Libor Staněk

POETICKÝ DÉMON
(TEXT NENÍ REDIGOVÁN)

SMRT MÉ DRAHÉ

Stojím, v mlhavém oparu
v šedivém oblaku kouře
Nejím, nepiji, nespím
....Jsem sevřen v ďáblově rouše
Necítím smutek nad prolitou krví
Žal, bolest snad ani chlad

Držím ji ruce chladné jak led
Zapadlé oči již žádný tep
Kde je dech co květama voněl
A touha co byla jak med
Pryč je ta vášeň
....Zbyla jen bolest
A v mích uších zní
Poslední její vzdech

KOUZLO SMRTI

Magie umírání
Kouzlo smrti
Poznání nepoznané
Toť slasti jež okusiti chce
Dopřál to druhým
Teď blaženě napít
Se z kalichu smrti chce sám
Tisknul krky
Zakopal těla
Zavalen tíhou
Nepoznal lásky
Jen samí smutek bolest a žal
Toť svět jenž nabízí mu náruč svou
Toť prokletý tento svět

Ostatní tvorba Libora Staňka publikovaná v Divokém víně:
DV 61/2012: Krásný sen a další
DV 52/2011: Slast krve, Doznani a další
DV 43/2009: Jarní slavnost, Procházka a další