Oldřich Damborský

Milý pane Hessi, zdravím Vás z vinařských Bořetic, ze svého domku na Hlinikách. Přiznám se, že až dneska jsem dočetl všechny příspěvky a aktualizace v Divokém vínu.Ale zato jsem se od nich neodtrhl, až jsem je celé přečetl.Snad takovou kvalitu ještě neměly, či se mi to jen tak připadá. Kdoví, rozhodně jsem si báječně početl a zpestřil si prosincové pohodové odpoledne.No a ty krásné obrazy pana Zábranského, kterého obdivuji a jehož poetické obrázky jen umocnily výborné verše. Nevím, koho vyzdvihnout, tentokrát se mi zdálo vše dobré. Posílám Vám několik "svých" básniček a zase se omlouvám, že je neposílám ve Wordu. Takže jen asi deset básniček, snad to nevadí. Posílám Vám Péefku 2010, kterou jsem napsal do "svého" bloku jako první a také Vám přeji mnoho zdravíčka nejen do Nového roku, podle kterého se vše odvíjí. A také štěstí a pohodu spolu s přáním stále dobrých nápadů při vašem psaní a ještě mnoho babyboxů, aby ty miminka měla šanci k plnohodnotnému životu... srdečně Olin (Tentokrát zase bez interpunkcí)

HARMONIE KLIDU (P.F.2010)

Hluboce milovat člověka
jako je hluboká tůň v lužních
lesích
zelené větve naděje mít v hlavě
kdesi
třebaže blankyt oblohy
se někdy v ocelovou šedou
stéká
Zasít semínko úsměvu
a sklidit žlutý květ lásky do klopy
houževnatostí odrazit
všechny potopy
v bílém šatu volavek
jít si pro něhu...

PRÁVĚ JSI ODEŠLA

(Jarmile)

Právě jsi odešla
a zůstala po tobě vůně tvého smíchu
a barva tvých dotyků
Právě jsi odešla
a chladný vítr se prohnal po balkóně
já hledám na obloze
hvězdy tvých očí
Je zataženo a ocelové mraky
a mlha staví mezi nás
pláty odloučení
a drobné diamanty zrání
Ale já si v sobě ponesu zkamenělé
vteřiny
nádherné harmonie pravd a závrati
vtisklé jako trilobiti
do tisícileté hlíny
věčnosti

OSAMĚLÝ DUB

Být osamělý dub solitér
v úrodných polích hlučícího
davu
znát svou hudbu poetických
sfér
a mít svéhlavou svou hlavu
O Vánocích
zamávat vrásčitými větvemi
Tomu jenž nás později spasil
ať sklidí lásku
ten kdo lásku zasil

ZÁMEK

Blankytná stěna oblohy
potapetovaná oranžovými květy
v sedmi koupelnách tůní
osm služebných volavek
třináct pohovek mechových břehů
a kněžna Pálava
se vzhlíží
v benátském zrcadle
Mušovských jezer
aby ji ani jediný
vlásek kavylu
nesebral
trubadúr Vítr

INTIMNÍ KRAJINA

Schoulená těla stromů
po bradu skal
s bílým klínem soutěsky
si pohrává březnový blonďáček
Slunce
Je ještě nezkušený
a neví že žena rezonuje slovy
a až pak dotyky
Klíč hozený do suché studně
hradu Děvičky
je rozpůlené srdce

POHANSKO - STMÍVÁNÍ

Vysoko na starých dubech
hnízdí čápi
vysoko si ceníš svoji lásku
nemáš ráda upocené chlapy
tak se voním
fialkami a svou hrdostí
pohansky kleju
na jasný den
neboť se ráda miluješ
jen za letního stmívání
kdy tvé tělo splývá
s pomerančem
oblohy

LOĎKA

Holá pláň azurového jezera času
unavení bílí rackové
tvých paží
nemají kam spočinout do něhy
Jsem daleko
a loďka naší lásky je bez vesel
zapříčená na břehu plném drobných
úkonů.
A převozník Cháron právě odráží
svůj člun od břehu mladosti
Dýky rákosí brousí
podzimní vítr
tak jako dvojsečnou lásku...

VÝKŘIK

Letěl jsem
s okřídlenými pažemi
vstříc
křišťálové nirváně
a bílí ptáci nevinnosti
byly mými přáteli
Letěl jsem
až k rozevláté deltě
tvých vlasů
Po výkřiku racka
rozkoše
jsem se probudil
Sám
na ostrově pelesti

LEDŇÁČEK

Daleko od banketů s šampaňským
a kaviárem
rób od Versageho a hodinek Rolex,
vzduch voní jarem
on si ťukne zobáčkem o hladinu na ex
a v duhovém fraku
stačí mu pár zrnek či moucha zbloudilá,
žít prostě
jako dynastie čínských básníků
nechat proletět v úžasu kolem motýla
znát v lese v překladu tisíce šelestů
tisíce jazyků

METAMORFÓZA

(Přeměna)

Ó kdy se dívka mění v ženu?
Když vztahuje své ruce za sluncem
lásky
když je ovíjena břečťanem
šalebných mužských rukou
a ona se nechá jimi pokorně vést
když její dech
je v zákrytu tisíce šiků samurajů
a jeho srdce vyletí
jako skřivan ze stříbrného
brnění

U MUŠOVSKÝCH JEZER

Víra věřit ve víru vědomostí
vracet vnuknutí vychytralým voayerům

Valorizovat Věstonickou Venuši
Vykotlaným vrbám vrátit význam

Vějíř volavek vysadit ve vesmíru
Verbovat vnuky vyplavených vesnic

Vetkat vous vlka ve vedutu vendety
Vískat ve vlasech vilné venkovanky

Vkloubit vývrat ve výdech vidění
Vlny vyplavují vyžilé vzpomínky...

