Jan Musil

V dešti

Prší.
V loužích se oči slepců protáčejí,
smůla se lepí na paty.
Mlha jak děvka urousaná
všude se válí opilá.
A další těla tady leží.
Koho odtud už vynášejí?
Je poledne a už na márách.
Jak věřitele nesplacených dluhů.
- A jak si kdysi krásně žil! -
Snad do večera
se jak rumpál protočíme
a v hospodě to zapijem.

Kdo?

Když všechno už mlčí
a i sníh si lehá na uši,
vždycky se zas v dálce
ozve čísi hlas.
Jako z kolovrátku.
A všechny sny hned zrychlí krok.
Z tebe je opět korouhvička
a ze mne vítr,
co stále fouká od moře.
Kdo si nás lapne,
kdo zachytí
a doma zase zavře v komoře?
Opravdu už navždycky?

Na dvoře

Vjíždím domů vraty na koni,
přede mnou uzavřený dvůr.
Čekám, kdo vyběhne první.
Matka?
Roste nad ní tráva.
Otec?
V hrobce se popelí.
Žena?
S ptáčkama někde lítá.
Milenky?
Dávno se koupou v moři.
A synové?
Vždycky se báli koní.

V blátě

Jako když zdvíhají ruce
jsou stromy bez listí
a všechno kolem je po kolena v blátě.
I slunce při zemi se plíží.
Kdo by teď hrdě vstal,
už zítra by litoval,
že nechal pást
všechny své ovce.
Jako když ve škole se hlásí,
vypadá teď všechno mlází.
A jen v šípku
stud dál
červená se.

Zimní řeka

Ta voda musí být hodně studená,
když se v ní i vlny převracejí
a odplouvají odtud jako lazaři.
A na dno vůbec není vidět.
Co si o tom myslí,
co je nad námi?
Že všechny cesty tady vedou dolů,
k utopenci.
A jen u ryb je slyšet
němé řečnění.
Však verdikt,
ten už slyšet není.

Ostatní tvorba Jana Musila publikovaná v Divokém víně:
DV 62/2012: Žlutý svícen, Na jedné noze a další
DV 61/2012: Rozvažuji, Osamělý a další
DV 60/2012: Potok, Žena v pokušení a další
DV 59/2012: K slunci, Rezignace a další
DV 58/2012: Skály, Cestou a další
DV 57/2012: Jen na střeše a další
DV 56/2011: Situační, Jenom, Světlo a další
DV 55/2011: Zrající obilí a další
DV 54/2011: Jistě, Kariéra, Paseka a další
DV 53/2011: Větrno, Slyším a další
DV 52/2011: Zimní nečas, Pokus a další
DV 51/2011: U hájovky, Smekám a další
DV 50/2010: Kouř, Mlčení a další
DV 49/2010: Před volbou, Lekníny a další
DV 48/2010: Vraní, Příliš a další
DV 47/2010: Vážně, Co chybí a další
DV 46/2010: Hraní, Labyrint a další
DV 45/2010: Možnosti, Listopad a další
DV 44/2009: U moře, Ozimy a další
DV 43/2009: Ticho, Potmě a další
DV 42/2009: Za zrcadly, Co bolí a další
DV 41/2009: Do ráje, Kolem a další
DV 39/2009: V kruté přírodě, Už jen vítr a další
DV 38/2008: Větrno, Konec chvíle a další
DV 37/2008: Po cestě, Místo pro čin a další
DV 36/2008: Podzim v lese, Náhoda a další
DV 35/2008: V bílém, Řeka v zimě a další
DV 33/2008: Paměť, Otázky a další
DV 32/2007: Jak plavu, V lese u studánky a další
DV 31/2007: Zas, Ve tmě, Spěch a další
DV 30/2007: Bilance, Být nebýt a další
DV 29/2007: Koncert, Zataženo, Táhlý den a další
DV 28/2007: Ty jsi, Halucinace, Vrabec, V koutě
DV 27/2007: Dubnová, Také, Vodní a další
DV 23/2006: (Zas tady trnu…), Vodácká a další
DV 22/2006: Hlad, Starý Smokovec a další
DV 20/2006: Taková jsi, Realita a další