Jan Musil

Zas

Zas musím sledovat,
jak jdu,
abych si nezašel,
nezabloudil,
neskutálel se stráně
jako kolo utržené od vozu.
Zas budu muset spočítat,
jak těžké závaží vyváží
tvé oči,
když se ode mne odvrátí,
když se rozpláčou,
když se rozzáří.
Zas má úzkost drkotá
jak pytel hrachu
na trakaře.
Namočím se do ostudy,
když se nad vším rozbrečím?

(Prosinec 2006)

Ve tmě

Houstne tma,
když kroky cestou zpomalí.
Slunce spadlo za obzor.
Zablýskne se mince,
když zapadne do bláta?
Všechno jako kdybych hledal
po hmatu.
Na co se zas rozpomenu,
co zapomenu,
co zůstane netknuté?
A vím,
zas sebe nepřekročím,
i kdybych zůstal ležet
v příkopě.

(Leden 2007)

Spěch

Spěchající mravenci,
všechno tolik v neklidu.
Spěchající svět
na kolech.
Valící se spása.
Jako když se na stráních
dobytkem spásá tráva.
Spěchající myšlenky ignorantů.
Čekání na bouře,
vichřice,
na zázrak,
že vzedmutá vlna
na mořský břeh vynese
ztroskotance.

(Leden 2007)

Jak

Ležím, hledím, dívám se
jak se šlape do pedálů.
S vervou, táhle, vytrvale.
Jak se volá na lesy.
Oněměle stojí každý strom,
pořád stále bez odpovědi.
Jak se běží,
když ujíždí další spoj.
Do kopce, s kopce, bez naděje.
Jak bublinky si hrají,
když se dýchá pod hladinou.
Přerývaně, odevzdaně, naposledy.

(Leden 2007)

Rasová

Jedu tady na volnoběh,
na lidskou sílu,
bez brzdění.
Ale to, pro co tady žiju,
se mnou pořád není.
Snad to jako zdechlina
leží někde na pobřeží.
Snad to létá v povětří.
Možná že tím někde hnojí pole,
možná to šplhá po palmách
někde tam u rovníku dole.
Mnozí jsou z toho
černí, hnědí, žlutaví,
já do běla úplně vyšisovaný.

(Leden 2007)

Rozbřesk

Noc dokulhává k ránu.
Spí už jen hlídači,
co měli bdít.
Vykradeno, rozebráno, nalíčeno.
Chytání ryb
ve vyschlé řece,
bez návnady.
Jen bezzubí
dokážou ten úlovek rozkousat
a ještě poděkovat.

(Únor 2007)

Probuzení

V mysli se ozývá
klapot okovaných koní.
Kdo z domu vyjíždí
tak časně z rána?
Jsou to jezdci větrníci.
Vjíždějí do oblak,
ženou se prériemi.
To někde jsem zapomněl
zaklapnout stránku
rozečtené knihy.
Teď v nějakém podkroví
žloutnou jí listy.
Jen na mé otázky
tam dál střílí od boku
razantní odpovědi.

(Únor 2007)

Ostatní tvorba Jana Musila publikovaná v Divokém víně:
DV 62/2012: Žlutý svícen, Na jedné noze a další
DV 61/2012: Rozvažuji, Osamělý a další
DV 60/2012: Potok, Žena v pokušení a další
DV 59/2012: K slunci, Rezignace a další
DV 58/2012: Skály, Cestou a další
DV 57/2012: Jen na střeše a další
DV 56/2011: Situační, Jenom, Světlo a další
DV 55/2011: Zrající obilí a další
DV 54/2011: Jistě, Kariéra, Paseka a další
DV 53/2011: Větrno, Slyším a další
DV 52/2011: Zimní nečas, Pokus a další
DV 51/2011: U hájovky, Smekám a další
DV 50/2010: Kouř, Mlčení a další
DV 49/2010: Před volbou, Lekníny a další
DV 48/2010: Vraní, Příliš a další
DV 47/2010: Vážně, Co chybí a další
DV 46/2010: Hraní, Labyrint a další
DV 45/2010: Možnosti, Listopad a další
DV 44/2009: U moře, Ozimy a další
DV 43/2009: Ticho, Potmě a další
DV 42/2009: Za zrcadly, Co bolí a další
DV 41/2009: Do ráje, Kolem a další
DV 40/2009: V děšti, Kdo? a další
DV 39/2009: V kruté přírodě, Už jen vítr a další
DV 38/2008: Větrno, Konec chvíle a další
DV 37/2008: Po cestě, Místo pro čin a další
DV 36/2008: Podzim v lese, Náhoda a další
DV 35/2008: V bílém, Řeka v zimě a další
DV 33/2008: Paměť, Otázky a další
DV 32/2007: Jak plavu, V lese u studánky a další
DV 30/2007: Bilance, Být nebýt a další
DV 29/2007: Koncert, Zataženo, Táhlý den a další
DV 28/2007: Ty jsi, Halucinace, Vrabec, V koutě
DV 27/2007: Dubnová, Také, Vodní a další
DV 23/2006: (Zas tady trnu…), Vodácká a další
DV 22/2006: Hlad, Starý Smokovec a další
DV 20/2006: Taková jsi, Realita a další