Rostislav Opršal

Myslil jsem na dni staré... Jirásku, promiň.

(Jak to nebylo doopravdy. Aneb historicky a literárně nekorektní Nové pověsti hezké)

(I – POJĎTE A POSLYŠTE POVĚSTI DÁVNÝCH ČASŮ)

Vzpomínám si maně,
že mé tukové tkáně
kdysi byly svalové.

Asi tak to řek bych:
To bylo v dobách dřevních,
kdy junáci byli Čechové.

(II – O ČECHOVI)

Jednou tu hrůzu jistě popíšeme v naší literatuře,
jak stojíme tu na pustém kopci po té dlouhé túře.
Aj Čechu, otče, vladyko náš nejmoudřejší!

A praotec zamračeně na hlupáky zahartusí:
Strdím a hlavně mlékem jistě to tu oplývati musí,
vždyť vylezli jsme na sám cecík země zdejší!

(III – O KROKOVI A JEHO DCERÁCH)

Kazi Kroková na matrice křičí dlouze:
Chci se jmenovat Kazi Krok krátce pouze!
Proč mám jak v neolitu přidávat si –ová !

Zaplať Svantovít, její sestry nejsou příliš pro novoty,
když je to tradiční, nezní to jak z anekdoty.
Přece nejsme celebrity z Kocourkova…

(IV – O LIBUŠI)

Aj, co leskne se tu, jaký to divný dav?
Halasný průvod lesklých hlav.
Krátký je rozum, kde vlasy nejsou žádné.

Vztyčené ruce volají po pevné pěsti.
Libuše vzkazuje Jiráskovi do Pověstí:
Hanba mužům, kterým blbost vládne!

(V – O BIVOJI)

Jirásku!
Z židle bys sletěl,
tohle kdybys věděl.
Ťukal by sis na čelu.

Kazi proklíná samce,
Bivoj skolil kance
až ve dvacátém levelu.

(VI – O PŘEMYSLOVI)

Zase kdosi odkudsi dostal se do ráže:
Státe zaplať! Nebo sejdem se u arbitráže!
Ach ty výsledky zákonů chvatných, málo platných!

Při pohledu do novin přišlo mi tak na mysl,
kterýpak zase náš slovutný Nesmysl
zvoral to za pomoci volů statných.

(VII – LIBUŠINA PROROCTVÍ)

Vidím Čechů budoucí slavný sněm.
Praporec vlaje nad hradištěm.
Pravda vítězí – jó pravda, jenže čí…

Tak nejasný obraz byl kdysi věštěn.
A co Libuše viděla tam ještě.
Ona i letopisy raději zamlčí.

(VIII – DÍVČÍ VÁLKA)

Malé Šárky hledají fígle a rady,
jak uloviti a zmámiti Ctirady
přesně jak o tom píše Bravíčko:

Cool Ctirad postaví Děvín jenom pro ni,
přijede si fárem s tři sta koni,
a pak jí vsune ruce pod tričko

(IX – O KŘESOMYSLU A HORYMÍROVI)

Překonali jsme staré technologie.
Žádný baraba dávno v zemi neryje,
s kravatami chodí mistři tunelů.

A financministr si vyhrnuje rukávy.
Vida to, skáču raději do Vltavy,
jako Šemík pádím od neumětelů.

(X – LUCKÁ VÁLKA)

Psi vlčí ve svorách, ptáci diví v hejnovém mraku,
troubení rohů, bojovníci podobni vlkodlakům,
v předvolebním guláši zpupnosti přemíra.

Lucká válka nové doby – nové volby, staré řeči.
Čestmír s Vlastislavem bijí se nahými meči,
však v posledku v kuloárech Neklan kořist posbírá.

(XI – O DALIBOROVI)

Naučí nouze housti poslance Dalibora?
To spíš k Mohamedu přiklopýtá hora.
To spíš najdeš poctivosti ženštin padlých.

Takové podivnosti přírody mimořádné
ani Brehmův Život zvířat neobsáhne:
popsat čeleď Poslanců bezobratlých.

(XI – PRAPOREC SVATÉHO VÁCLAVA)

Jedna či všechny, všechny na jednoho!
Nebojím se, ženy, že je vás mnoho!
Volám zvučným hlasem:

Jsem zamilován jako Gaskoněc!
Tam, kde kníže zdvíhá praporec,
sejdeme se pod ocasem!

