Jan Musil

POTOK

Bez nohou běží tu
jak hádě,
co po břiše se plazí
pro tíhu cizích vin.
Však bez ortelu
neví, kam směřuje.
Nahoru nemůže.
Stále jen dolů
přes záplavy, povodně
k protečení.

ŽENA V POKUŠENÍ

Brání se,
pryč odtud už nemůže.
Jak řetězy
nohy má spoutané.
Rukama visí mu na krku,
očima prosí o radu,
o cestu dlážděnou vykoupením.
Však už celá vidí se
jak v řeznictví nad pultem
na háku s půlkami visí tu.
A hladové masařky
bzukotem kolem ní obletují.
Už chtěly by dosednout,
své smysly nasytit
k otupění.

PROTI

Hlava lysá, lichý stud
boxují proti větru.
Proti být
je vždycky střemhlav.
Šipka dolů.
Jen na moři
dlouhá táhlá zavlnění.
Jen na moři
jsou lodě,
všechno kolem
pouhé uplivnutí.

ÚPLNĚK

Cizí měsíc civí z mraků.
Je jako hora,
jako velbloud na poušti.
Jako moře,
když do něj spadne obloha.
Všemu kolem propaluje kůži.
Padá z nebe do pekla.

CO JE MOŽNÉ

I to je možné
mít zas kliku,
i když se doma nezamyká.
I to je možné
prospat celý den
a probudit se do noci.
A pak jen koukat
jak kolem s koňmi kluše
i náš děj.
Je tady někdo,
kdo to jednou zastaví?
Řeky, osud, oblaka?
A moje stárnutí?

KVĚTNOVÝ LES

Tak kukačka už zase kuká
a v lese je zeleno.
V lese je i rozum zelený,
všude kolem nápadů
jako blech.
Ale leží tu také
včerejší stopy oněmělé,
s roubíkem v hrdle
křičí o pomoc.
Nad nimi
se svědomím
ženské sukně se ještě protáčejí.
Za každým bukem
nahá kolena.

TMA

Padne tma
a hned kolem samé obrysy.
Zloděj, kočka, netopýr?
Měsíc nad tím
jen tupě kouká do mraků.
Vítr vedle si šlape na paty
a zas neví kudy kam.
Když padne tma,
ukřižované je všechno snažení.
Kam se teď schovat,
když už všude
zalezlý je strach?

SKŘIVAN

Skřivan hází drobné do trávy,
ve které se ovce pasou.
Výhrůžný prst špičky kostela
však nedosáhne
ani k vlastním dveřím.
Není kam vstoupit,
není kam odejít.
I skřivan jen falešně zpívá.
A krása kolem ležící
je jen nahá děvka,
která se cudně zakrývá.

Ostatní tvorba Jana Musila publikovaná v Divokém víně:
DV 62/2012: Žlutý svícen, Na jedné noze a další
DV 61/2012: Rozvažuji, Osamělý a další
DV 59/2012: K slunci, Rezignace a další
DV 58/2012: Skály, Cestou a další
DV 57/2012: Jen na střeše a další
DV 56/2011: Situační, Jenom, Světlo a další
DV 55/2011: Zrající obilí a další
DV 54/2011: Jistě, Kariéra, Paseka a další
DV 53/2011: Větrno, Slyším a další
DV 52/2011: Zimní nečas, Pokus a další
DV 51/2011: U hájovky, Smekám a další
DV 50/2010: Kouř, Mlčení a další
DV 49/2010: Před volbou, Lekníny a další
DV 48/2010: Vraní, Příliš a další
DV 47/2010: Vážně, Co chybí a další
DV 46/2010: Hraní, Labyrint a další
DV 45/2010: Možnosti, Listopad a další
DV 44/2009: U moře, Ozimy a další
DV 43/2009: Ticho, Potmě a další
DV 42/2009: Za zrcadly, Co bolí a další
DV 41/2009: Do ráje, Kolem a další
DV 40/2009: V děšti, Kdo? a další
DV 39/2009: V kruté přírodě, Už jen vítr a další
DV 38/2008: Větrno, Konec chvíle a další
DV 37/2008: Po cestě, Místo pro čin a další
DV 36/2008: Podzim v lese, Náhoda a další
DV 35/2008: V bílém, Řeka v zimě a další
DV 33/2008: Paměť, Otázky a další
DV 32/2007: Jak plavu, V lese u studánky a další
DV 31/2007: Zas, Ve tmě, Spěch a další
DV 30/2007: Bilance, Být nebýt a další
DV 29/2007: Koncert, Zataženo, Táhlý den a další
DV 28/2007: Ty jsi, Halucinace, Vrabec, V koutě
DV 27/2007: Dubnová, Také, Vodní a další
DV 23/2006: (Zas tady trnu…), Vodácká a další
DV 22/2006: Hlad, Starý Smokovec a další
DV 20/2006: Taková jsi, Realita a další