Jan Musil

SITUAČNÍ

Bílý mráček na nebi,
pod ním koně se pasou.
V zelené trávě
brouzdá se čas.
Jdu jen tak kolem
a dívám se na to.
Vůbec nic se tady neděje.
Jen cítím,
jak mé srdce se rozbušilo.
Nad tím, co bylo.
Nad tím, co bude.

JENOM

Už jsi došla k svému místu?
Tady a teď?
Jezdilo se po cestách,
teď letadly se létá.
Ale to jenom pro podobnost.
Nejde o kola,
která se protáčejí.
Soulad je dar nebo náhoda.
Což je vlastně totéž.
Nebyli jsme z vlastní vůle.
Jenom jsme se potkali.

SVĚTLO

Světlo na konci,
když v tunelu je tma.
Krásná iluze.
Iluze,
že ženy jsou naším vysvobozením,
když do sebe nás pohřbívají
a pak nás rodí
ve svém diktátu.
Všude samé otročení.
Žádná cesta ven.

HORSKÝ POTOK

To je had,
i když se blýská.
Had s pěnou u huby.
Stále jen protéká všem
prsty.
Nikdo ho nedohoní,
nikdo mu neuteče.
Jak černá věž,
jak vrak,
je tady stále sám.

PŘÍLEŽITOSTI

Chytnout, držet, zakousnout se,
když příležitost je sladkokyselá.
Když nikdo už nic nechce
a přitom tady stále něco chybí.
Spása, dril, potopa.
Když ve mlýnech se
množství sype do sýpek
a v násypkách stále nic nezbývá.

VE VĚTRU

Vlající pleny ve větru,
nahá je větrná podstata.
Tanečnice,
které na sobě nemají vůbec nic.
K zbláznění jsou pro oči,
které hledí.
Které sedí u stolu,
kde se pije čaj.
Tak k zbláznění,
němé.
Němé jak tajemství,
které promluvilo.

POD NEBEM

Nebe ležící na střechách
jak červen po koupeli.
Ptačími křídly oblaka mávají,
než dole spustí se s lidmi.
A vítr jak velbloud na poušti -
rychle protáhnout se
uchem jehly,
než spadne s nebe noc,
žíznící jak zbloudilí soumaři
táhnoucí břemena
od ničeho nikam.
Nic tady nekončí,
všechno jen trvá.

Ostatní tvorba Jana Musila publikovaná v Divokém víně:
DV 62/2012: Žlutý svícen, Na jedné noze a další
DV 61/2012: Rozvažuji, Osamělý a další
DV 60/2012: Potok, Žena v pokušení a další
DV 59/2012: K slunci, Rezignace a další
DV 58/2012: Skály, Cestou a další
DV 57/2012: Jen na střeše a další
DV 55/2011: Zrající obilí a další
DV 54/2011: Jistě, Kariéra, Paseka a další
DV 53/2011: Větrno, Slyším a další
DV 52/2011: Zimní nečas, Pokus a další
DV 51/2011: U hájovky, Smekám a další
DV 50/2010: Kouř, Mlčení a další
DV 49/2010: Před volbou, Lekníny a další
DV 48/2010: Vraní, Příliš a další
DV 47/2010: Vážně, Co chybí a další
DV 46/2010: Hraní, Labyrint a další
DV 45/2010: Možnosti, Listopad a další
DV 44/2009: U moře, Ozimy a další
DV 43/2009: Ticho, Potmě a další
DV 42/2009: Za zrcadly, Co bolí a další
DV 41/2009: Do ráje, Kolem a další
DV 40/2009: V děšti, Kdo? a další
DV 39/2009: V kruté přírodě, Už jen vítr a další
DV 38/2008: Větrno, Konec chvíle a další
DV 37/2008: Po cestě, Místo pro čin a další
DV 36/2008: Podzim v lese, Náhoda a další
DV 35/2008: V bílém, Řeka v zimě a další
DV 33/2008: Paměť, Otázky a další
DV 32/2007: Jak plavu, V lese u studánky a další
DV 31/2007: Zas, Ve tmě, Spěch a další
DV 30/2007: Bilance, Být nebýt a další
DV 29/2007: Koncert, Zataženo, Táhlý den a další
DV 28/2007: Ty jsi, Halucinace, Vrabec, V koutě
DV 27/2007: Dubnová, Také, Vodní a další
DV 23/2006: (Zas tady trnu…), Vodácká a další
DV 22/2006: Hlad, Starý Smokovec a další
DV 20/2006: Taková jsi, Realita a další