Břetislav Kotyza

UBÍHÁNÍ

časoměr strojků tikoty
zámlky šelestné orloje
pendlovky bez konce kroku
signálů řízených displeje
vyvolen jest pro vždy že
vlastníkem početí počátku
Král Kralování
ke vteřině srovnává vteřinu
meškaje okamžik narození
propásnuv hodinku skonu
bez možnosti vrátit
motýlů květu zastavení
vlaštovky prudkostí letu

VYZVÁNÍ K TANCI

kolikrát ještě
bude mi přáno poznat jho
brány bohyně Ištar
kolikrát ještě propadnu v sobě
vlahou temnotou Eviných dcer
než poslední z nich
se skrytou tváří
vyzve mne k tanci
Bez tázání

OSMNÁCT ŘÁDKŮ Janu Skácelovi

Co víc může si přát básník
do bronzu odléván
kapkami do vody
a veršem, kaluží
capají děti třísní holubi
Co přeje si muž s berlemi
gravitací těla svého
čtyřnohý pták nevzlétne
náměstím Svobody
Co víc můžu si přát
spřízněný s dětmi, s holuby
básníkem Janem z Brna
záměnou sebe s kýmkoliv
Osmnáct řádků vráceno kašně
penízkem přes rameno
mincí do vody

BEZEJMENNÁ

brázda k brázdě uléhání
rýhami dlaně naznak
dlouhému loži polí kanafasem jest
keře šípků vysvlékání
čistotou
cudností panny rdí se
skrývaje oči
jen škvírou prstů bráním se oslepnutí
toužím vidět nevidět

ZŘEJMĚ JIŽ

S propadlou záruční lhůtou
zřejmě již po sezóně
jsem šedivý chlap
Bojím se o své děti
více než o sebe sama
více než o vlastní problém
zda byl jsem a jak
dnes ráno srát?
Darmo psát básničky o lásce
rýmovat veršíky k souložení
mládí přeje si rychlé kafe
pro rytmus vplétání údů
Nic nového pro staré páky -
                  Jsou stále sladké
                  chvíle zápolení

ŽALM PRVNÍ

Kdo stvořil genetickou spirálu
architektury člověka?
Kdo jednou pro vždy řekl nám
že prach jsme
a v prach nás kdykoliv obrátí
Kdo zůstavil žertem snad
panoptikum lidské společnosti
k podobě své
či k podobě andělů padlých po Kreku
Kdo vložil šém rozumu
do prázdného důlku kdes
mezi hýžděmi
Kdo vdechl do hlíny
tajemství myšlenky trojjediné
Loupit Násilnit Zabíjet
Podříznout tělo i ducha
pod fanglí ztopořenou
sobě ku prospěchu
pod hymnou sta jazyků -
Na tvém hrobě Já posedlý tančím
tvé děti Já zahubím obojkem otroků
tvou ženu bezvěrče
nechtěj vědět
A znova snít o čemkoliv
nabízet a přijmout
ruku podanou lidskou dlaň

a vyrvat z tlamy žraloka
posvátný Boží zub

Ostatní tvorba Břetislava Kotyzy publikovaná v Divokém víně:
DV 105/2020: Zrození
DV 102/2019: Panenská jablíčka a další
DV 92/2017: Událost
DV 56/2011: Zpráva o jabléčkách a další
DV 54/2011: Krajina, Bez jména, Město
DV 51/2011: Veršíků pár a další
DV 50/2010: Zase mi kdosi a další
DV 49/2010: Domina femini, Báseň o malíři
DV 48/2010: Sonet o vlaštovkách a další
DV 47/2010: Dle starých mistrů, Mluvka
DV 46/2010: Oldřichu Mikuláškovi
DV 45/2010: Ještě ke Karlu Hynku Máchovi a další
DV 44/2009: Že chtěl jsi, Okna
DV 43/2009: Moře, Holubi a další
DV 42/2009: Co říci k básni jiné, než své a další
DV 39/2009: Koleda, Krajina s figurkou a další
DV 38/2008: Prozatím, Zda, Ty a další