Luděk Svoboda

Luděk Svoboda (1944) v Blansku. Publikoval v sedmdesátých letech v almanachu autorů Literárního klubu Svazu spisovatelů.

PŘIJDE LÉTO

Přijde léto
a bude mít tvé oči
Po všech kopcích
začne sázet písně

Přijde léto
a bude mít tvá ústa
Koho políbí
dostane sedmero životů
Pramen dobré vody
kamenný džbán
pevný stůl
a slunný dům z cihel pálených

Přijde léto
A zvedne ruce k slunci
Jako tys je tenkrát zvedla
Když jsem padal do jetele

To já neumíral
Nepřišla ještě moje hodina
Když ale padnu
Padnu jak náhle zchromlý kůň
Hlavou narazím do hlíny

VEČEŘE SE SLAVÍKEM

Den sešlapuje zlatý kolovrat
Čekám tu na slavíka
Už mám naladěno

Zasedneme spolu ke stolu
Ke stolu zelenému
U jedné misky jedné lžíce
U jedné lahve a žluté svíce

Přijďte si pak poslechnout
kdož jste písně otloukali o kameny
Když vám, nebude jak prvně zmámenému
uschnul ten keř a do rána je pozdě

Vyvrátí ho vítr
a neklopýtne

TICHÝ DŮM

Má láska má zvyk
brzo ode mne odcházet
Běží vznáší se
do všech hnízd

Tancuje rukama zhasíná
Noc opadává po listech
Do rána je blízko
V studni už rachotí

Šeptám na rozloučenou
a žasnu jako dítě

DIVNÝ ČAS

Přišel čas
celý na šedo

Jsem jako potok
v němž vysychá voda

Pod stromem stojím
celý ztrnulý
a srdce mi vynechá
když pomyslím

Zda-li ti lásko postačím k životu

VALAŠSKÝ POHŘEB

V kapličce zvoní
koně sirotci

To je ten
co neděli nesvětil
šeptají si babky
a pomalu se přidávají aby se neřeklo

Kamenný taras duní basem
a děckama
už se ani nechce do kroku

Morana za zdí
tajně vykukuje
ale v hospodě
už spustili jalovcový marš

PODZIM

Některý den
přeletí nad polem havrani

Jenom tak
stahujem se do hospody
na jedno cigáro
či co já vím ještě

A máme hrome všichni radost
že nás nezastihly deště
a úroda je pod střechou

Při odchodu
nás najednou vítr spolíčkuje
a voda pod lávkou
je k našemu údivu úplně stříbrná

Ostatní tvorba Luďka Svobody publikovaná v Divokém víně:
DV 49/2010: Elegie, Kdysi a další