Jan Musil

VRANÍ

Utekl jsem,
když jsi jak černá vrána
křídly začala mávat
a všechny mé řeči
od sebe odhánět.
Jak holá ptáčata,
co se rána nedožijí.
Teď se i má duše bojí,
že začne krákorat.

PŘÍLIŠ

Všeho je moc,
jen blech
je akorát.
Už ani nevím,
jak blecha vypadá.
Všeho je příliš.
Příště bude hůř,
až padneš na čtyři
a já tě budu
z dálky dohánět.

V POVĚTŘÍ

Pozdě je na jaro,
brzy na léto.
Co tady uzraje,
když vítr jen fouká?
Kdo tady zůstane,
kdo odejde?
Nikdo tu nemá stání.
Jen motýli housenkám
šťastně ulétají.

KDE LEŽÍ

Kde leží to podstatné,
kolem kterého se všechno točí?
V očích,
které po věcech jen sklouzávají
jak bezděčný smích bláznů?
V citech
bodajících do kůže,
dokud nevytryskne z těla krev
pro lačné nasávání?
Který pramen je tady k pití?
Kde leží ten bod,
ve kterém se protínají
odvaha a strach?

ZDÁ SE

Strom, co tady usychá.
Slyším, že na mne volá.
Nebo se mi to jenom zdá?
Probudím se
a bude zase košatý.
Probudím se
a budu jinde.
A podivím se,
že jsem tady někdy
vůbec byl.

KDYŽ

Když fouká vítr
a listí v stromech se zachvívá,
když k večeru je,
začne se doufat na zítřek.
Však dnes je už konec tomu vychloubání,
že času je nadbytek.
A i kdybys ještě přišla
a zůstala až do rána,
ten vítr kolem
to všechno rozfouká.

Ostatní tvorba Jana Musila publikovaná v Divokém víně:
DV 62/2012: Žlutý svícen, Na jedné noze a další
DV 61/2012: Rozvažuji, Osamělý a další
DV 60/2012: Potok, Žena v pokušení a další
DV 59/2012: K slunci, Rezignace a další
DV 58/2012: Skály, Cestou a další
DV 57/2012: Jen na střeše a další
DV 56/2011: Situační, Jenom, Světlo a další
DV 55/2011: Zrající obilí a další
DV 54/2011: Jistě, Kariéra, Paseka a další
DV 53/2011: Větrno, Slyším a další
DV 52/2011: Zimní nečas, Pokus a další
DV 51/2011: U hájovky, Smekám a další
DV 50/2010: Kouř, Mlčení a další
DV 49/2010: Před volbou, Lekníny a další
DV 47/2010: Vážně, Co chybí a další
DV 46/2010: Hraní, Labyrint a další
DV 45/2010: Možnosti, Listopad a další
DV 44/2009: U moře, Ozimy a další
DV 43/2009: Ticho, Potmě a další
DV 42/2009: Za zrcadly, Co bolí a další
DV 41/2009: Do ráje, Kolem a další
DV 40/2009: V děšti, Kdo? a další
DV 39/2009: V kruté přírodě, Už jen vítr a další
DV 38/2008: Větrno, Konec chvíle a další
DV 37/2008: Po cestě, Místo pro čin a další
DV 36/2008: Podzim v lese, Náhoda a další
DV 35/2008: V bílém, Řeka v zimě a další
DV 33/2008: Paměť, Otázky a další
DV 32/2007: Jak plavu, V lese u studánky a další
DV 31/2007: Zas, Ve tmě, Spěch a další
DV 30/2007: Bilance, Být nebýt a další
DV 29/2007: Koncert, Zataženo, Táhlý den a další
DV 28/2007: Ty jsi, Halucinace, Vrabec, V koutě
DV 27/2007: Dubnová, Také, Vodní a další
DV 23/2006: (Zas tady trnu…), Vodácká a další
DV 22/2006: Hlad, Starý Smokovec a další
DV 20/2006: Taková jsi, Realita a další