Oldřich Damborský

JÍZDA

Jedu na kole alejí topolů
březnový vítr mi čechrá vlasy
svěží vítr snad Fráňi Šrámka,
mé tělo duše i srdce jsou pospolu
ten vítr všechny pochyby
hasí
a slunce jako zlatá známka
na obojku blankytné oblohy
ukazuje směr splývání
Nechci nic víc než plout tím časem
nechci mít všechny lásky po boku
třebaže všechny měly své dobré
úlohy
jen řetízek kola si sladce vrní
a jsou náhle žluté růže bez trní...

VELIKONOČNÍ

Zase po dvoutisící devatenácté
ukřižovali Krista
pak kameny od jeskyně
jakoby vánkem odváté
zatímco my hledáme
svá bolavá místa
"Vzkříšení vzkříšení"
křičí trhovkyně
a Máří Magdalena slzí
na pokání je pozdě
a na smíření brzy...

MIKULOV

A tiché jsou oblé uličky
za náměstím z kočičích hlav
z vodotrysku zámecké zahrady
prýští veltlínské zelené na
pozdrav

A Svatý kopeček s bradavkou
chrámu svítí do azurových cích
hrají tu Kollerovi Černé anděly
co provokují vítr ve větvích

Dáš si lattéčko a větrník v Dolce vita
a pozoruje morový sloup
v tvé hlavě vápencově svítá
a ty se vznášíš výš a hloub...

VARIACE NA LETNÍ TÉMA

Vysoká bílá oblaka
kymácející se túje opodál
ta věčná touha tuláka
posunout se zase o kus dál

Purpurové máky v poli
vlnící se zlaté moře
ať se trápíš pro cokoli
odplave jednou tvé hoře

Osamělý dub solitér
v lužní savaně stébel
nikdy nezahazuj svůj kvér
i když ti Bůh dá svůj befel

Bílá pleť podobna alabastru
útlý stonek jejího pasu
vtipný musí být tvůj nástup
a ona ocení skřivánčí jemnost
                          tvého jasu...

POČKÁM

Počkám až setřeseš ze sebe
černé saze smutku
počkám až se ti uzdraví
rozbitá kolena rozchodů
počkám na propustku
z vězení lásky churavý
Mám sto důvodů
počkat až se otřepeš
jako kočka s devíti životy
od pytláckých broků
nelásky
však nebudu čekat
zbavím tě sněhu lhostejnosti
bílé slepoty
a přivinu tě
do skrýše náručí
tam budu hladit tvou pleť
jako mramorové
oblázky...

SLEČNA MOTÝLEK

Poletovala z kvítku na kvítek
opylovala muže sympatiemi
a něhou krásný duhový motýlek
pak jim uletěla nad rovinami
hovorů
aby se vrátila ke svému Emanuelovi
a šampaňské vítězství pila
ze sklínek
Někdy i krátké pohlazení stačí
z hlemýždí nálady udělat píseň
ptačí...

