Tři bratři
DV 41/2009: Staré zlaté časy a další
DV 40/2009: Zlatá šedesátá, Naši a další
DV 39/2009: U nás, Jak do nebe a další
DV 38/2008: Vyplavat na dno a další
DV 37/2008: Na ulici, V kině a další
DV 36/2008: Mít ve snu sen a další
DV 33/2008: O čem se sní a další
DV 32/2007: Mezi obrazy, Nový rok a další
DV 31/2007: Je ticho, noc a sněží a další
DV 29/2007: Malý Bobeš a další