Rostislav Opršal

NOC MÁ DLOUHÉ NOHY

Byla jsi v dlouhonohých nocích
ustlaná
V rozbatikované krajině kůže
horká fata morgána
rozlomená obrana
Tak spal jsem v dlouhonohých nocích
s rukou na tvých bocích
s černým peřím
křídlem havrana

Vytesány do mého zdrojopisu
tvoje tajné runy
Rolníci slov čekající na monzuny
Runy
vytlačené ve vinařském lisu
S vůní po skořici
po anýzu
Na kytaře prsty
hledají kolík sedmé struny

Na jazyku slané ustrnutí zápasu
lasiček
Odšouraný večer
po šesté jinoch
k půlnoci staříček
jako štětec bloudí po kanvasu
Prsty drhnou na atlasu
zvadlých šatů
Vteřiny časem omšelé
nastupují do bryček

Dlouhonohé noci se pohřbívají
nedosněny
V lampiónu pokušení
Světlonoš Tebestředný
svou přítomnost neutají
Dvě klisny v teplé stáji
Klín hus táhnoucí
mezi tvými stehny

Lvi obývají tvoje mapy
zemí kde světlo neumírá
a stříbra mizí za koráby
Na vysokém břehu Rubikonu
řekla jsi dvě slova
ty mají háčky zuby drápy
za které visím tady
na okraji Méhomíra

OD ADAMA

Adam řekl
že už sám dál nemůže
Hospodin
vyloupl mu žebro zpod kůže
a vyrobil tak první štoček

Tak jedno žebro způsobilo že
od dob Evy je žena mužův levoboček

KLIMTOVY ŽENY

Takové chvění vzbuzují Klimtovy ženy
Nedostupné princezny ze staré Judeje
Cítím z nich touhu parfémy a vonné oleje
Horké a pod závějí barev neoděny

Své city mají za hradbami uzamčeny
V pláštích paní smutku i naděje
Říkají slova s léčivou silou šalvěje
Jako ty za šátkem s tváří Máří Magdaleny

Z trouby gramofonu vyštkává Caruso
Vášeň co schováváš si pod blůzou
Splétá do copů secesně opilá písmenka

Na tapetách barevné ryby s medúzou
Tančí vodní valčík pro ty co tu jsou
Vzadu v hlavě vrtí se myšlenka

(Dívá se na mě
oči přivírá
Klimtova milenka...)

MYŠLENKA NEKŘTĚŇÁTKO

Některé myšlenky se holt rodí císařským řezem.
Mít otevřenou hlavu?
Jo ! Třeba i nebozezem...

(A pro pírko nápadu i v červenci za kamna si vlezem)

METAFYZICKÉ ZÁDRHELE

Najdu v sedmém nebi hvězdy?
A v kterém nebi slunce nespí?
A má peklo i sklep?
A půdu?
Dá se v nebi bydlet v sudu?
To netrápí jen Diogéna
A nemusí andělé... no jsou úplně bez potřeb?
A jaká je v nebi asi hygiena...

Má peklo nainstalováno Brano
které bránu pekelnou zavírá samo?
Kde se mám dobrat odpovědi
to jenom černí čerti vědí…

Mají andělé v pekle kamarády?
A když mají takovéhle spády
jak je Pán Bůh asi trestá?
Zdá se jim něco v noci nebo nezdá?

Nebo jsou snad z mandlového těsta?

Aj milá má
pak na každém pádě
Buď ráda že nejsem
čert ani anděl

VTEŘINA PRO RŮŽI

Jsou slova která jsem ti řekl
a mám z nich hrdlo pořezané
a tu krev jsem spolykal

Růže není jenom pouhé slovo
Pne se k slunci a voní
a pro tu krásu jsem ji dal

ADVENTNÍ POLOČAS

Dám si do horkého vína vonící skořici
Na kopci na sněhu
S pokorou rožnu na nebi hvězd
Betlémskou denici
V nejdelší noci hledáme největší naděje
Kozoroh pomalu vrací světlo
Do víček ve skořápce ořechu
Do lamp na oltáři
Bílým krajem šíří se zvěst
Šeptají na kopcích závěje
Led na potoce opřel se do břehu

Jdeme za světlem
Neseme kadidlo myrhu a kočičí zlato
Za koledou
Popravdě vzato
S čistým srdcem
Kam nás to vedou
Stopy v zasněženém poli

