Václav Odradovec

VYSMÍVANÁ PRAVDOLÁSKA

Pravda a láska musí zvítězit
nad lží a nenávistí
Ježíš Kristus Buddha
Jan Hus Jan Ámos Komenský
Karel Čapek Jan Palach Václav Havel…
Těmto se vysmíváte?
Pokud ale jednou za uherský rok
vystavíte na odiv
že alespoň jediného z nich uctíváte
jste farizejové

VÝROČÍ Z ROKU 2012

Pod vysokou trávou
v kostivalovém hostinci
nedaleko od sebe
spočívají celkem neporušené
lidské ostatky mužů
ze kterých vlast udělala vojáky

Němec a Rus tady splývají
s přírodou sedmdesát roků
Francouz a jiný Rus
o sto třicet roků déle
Nikdy spolu nepromluvili

Čest jejich památce

To je všechno co řeknete
v situaci kdy můžete
sedět popíjet a povídat
s kamarády každou sobotu
o fotbalu o ženských
o inflaci o počasí

ZRŮDA S LIDSKOU TVÁŘÍ

Žádný drak v žádné pohádce
nesežral tolik princezen
Ani tisíc traviček dohromady
neusmrtilo tolik dětí
V žádném filmu se neobjevila
krutější bestie
Krysař s uchvacující vábničkou
Patologická nadutost
Komplex velikášství
s mocenskou mánií
Zplozenec pekla jehož mozek zplodil
rasové nazírání na člověka
nenávistnou třídní ideologii
masové vraždění mužů žen a dětí

Jedna chcípla
Jiná už vábničku ladí

Lidé bděte – staří mladí

VOJENSKÁ PŘEHLIDKA

Víra naděje odvaha
Víra že zrovna já
Naděje že se shledáme
Odvaha – buď a nebo
Krátké dávky přískoky a krytí
Tak dlouho dokud nebude po všem
Mrtví těžce zranění a zajatí
Ruleta
Kdo ano – kdo ne
Kdo s koho
Dlouhá dávka Peklo plamenometu
Výcvik štěstí kamarádi
Anděl strážný a všichni svatí
Bolest zhmotnělá v prolité krvi
Všechno jednou skončí
Počet pravděpodobnosti trvá

Pochodový krok teď dlažba odráží
A co koberce vděku
Komu
Snad kdesi v zastrčeném skladišti
Kdopak by se s nimi…
A kdopak by o ně ještě stál

Ale přehlídka je to hezká
to se musí nechat
Přehlídka nerozumu

JOSEF ČAPEK

(březen 1887- duben 1945):
„Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých.“

Otevřelo se peklo
Ďáblové se rozchechtali
a dali se do práce

Smečka fanatiků s vládychtivostí
nad životem a smrtí národů
drtí humanitu v manufakturách záhuby

Malíř zahradník spisovatel
pacifista slušný a rozšafný člověk
je zařazen do kategorie podlidí
Je zatčen a Vůdce a Říše
mu odejmuli právo dýchat

Touha s bolestí
v posledním kole zápasí
o poslední nádechy

Ztělesněná krutost
Zhmotnělé stíny

Po dechu lapající naděje
zklamala

POCHOD HRDINŮ

Slunce svítí na bojiště
pro nás už nevyjde příště
vše co máme v ráz rozdáme
žádnou slávu nečekáme
ještě dýchat – jaká slast
Jsou z nás padlí za svou vlast

ZLOZVYKY A ŠANCE

Všechny válečné stezky
vedou z bulváru na hřbitov
Platidlem panovníka
jsou životy poddaných
a vlastní hlava
Posunujeme své mety
kyje kanony raketomety

Na bárkách sebevědomí a nejistoty
kličkujeme od odpovědnosti k ziskuchtivosti
Lidi a cyklon B do komor
nenasytnost a hladomor
Marná snaha každé stráže
proti krokům špionáže
Zabíjení dle instrukce
Válečná tažení destrukce

Organizace totální
Lavírování fatální
Disharmonie rozdíly
Omamné látky do žíly
Bez ohledu na následky
glorifikujeme cetky
Všudypřítomní prodavači iluzí
překonávají Sirény

Přes piktogramy a navigaci
ztraceni ve svých životech
Transakce intriky
Lobbisté námezdní
Obehraná „Devátá“ stále zní
Marná touha po svornosti
v minulosti v budoucnosti
Jistěže neexistuje Absolutno
jen kvůli naší planetě

Naše planeta slouží
experimentálně Absolutnu
Jako Polepšovna

Ostatní tvorba Václava Odradovce publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Nejen rok 1944 a další
DV 130/2024: Zlo, Znovu uprostřed Evropy... a další
DV 129/2024: Politické delirium a další
DV 128/2023: Na cestě a další
DV 127/2023: Interkontinentálními cestami a další
DV 126/2023: Ministrův diář a další
DV 125/2023: Soumrak naturální milostné lyriky a další
DV 124/2023: Předvolební taškařice v mediálním prostoru a další
DV 123/2023: Protagonisté pokleslého dramatu a další
DV 122/2022: Podzim 2022 a další
DV 120/2022: Nedopatření a další
DV 119/2022: O TRANSFORMACI SLOV V ČASOPROSTORU aneb OHLÉDNUTÍ V BŘEZNU 2022 a další
DV 118/2022: Historické schéma a další
DV 116/2021: Všichni jsme z jednoho těsta a další
DV 115/2021: Český Honza na konci 20. století a další
DV 114/2021: Historia magistra a další
DV 113/2021: Hledání a další
DV 112/2021: Fantastická tužba a další
DV 111/2021: Konzumní princip a další
DV 110/2020: Personifikátor a další
DV 109/2020: Málo ku štěstí postačující a další
DV 108/2020: Úzkost roku 2020 a další
DV 107/2020: Půlnoční rituál a další
DV 106/2020: Lakonická sága o nevyhnutelnosti dějin a další
DV 104/2019: Cestou pro bibli a další
DV 103/2019: Parlamentace, Exklusivně polní cestou a další
DV 102/2019: Pokus o litanie a další
DV 100/2019: Imaginární veličenstvo čas a další
DV 99/2019: Na pochodu a další
DV 98/2018: Existencionála a další
DV 97/2018: Automat na podivnou naději a další
DV 96/2018: Degenerativní meditace na náplavce a další
DV 95/2018: Stopadesát milionů hladových a další
DV 94/2018: Stoletá se rozpomíná a další
DV 93/2018: Drak velkoměsta a další
DV 92/2017: Odkaz VŘSR, Čas očekávání a další
DV 91/2017: Svoboda, Nad cenou času a další
DV 90/2017: Slohové cvičení a další
DV 89/2017: Historia magistra a další
DV 88/2017: Existencionála, Politikon a další
DV 87/2017: Na slovíčko... a další
DV 86/2016: Politikon, Memento mori a další
DV 85/2016: Historia magistra a další
DV 83/2016: Alláh na Kocourkovem
DV 82/2016: Josefovská panagyrika a další
DV 81/2016: Jak mi z toho šla hlava kolem aneb novoroční kocovina a další
DV 80/2015: Doba se dál z kloubů vymyká a další
DV 79/2015: Od exploze k válce a další
DV 78/2015: Óda cechu povalečů a další
DV 76/2015: Za pravdou pravdoucí a další
DV 75/2015: My a oni a další
DV 74/2014: Stoleté echo
DV 73/2014: Navštívil jsem nemohoucno a další
DV 72/2014: Starověká praxe a další