Marta Ehlová

Z L O – VĚČNÁ INSPIRACE LITERATURY

Je-li Bůh, odkud zlo?
Odkud však dobro, není-li ho?
Ptá se řecký filosof Epikuros pár set let před Kristem (341 -270). Od té doby –
ba mnohem dřív, než mudrc o zlu takhle zafilosofoval, inspirovalo literáty – a nejen je. Vždyť už Múzy z Parnasu nabádaly své chráněnce, aby i zlo vtělili do svého umění. Zlo patří k životu člověka stejně jako dobro. Bez zla by nebylo dobra. Bez zla by byl člověk sotva statečný; v přítomnosti zla v sobě nachází netušené schopnosti. Dovede se mu hrdinně vzepřít či mu zbaběle podlehnout. Se zlem jsou spojeny vášně, silné emoce – škodit, trýznit, ničit..., ale i statečnost, obětavost, mnohdy smrt... Báječné inspirace pro spisovatele, básníka!
Zlo a dobro jsou promíchané jako barvy na malířově paletě; mohou však být i černobílé jako Stevensonův doktor Jekyll a pan Hyde.
Zlo na své zlo zpravidla v životě doplácí. Pohádky jsou pro to tím nejlepším příkladem. Než ,,zazvoní zvonec a pohádky je konec“ dočká se čtenář či posluchač potrestání zlého raracha a vysvobození zakleté princezny.
Zlo se ocitá na lavici obžalovaných, kde je pranýřováno; ale také popíráno profesionály – obhájci, kteří ho někdy musí omlouvat jako nutné zlo...
Zlo je inspirativnější než dobro. Životopisy světců nejdou ,,na dračku“. Zloduch, navíc napravený, zajímá čtenáře jistě víc, než dobrák od kosti.
Zlo má nespočtené podoby.
Co zlo vlastně je? A je zlo opravdu zlem? Vždyť pro jednoho může být i dobrem...
Zlo je vlastnost člověka, je jeho součástí. Co svět s člověkem stojí, bude střetávání dobra se zlem existovat. Nevysychající to studnice pro žíznivé mistry pera! Věhlasní hrdinové, i človíčkové, bez nichž by se ti bohatýři v zápase se zlem neobešli, budou literáty věčně inspirovat k novým Illiadám, románům, povídkám...
Zlo bylo, jest a stále bude věčnou inspirací literatury.

Ostatní tvorba Marty Ehlové publikovaná v Divokém víně:
DV 122/2022: Naši stateční kolegové
DV 118/2022: Pára nad hrncem
DV 113/2021: Dramatický kroužek
DV 110/2020: Vzorný žák
DV 109/2020: Odříkaněho chleba největší krajíc
DV 107/2020: Mluv, ať tě vidím
DV 106/2020: Vivat Karel Weinlich
DV 105/2020: Tichá voda břehy mele a další
DV 104/2019: Zimní kapesníky
DV 103/2019: Naši stateční studenti
DV 102/2019: Kluci ze zadních lavic
DV 100/2019: Paní Polanková
DV 99/2019: Had
DV 97/2018: Kavárna Fénix
DV 96/2018: Rádio Luxembourg
DV 90/2017: Habeo litem ergo sum
DV 89/2017: ADVOKÁT doktor Alois R A Š Í N
DV 88/2017: Dorota Míčanová a 28. pluk
DV 87/2017: Nekorunovaný český král Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna
DV 86/2016: V I V A T dědička Země české
DV 85/2016: Jan z Jesenice
DV 84/2016: Osudový glejt
DV 83/2016: Studium generale
DV 72/2014: Můj přítel Karel Svolinský