Břetislav Kotyza

ZPRÁVA O JABLÉČKÁCH

Nahořklý dým páleného listí
jabléčka padanky ve žlebu vývozu
rybinou čpící mělčiny ohbí potoka
a kulatý pach železničního mostu
To jsou má kadidla dospívání
pěšinky houštinou dívčího vlasu
že dnes ještě ne
zítra snad
v tvém těle rozplynu se jak dým
nahořklý dým
co s peřinou mlhy v podpaží
zamyká dvéře babímu létu
klíčem bodláčí

Hubený chlapec s brejličkami
pánubohu před okny
chvěje se chladem a
přísliby do větru
že dnes ještě ne
zítra snad
snad pozítří

ODPOVĚĎ

Těžko odbýt žertem
co šplíchne ti do tváře
lidské moře
Svůj slovník stěží ozdobím
co spláchne mi pěna z obličeje
Jedno však vím zcela jistě –
Kdo miluje
odpovědí nezakleje

VĚDOMÍ NEVĚDOMÍ

Hladinou spánku
soustředných kruhů šepoty
přílivem probouzení
táhnouce vozík křápavý
zvuky rádia
Teninkou blanku
hlubiny podvědomí defloruji
pozvolna rozvírán
hvízdáním konvice monotónní
k tanci prvotnímu
Vědomí nevědomí popela přebírání
zapíraje dnešek
řetězem zítřejším psa odvazuji

Ostatní tvorba Břetislava Kotyzy publikovaná v Divokém víně:
DV 105/2020: Zrození
DV 102/2019: Panenská jablíčka a další
DV 92/2017: Událost
DV 54/2011: Krajina, Bez jména, Město
DV 51/2011: Veršíků pár a další
DV 50/2010: Zase mi kdosi a další
DV 49/2010: Domina femini, Báseň o malíři
DV 48/2010: Sonet o vlaštovkách a další
DV 47/2010: Dle starých mistrů, Mluvka
DV 46/2010: Oldřichu Mikuláškovi
DV 45/2010: Ještě ke Karlu Hynku Máchovi a další
DV 44/2009: Že chtěl jsi, Okna
DV 43/2009: Moře, Holubi a další
DV 42/2009: Co říci k básni jiné, než své a další
DV 40/2009: Ubíhání, Vyzvání k tanci a další
DV 39/2009: Koleda, Krajina s figurkou a další
DV 38/2008: Prozatím, Zda, Ty a další