(XII – O BRUNCVÍKOVI (POHÁDKA POHÁDEK))

Z Blaníku Václav a Bruncvík vyjedou s rytíři,
až národ v boji beznadějném osiří
a pokryje se smutkem celá česká zem.

Se lvem po boku v poslední bitvě bez milosti
bojovati budou s dvouocasou českou blbostí
kouzelným mečem v mostě Karlově zazděném.

Ostatní tvorba Rostislava Opršala publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Ach, dlouhonohá chuti! a další
DV 130/2024: Krásná pohádka o konci draků a další
DV 129/2024: Rozcházení
DV 127/2023: A pohleděv na všecku zemi té roviny vystupoval dým ze země té jako dým z vápenic
DV 126/2023: Evangelium podle Marca
DV 125/2023: Krajina, Delfíni
DV 124/2023: Mým obyvatelům! a další
DV 123/2023: Dvě esemesky ze skrytých čísel
DV 122/2022: Dál! Dál! a další
DV 120/2022: Moje básně a další
DV 119/2022: Jiskřičník a další
DV 118/2022: Srdce stětí
DV 117/2022: Blues o jedné vteřině
DV 116/2021: České fátum
DV 115/2021: Zdálo se mi
DV 114/2021: Theatrummundi jednoho herce
DV 113/2021: Ještě pokus a další
DV 112/2021: Curriculum vitae a další
DV 111/2021: Z černé kroniky a další
DV 110/2020: Kabinet kuriozit
DV 109/2020: Balada pro Hamleta a lebku
DV 108/2020: Rodiče
DV 107/2020: Mé dětské otázky pro tebe a další
DV 106/2020: Pan Bych
DV 105/2020: Rychloklínopisem a další
DV 104/2019: E-mail pro Františka Gellnera
DV 103/2019: Balada o oslí kůži
DV 102/2019: Balada o tom, co jsme
DV 101/2019: Vypůjčené návraty, vypůjčená poezie
DV 100/2019: Obyčejní, Rodiče
DV 99/2019: NOLI TURBARE CIRCULOS MEOS!
DV 98/2018: Patnáctiletý kapitán
DV 97/2018: Přestávka zdravého rozumu
DV 96/2018: Nanebeklení
DV 95/2018: Na sále (porod)
DV 94/2018: Myšlenkové experimenty
DV 93/2018: Bod ve vesmíru a další
DV 92/2017: Lori, Nevímbáseň
DV 91/2017: Má vlast
DV 90/2017: Interview
DV 89/2017: Doba post-edisonovská II
DV 88/2017: Staré zprávy
DV 87/2017: Vyhrůžka a další
DV 86/2016: Lipový kůň a další
DV 85/2016: Manifest normálního a další
DV 84/2016: Léto 1866 za Hradcem
DV 83/2016: Máj, Můj anděl a další
DV 82/2016: Balada o prznitelích slov a další
DV 81/2016: Druhý lednový sonet o filmu V hlavě a další
DV 80/2015: Rispet, Počítám ovečky abych se probudil
DV 79/2015: Balada o hodnotách teď a potom
DV 78/2015: Prý, Právě a další
DV 77/2015: Máj, Druhý květnový sonet
DV 76/2015: Milá paní Kainová
DV 75/2015: Malá noční kasace a další
DV 74/2014: Hamlet píše Ofélii a další
DV 72/2014: Pražský chodec 2009 a další
DV 71/2014: Čtyři denní doby
DV 70/2014: Kropáček, Čtyři obrázky
DV 69/2014: Na vlnách ekg a další
DV 68/2013: Trochu opožděná reportáž a další
DV 67/2013: Nedělní tílka poezie a další
DV 65/2013: Krajina K. L.
DV 64/2013: Poznání lumíků a další
DV 63/2013: Má dáti - dal, Noční tango
DV 62/2012: Radobýl
DV 61/2012: Ať, Chtěl bych a další
DV 60/2012: Eden blues a vlaštovka
DV 59/2012: Faraónské blues a další
DV 58/2012: Mnohotaj, Most v Avignonu a další
DV 57/2012: Potkávám, nepotkávám, sním a další
DV 56/2011: Noc má dlouhé nohy a další
DV 55/2011: Mamince, Jakub
DV 54/2011: Báseň za jednu čárku na pivním tácku
DV 53/2011: Nocénka a další
DV 52/2011: Chvění, Mmm
DV 51/2011: Vyznání, Smuténka a další