Luděk Svoboda

ELEGIE

Perly jak slzy na haluzkách stály
skleněné perly na haluzkách všech
A den byl jak síň tmavá

I otřelou obálku něčím připomínal
I bolest jakousi
jak pravda příliš náhlá

A člověk
ten sám nikdy neví

KDYSI

Muž
sedící na břehu jezera
krášlí se této noci
čelenkou z rákosu
opojen krajinou reálných jevů

Ráno
když na břehu sbírali dukáty
objevili v písku nápis
v němž zaklínač hadů
odkázal smutek bílým volavkám

NOC V MAKOVĚ

Hrom bil
až ve střechách hrkalo
Vzňaly se stohy
co jich bylo

A křik šel
který zemi trhal
a vlčí srst a mléčné dráhy
i blesky kulové a špatné zprávy


Ve všech staveních
svíčky plamenem krovy podpíraly
a každý sliboval
co kdo měl

A léto
Léto stálo vysoko
lesklé jak hejno ryb
o tisíci lesklých hlavách

ROZEDNÍVÁNÍ

Nad ránem ticho je
jako když unavený pták
konečně usedne
Tětiva nového dne pomalu osychá

až nakonec vystřelí drnčící šíp
Vzkázanky chodí
po špičkách trav
a slova jsou hluboko
jak vědro ve studni

Nikdo mi nevyprávěl
odkud se čerpá nejchutnější voda
Šel jsem jen po stopách
plachých koníků

Ostatní tvorba Luďka Svobody publikovaná v Divokém víně:
DV 45/2010: Přijde léto, Večer se slavíkem a další