Za oknem vousatí proroci
Labutě usínají zachumlané na řece
Mraky jsou bílí rejnoci
Okno se svíčkou je maják
Do adventní noci
Hřeje jako srst
Černého kocoura u pece

Ostatní tvorba Rostislava Opršala publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Ach, dlouhonohá chuti! a další
DV 130/2024: Krásná pohádka o konci draků a další
DV 129/2024: Rozcházení
DV 127/2023: A pohleděv na všecku zemi té roviny vystupoval dým ze země té jako dým z vápenic
DV 126/2023: Evangelium podle Marca
DV 125/2023: Krajina, Delfíni
DV 124/2023: Mým obyvatelům! a další
DV 123/2023: Dvě esemesky ze skrytých čísel
DV 122/2022: Dál! Dál! a další
DV 120/2022: Moje básně a další
DV 119/2022: Jiskřičník a další
DV 118/2022: Srdce stětí
DV 117/2022: Blues o jedné vteřině
DV 116/2021: České fátum
DV 115/2021: Zdálo se mi
DV 114/2021: Theatrummundi jednoho herce
DV 113/2021: Ještě pokus a další
DV 112/2021: Curriculum vitae a další
DV 111/2021: Z černé kroniky a další
DV 110/2020: Kabinet kuriozit
DV 109/2020: Balada pro Hamleta a lebku
DV 108/2020: Rodiče
DV 107/2020: Mé dětské otázky pro tebe a další
DV 106/2020: Pan Bych
DV 105/2020: Rychloklínopisem a další
DV 104/2019: E-mail pro Františka Gellnera
DV 103/2019: Balada o oslí kůži
DV 102/2019: Balada o tom, co jsme
DV 101/2019: Vypůjčené návraty, vypůjčená poezie
DV 100/2019: Obyčejní, Rodiče
DV 99/2019: NOLI TURBARE CIRCULOS MEOS!
DV 98/2018: Patnáctiletý kapitán
DV 97/2018: Přestávka zdravého rozumu
DV 96/2018: Nanebeklení
DV 95/2018: Na sále (porod)
DV 94/2018: Myšlenkové experimenty
DV 93/2018: Bod ve vesmíru a další
DV 92/2017: Lori, Nevímbáseň
DV 91/2017: Má vlast
DV 90/2017: Interview
DV 89/2017: Doba post-edisonovská II
DV 88/2017: Staré zprávy
DV 87/2017: Vyhrůžka a další
DV 86/2016: Lipový kůň a další
DV 85/2016: Manifest normálního a další
DV 84/2016: Léto 1866 za Hradcem
DV 83/2016: Máj, Můj anděl a další
DV 82/2016: Balada o prznitelích slov a další
DV 81/2016: Druhý lednový sonet o filmu V hlavě a další
DV 80/2015: Rispet, Počítám ovečky abych se probudil
DV 79/2015: Balada o hodnotách teď a potom
DV 78/2015: Prý, Právě a další
DV 77/2015: Máj, Druhý květnový sonet
DV 76/2015: Milá paní Kainová
DV 75/2015: Malá noční kasace a další
DV 74/2014: Hamlet píše Ofélii a další
DV 72/2014: Pražský chodec 2009 a další
DV 71/2014: Čtyři denní doby
DV 70/2014: Kropáček, Čtyři obrázky
DV 69/2014: Na vlnách ekg a další
DV 68/2013: Trochu opožděná reportáž a další
DV 67/2013: Nedělní tílka poezie a další
DV 66/2013: Myslil jsem na dni staré... Jirásku, promiň.
DV 65/2013: Krajina K. L.
DV 64/2013: Poznání lumíků a další
DV 63/2013: Má dáti - dal, Noční tango
DV 62/2012: Radobýl
DV 61/2012: Ať, Chtěl bych a další
DV 60/2012: Eden blues a vlaštovka
DV 59/2012: Faraónské blues a další
DV 58/2012: Mnohotaj, Most v Avignonu a další
DV 57/2012: Potkávám, nepotkávám, sním a další
DV 55/2011: Mamince, Jakub
DV 54/2011: Báseň za jednu čárku na pivním tácku
DV 53/2011: Nocénka a další
DV 52/2011: Chvění, Mmm
DV 51/2011: Vyznání, Smuténka a další