Ostatní tvorba Oldřicha Damborského publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Boží muka (z dávných časů) a další
DV 130/2024: Předjaří, Dáma a další
DV 129/2024: Prostá, Ticho a další
DV 128/2023: Průsvitná holka a další
DV 127/2023: Desatero, Na rezavé stráni a další
DV 126/2023: Po létě po Markétě a další
DV 125/2023: Vzkříšení jara a další
DV 124/2023: Tání, Renesanční a další
DV 123/2023: Malá zpověď a další
DV 122/2022: Po létě po Markétě a další
DV 121/2022: Čtyřverší, Přání
DV 120/2022: Probuzení, Popěvek a další
DV 119/2022: Na zlaté galéře dětství a další
DV 118/2022: Skaliska a průlivy a další
DV 117/2022: Chybíš mi, Zimní pastorálie a další
DV 116/2021: Sonet o bílé lišce a další
DV 115/2021: Očekávání, Podzimní bakchanálie a další
DV 114/2021: Letní pobídnutí, Vzpomínky a další
DV 113/2021: Kdy začíná jaro a další
DV 112/2021: Spící cikánka a další
DV 111/2021: Modlitba, Bez tebe a další
DV 110/2020: Zimní pohoda a další
DV 109/2020: Známá věc, V lesních tišinách a další
DV 108/2020: V polích, Dopis II a další
DV 107/2020: Letní nálada a další
DV 106/2020: Zvuk Daltonovy píšťalky a další
DV 105/2020: Zrýmovaný rozhovor zklamané a další
DV 104/2019: Něco o moři a další
DV 103/2019: Letní noci, Sonet o pozdním létě a další
DV 102/2019: Talenty, České moře a další
DV 101/2019: Jízda, Velikonoční a další
DV 100/2019: Odcházení, Svatební sněženky a další
DV 99/2019: P.F. 2019 a další
DV 98/2018: Pramínky, Mrazivá noc a další
DV 97/2018: Podzimní, Při čtení Rychlých šípů a další
DV 96/2018: Básně, V savaně našich pocitů a další
DV 95/2018: Zrýmované vinařovo ponouknutí a další
DV 94/2018: Jen tak, Havrani vlasů a další
DV 93/2018: Zbožné přání (P. F. 2018) a další
DV 92/2017: Poslední zářijový večer a další
DV 91/2017: Setkání uprostřed pokoje a další
DV 90/2017: Mít a nemít (někoho rád) a další
DV 89/2017: Květen, Letní obrázky a další
DV 88/2017: Obleva, Malá noční rekapitulace a další
DV 87/2017: Ten mustang čas a další
DV 86/2016: Pramínky, Podzimní nostalgie a další
DV 85/2016: Sonet o řetízku z jeřabin a další
DV 84/2016: Májová sobotní noc a další
DV 83/2016: Zátiší s hrozny a další
DV 82/2016: Japonské sushi a další
DV 81/2016: Na kobyle chromé a další
DV 80/2015: V co věřit a další
DV 79/2015: Renesanční zámek a další
DV 78/2015: Láhev whiskey a další
DV 77/2015: Recyklace a další
DV 76/2015: Cukrárna v březnu a další
DV 75/2015: Z dávné zimy a další
DV 74/2014: Vinobraní, V luxusní restauraci a další
DV 73/2014: Sonet o moderním podzimu a další
DV 71/2014: Cuba libre a další
DV 70/2014: Na svatého Valentýna a další
DV 69/2014: Ztichlým klášterem a další
DV 68/2013: Pyramida, Veřeje ve větru a další
DV 67/2013: Střípky z putování
DV 66/2013: Vyznání, Inspirace a další
DV 65/2013: Siločáry, Ohňová země a další
DV 64/2013: Úklady lásky a další
DV 63/2013: Malinový sirup (láska) a další
DV 62/2012: Odpočinek ocelového válečníka a další
DV 61/2012: Adele 21, Podzimní a další
DV 59/2012: Samet noci, Jarní barvení vlasů a další
DV 58/2012: Hnědákova hříva, Dobromysl a další
DV 57/2012: Zimní, Dvojitá agentka a další
DV 56/2011: Siesta, Fitness studio a další
DV 55/2011: Láska je lehká holka s černou růží a další
DV 54/2011: V letním lese, Červencová a další
DV 53/2011: Něco o jaru a další
DV 52/2011: Předjaří, Dvojsečné jaro a další
DV 51/2011: Břízy s oborou (PF 2011) a další
DV 50/2010: Relativní zima, Zimní ženy a další
DV 49/2010: Taneční krojované hody a další
DV 48/2010: Vinohrad je demokrat a další
DV 47/2010: Moravský Kristus a další
DV 46/2010: Hájenka - Luňáci, Napříč Pálavou a další
DV 44/2009: Dolévání, Mikulovské vinobraní a další
DV 43/2009: Úlitba, Co po tobě zůstalo a další
DV 42/2009: Útěcha, Hvízdání a další
DV 41/2009: Vítězná válka, Sociální a další
DV 40/2009: Pium desiderium (Zbožné přání) a další
DV 39/2009: Štědrý večer, První vánice a další
DV 38/2008: Staronový shakespearovský příběh, Bosorka a další
DV 37/2008: Co jsem, K vrcholu podzimu I a další
DV 36/2008: Tělo a duše ženy (Něco jako úvod) a další
DV 35/2008: Dvě loďky, Film pro pamětníky a další
DV 34/2008: Diamant, Tulácký březen a další