Břetislav Kotyza

DOMINA FEMINI

Nehybná krása tvých očí hada
Domina Femini
posílá na smrt kohokoliv
kdo provinil se nedokonalosti vlastní
či cizením tvého majetku
kam patřím i já
svým neladem použitého trubce
a neskrývanou rozkoší z užívání času
který žel není tvůj poddaný
přesto však naše občasná setkání
podobna jsou Velkému Třesku
co tobě je vlastní
co odbývám já s lenivostí samce
pro talíř ohřívané polévky
Jednou jen jedinkrát
dotknout se nepoznaného
Poprvé Naposled

BÁSEŇ O MALÍŘI

Maluje malíř obrázek nevšední
maluje řeky proud a kámen potoční
maluje zimy chlad a slunce do očí
maluje dívčí klín a léto ach léto
léto co nekončí
Obrázek bez rámu
jen křídou na chodník
pro ty co zmeškali -
Spláchl jej noční déšť
anebo snad domovník

Ostatní tvorba Břetislava Kotyzy publikovaná v Divokém víně:
DV 105/2020: Zrození
DV 102/2019: Panenská jablíčka a další
DV 92/2017: Událost
DV 56/2011: Zpráva o jabléčkách a další
DV 54/2011: Krajina, Bez jména, Město
DV 51/2011: Veršíků pár a další
DV 50/2010: Zase mi kdosi a další
DV 48/2010: Sonet o vlaštovkách a další
DV 47/2010: Dle starých mistrů, Mluvka
DV 46/2010: Oldřichu Mikuláškovi
DV 45/2010: Ještě ke Karlu Hynku Máchovi a další
DV 44/2009: Že chtěl jsi, Okna
DV 43/2009: Moře, Holubi a další
DV 42/2009: Co říci k básni jiné, než své a další
DV 40/2009: Ubíhání, Vyzvání k tanci a další
DV 39/2009: Koleda, Krajina s figurkou a další
DV 38/2008: Prozatím, Zda, Ty a další