Ostatní tvorba Oldřicha Damborského publikovaná v Divokém víně:
DV 132/2024: Pálava, Monolog zrazeného a další
DV 131/2024: Boží muka (z dávných časů) a další
DV 130/2024: Předjaří, Dáma a další
DV 129/2024: Prostá, Ticho a další
DV 128/2023: Průsvitná holka a další
DV 127/2023: Desatero, Na rezavé stráni a další
DV 126/2023: Po létě po Markétě a další
DV 125/2023: Vzkříšení jara a další
DV 124/2023: Tání, Renesanční a další
DV 123/2023: Malá zpověď a další
DV 122/2022: Po létě po Markétě a další
DV 121/2022: Čtyřverší, Přání
DV 120/2022: Probuzení, Popěvek a další
DV 119/2022: Na zlaté galéře dětství a další
DV 118/2022: Skaliska a průlivy a další
DV 117/2022: Chybíš mi, Zimní pastorálie a další
DV 116/2021: Sonet o bílé lišce a další
DV 115/2021: Očekávání, Podzimní bakchanálie a další
DV 114/2021: Letní pobídnutí, Vzpomínky a další
DV 113/2021: Kdy začíná jaro a další
DV 112/2021: Spící cikánka a další
DV 111/2021: Modlitba, Bez tebe a další
DV 110/2020: Zimní pohoda a další
DV 109/2020: Známá věc, V lesních tišinách a další
DV 108/2020: V polích, Dopis II a další
DV 107/2020: Letní nálada a další
DV 106/2020: Zvuk Daltonovy píšťalky a další
DV 105/2020: Zrýmovaný rozhovor zklamané a další
DV 104/2019: Něco o moři a další
DV 103/2019: Letní noci, Sonet o pozdním létě a další
DV 102/2019: Talenty, České moře a další
DV 100/2019: Odcházení, Svatební sněženky a další
DV 99/2019: P.F. 2019 a další
DV 98/2018: Pramínky, Mrazivá noc a další
DV 97/2018: Podzimní, Při čtení Rychlých šípů a další
DV 96/2018: Básně, V savaně našich pocitů a další
DV 95/2018: Zrýmované vinařovo ponouknutí a další
DV 94/2018: Jen tak, Havrani vlasů a další
DV 93/2018: Zbožné přání (P. F. 2018) a další
DV 92/2017: Poslední zářijový večer a další
DV 91/2017: Setkání uprostřed pokoje a další
DV 90/2017: Mít a nemít (někoho rád) a další
DV 89/2017: Květen, Letní obrázky a další
DV 88/2017: Obleva, Malá noční rekapitulace a další
DV 87/2017: Ten mustang čas a další
DV 86/2016: Pramínky, Podzimní nostalgie a další
DV 85/2016: Sonet o řetízku z jeřabin a další
DV 84/2016: Májová sobotní noc a další
DV 83/2016: Zátiší s hrozny a další
DV 82/2016: Japonské sushi a další
DV 81/2016: Na kobyle chromé a další
DV 80/2015: V co věřit a další
DV 79/2015: Renesanční zámek a další
DV 78/2015: Láhev whiskey a další
DV 77/2015: Recyklace a další
DV 76/2015: Cukrárna v březnu a další
DV 75/2015: Z dávné zimy a další
DV 74/2014: Vinobraní, V luxusní restauraci a další
DV 73/2014: Sonet o moderním podzimu a další
DV 71/2014: Cuba libre a další
DV 70/2014: Na svatého Valentýna a další
DV 69/2014: Ztichlým klášterem a další
DV 68/2013: Pyramida, Veřeje ve větru a další
DV 67/2013: Střípky z putování
DV 66/2013: Vyznání, Inspirace a další
DV 65/2013: Siločáry, Ohňová země a další
DV 64/2013: Úklady lásky a další
DV 63/2013: Malinový sirup (láska) a další
DV 62/2012: Odpočinek ocelového válečníka a další
DV 61/2012: Adele 21, Podzimní a další
DV 59/2012: Samet noci, Jarní barvení vlasů a další
DV 58/2012: Hnědákova hříva, Dobromysl a další
DV 57/2012: Zimní, Dvojitá agentka a další
DV 56/2011: Siesta, Fitness studio a další
DV 55/2011: Láska je lehká holka s černou růží a další
DV 54/2011: V letním lese, Červencová a další
DV 53/2011: Něco o jaru a další
DV 52/2011: Předjaří, Dvojsečné jaro a další
DV 51/2011: Břízy s oborou (PF 2011) a další
DV 50/2010: Relativní zima, Zimní ženy a další
DV 49/2010: Taneční krojované hody a další
DV 48/2010: Vinohrad je demokrat a další
DV 47/2010: Moravský Kristus a další
DV 46/2010: Hájenka - Luňáci, Napříč Pálavou a další
DV 45/2010: HARMONIE KLIDU (P.F.2010) a další
DV 44/2009: Dolévání, Mikulovské vinobraní a další
DV 43/2009: Úlitba, Co po tobě zůstalo a další
DV 42/2009: Útěcha, Hvízdání a další
DV 41/2009: Vítězná válka, Sociální a další
DV 40/2009: Pium desiderium (Zbožné přání) a další
DV 39/2009: Štědrý večer, První vánice a další
DV 38/2008: Staronový shakespearovský příběh, Bosorka a další
DV 37/2008: Co jsem, K vrcholu podzimu I a další
DV 36/2008: Tělo a duše ženy (Něco jako úvod) a další
DV 35/2008: Dvě loďky, Film pro pamětníky a další
DV 34/2008: Diamant, Tulácký březen a další